WIDEO
 
 

Luty 2020

MATERIAŁY FILMOWE

 

05.02.2020

ok km 341+500 wykonywanie odwiertów próbki dla badania wytrzymałości i mrozoodporności

 

 

10.02.2020

ok węzła Bełchatów roboty budowlane

 

10.02.2020

ok węzła Bełchatów roboty budowlane

 

 

17.02.2020

km 338+800 Roboty mostowe w pobliżu obiektu WD 285

 

 

19.02.2020

Cały odcinek