Aktualności
 
   
 
 
 

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51.

 

Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00.

 
 
06/04/2020

Wprowadzenie organizacji ruchu na A1
 
 
 
 
11/03/2020

Rada Budowy numer 19
 
 
 
 
26/02/2020

Wystawiono PŚP nr 15
 
 
   
 
Opis Kontraktu

Budowa autostrady jest inwestycją o znaczeniu krajowym, a także międzynarodowym. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich jest korzystne z wielu względów, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci.


Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem autostrady.


Dla kierowców przejazd przez autostradę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

 
12/02/2020

Rada Budowy numer 18
 
 
 
 
22/01/2020

Rada Budowy numer 17
 
 
 
 
17/01/2020

Wprowadzenie organizacji ruchu na A1
 
 
   
 
 
 
09/01/2020

Wprowadzenie organizacji ruchu na obiekcie WD – 286, WD – 287, WD – 288, WD – 290, WD – 291
 
 
 
 
20/12/2019

Wystawiono PŚP nr 14
 
   
 
 
 
18/12/2019

Rada Budowy numer 16
 
 
 
18/12/2019

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na A1 w rejonie obiektu WD-289
 
 
   
 
 
11/12/2019

Wprowadzenie organizacji ruchu na A1 – faza 6a
 
 
 
 
29/11/2019

Wystawiono PŚP nr 13
 
 
 
 
28/11/2019

Wprowadzenie organizacji ruchu na A1 w rejonie obiektu WD-293
 
 
   
 

 

 
 
26/11/2019

Wprowadzenie organizacji ruchu na A1 w rejonie obiektu WD-294
 
 
 
 
22/11/2019

Wprowadzenie organizacji ruchu na obiekcie WD - 285
 
 
   
 
 
 
14/11/2019

Wprowadzenie organizacji ruchu na A1 i S8 – Faza 5a
 
 
 
 
13/11/2019

Rada Budowy numer 15
 
 
   
 
 
 
13/11/2019

Wprowadzenie organizacji ruchu na A1 w rejonie obiektu WD-293 
 
 
 
 
12/11/2019

Wystawiono PŚP nr 12
 
 
 
 
15/10/2019

Wystawiono PŚP nr 11
 
 
   
 

 

 
 
09/10/2019

Rada Budowy numer 14
 
 
 
 
18/09/2019

Rada Budowy numer 13
 
 
   
 
 
 
10/09/2019

Wprowadzenie organizacji ruchu na A1 w rejonie obiektu WD-293
 

 

 
 
09/09/2019

Wystawiono PŚP nr 10
 

 

   
 
 
 
27/08/2019

Wprowadzenie organizacji ruchu na A1
 

 

 
 
27/08/2019

Wprowadzenie organizacji ruchu na A1 Faza 4
 

 

     
 
14/08/2019

Rada Budowy numer 12
 
 
 
 
06/08/2019

Wystawiono PŚP nr 9 na kwotę 10 081 269,39 PLN netto
 
 
   
 
 
 
10/07/2019

Rada Budowy numer 11
 
 
 
 
28/06/2019

Wystawiono PŚP nr 8 na kwotę 1.082.553,09 PLN netto
 
 
   
 
 
 
28/06/2019

Wystawiono PŚP nr 7 na kwotę 17.276.596,93 PLN netto
 
 
 
 
28/06/2019

Wprowadzenie organizacji ruchu na DP 2932E na odcinku Srock – Dąbrówka
 
 
   
 

 

 
 
12/06/2019

Rada Budowy numer 10
 
 
 
 
27/05/2019

Wprowadzenie organizacji ruchu – faza 4
 
 
 
 
20/05/2019

Zamknięcie obiektu w ciągu ul. Twardosłwickiej (obiekt WA-294). Dnia 20.05.2019 r.
 
