WIDEO
 
 

Marzec 2020

MATERIAŁY FILMOWE

 

06.03.2020

km 347+600 Roboty przy obiekcie WD 292

 

 

09.03.2020

ok ul Wojska Polskiego JL prace ziemne

 

 

 

16.03.2020

prace na węźle Bełchatów

 

 

17.03.2020

Cały odcinek

 

 

 

19.03.2020

ok S8 roboty przy zbiorniku retencyjnym

 

 

19.03.2020

ok węzła Bełchatów kontynuacja robót

 

 

24.03.2020

ok węzła Bełchatów kontynuacja prac