WIDEO
 
 

Styczeń 2020

MATERIAŁY FILMOWE

 

03.01.2020

 

 

08.01.2020

odhumusowywanie pobocza - ok km 340+500 JL

 

 

08.01.2020

odhumusowywanie pobocza - ok km 340+500 JL

 

 

13.01.2020

odhumusowywanie pobocza - ok km 344+900 JL

 

 

13.01.2020

prace prowadzone na węźle Bełchatów (roboty ziemne, frezowanie asfaltu i odhumusowywanie poboczy i skarp wiaduktu) - ok km 350+500 JL/JP

 

14.01.2020

roboty na węźle Bełchatów - ok km 350+800 JL/JP

 

 

14.01.2020

profilowanie dna wykopu pod przyszły układ drogowy z wywozem urobku - ok km 348+500 JP

 

 

23.01.2020

km 350 700 Roboty ziemne oraz prace rozbiórkowe przy obiektach WA 296 i WD 295

 

 

27.01.2020

prace na węźle Bełchatów ok km 350+300

 

 

 

prace ok km 349+900

 

 

30.01.2020

prace ok km 350+100

 

 

 prace na węźle Bełchatów ok km 350+300