 
   
 
 
 
15/05/2019

Rada Budowy numer 9
 
 
 
 
07/05/2019

Wystawiono PŚP nr 6 na kwotę 1.988.416,29 PLN netto
 
 
     
 
06/05/2019

Rozpoczęcie procesu zamykania przejazdów w ciągu ul. Wojska Polskiego (obiekt WD-293) oraz ul. Twardosłwickiej (obiekt WA-294),
 
 
 
 
15/04/2019

Wprowadzenie TOR na czas rozbiórki i budowy jezdni w kierunku na Katowice
 
 
   
 

 

 
 
11/04/2019

Rada Budowy numer 8
 
 
 
 
08/04/2019

Wystawiono PŚP nr 5 na kwotę 35.039.556,94 PLN netto (43.098.655,04 PLN brutto) co narastająco stanowi 48.819.753,81 PLN netto (60.048.297,19 PLN brutto) stanowi 12,54 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

 
 
   
 
 
 
03/04/2019

Wystawiono PŚP nr 4 na kwotę 5.951.044,46 PLN netto (7.319.784,69 PLN brutto) co narastająco stanowi 13.780.196,87 PLN netto (16.949.642,15 PLN brutto) stanowi 3,54 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

 
 
   
 
21/03/2019

Wprowadzenie TOR na czas budowania przewiązek na potrzeby realizacji kontraktu w km: 336+800, 348+100, 350+000, 350+700, 351+900

 
 
     
 
13/03/2019

Rada Budowy numer 7
 
 
   
 

 

 
04/03/2019

Wystawiono PŚP nr 3 na kwotę 582.589,80 PLN netto (716.585,45 PLN brutto) co narastająco stanowi 7.829.152,41 PLN netto (9.629.857,46 PLN brutto) stanowi 2,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

 
 
 
 

04/03/2019

Spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora, a podwykonawcami Najbliższe spotkanie w ramach „Otwartych Drzwi” odbędzie się 4 marca 2019 r., w godzinach od 11:00 do 13:00.

Przedstawiciele Zamawiającego będą czekali na wszystkich zainteresowanych, w salce konferencyjnej nr 70, w siedzibie Oddziału w Łodzi, przy ul. Irysowej 2.

Kolejne spotkania będą miały miejsce zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca.

   
 

 

 
13/02/2019
 
Rada Budowy numer 6
 
 
     
 
16/01/2019
 
Rada Budowy numer 5
 
 
   
 
 

 

 
12/12/2018
 
Rada Budowy numer 4
 
 
   
 
 
14/11/2018
 
Rada Budowy numer 3
 
 
   
 
 
30/10/2018

Wystawiono PŚP nr 2 na kwotę 3.353.278,50 PLN netto (4.124.532,56 PLN brutto) co narastająco stanowi 7.246.562,61 PLN netto (8.913.272,01 PLN brutto) stanowi 1,86 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

 
 
   
 
 
 
 
 
18/10/2018
 
Rada Budowy numer 2
 
 
     

 

     
03/10/2018

Znamy już Inżyniera Kontraktu dla odcinka "A" - budowy i projektu autostrady A1 Tuszyn - granica województwa.

W łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano kolejną umowę na nadzór przy projekcie i budowie autostrady A1 Tuszyn - granica województwa. Zadania Inżyniera Kontraktu na odcinku "A" - węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków Trybunalski Południe, będzie pełniła firma:

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/10/2018

Podpisana została umowa na realizacje pierwszego z czterech łódzkich odcinków realizacyjnych autostrady A1 Tuszyn - granica województwa. To będący obecnie użytku, odcinek autostrady liczącej blisko 30 lat od węzła „Tuszyn” (bez węzła) do węzła „Piotrków Trybunalski Południe” (z węzłem).
 
 
   
 
18/09/2018

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót.

 
     
 
   
 
06/09/2018

Wystawiono PŚP nr 1 na kwotę 3.893.284,11 PLN netto (4.788.739,45 PLN brutto) co stanowi 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

 
 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: 30/03/2020
  Liczba odsłon:Darmowy licznik odwiedzin