GALERIA
 
 

Czerwiec 2019

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

06.06.2019

Droga technologiczna w pobliżu WA-289

.

 

 

06.06.2019

km 338 900 Wykonywanie przepustu

 
 

 

06.06.2019

km 340 050 Obszar trzeciego pasa

 
 

 

06.06.2019

km 340 050 Widok na obiekt WD-286

 
 

 

06.06.2019

km 340 400 Wykonywanie przepustu

 
 

 

06.06.2019

km 341 000 Roboty ziemne

 
 

 

06.06.2019

km 341 000 Roboty ziemne

 
 

 

06.06.2019

km 342 850 Układanie podbudowy

 
 

 

06.06.2019

km 343 000 Roboty ziemne

 
 

 

06.06.2019

km 343 700 Droga technologiczna

 
 

 

06.06.2019

km 344 500 Roboty ziemne

 
 

 

06.06.2019

km 344 500 Roboty ziemne

 
 

 

06.06.2019

km 344 500 Teren wokół węzła Piotrków

 
 

 

06.06.2019

WA-289 Rozbiórka obiektu

 
 

 

06.06.2019

WA-292 Budowa nasypu pod nowy obiekt

 
 

 

06.06.2019

WA-292 Roboty ziemne

 
 

 

06.06.2019

WA-292 Rozbiórka obiektu

 
 

 

06.06.2019

WA-292 Teren wokół rozbieranego obiektu

 
 

 

06.06.2019

Widok z obiektu WD-283

 
 

 

06.06.2019

Widok z obiektu WD-283

 
 

 

11.06.2019

WD-283

 
 

 

11.06.2019

WD-283

 
 

 

11.06.2019

WD-283

 
 

 

11.06.2019

WD-283

 
 

 

11.06.2019

WD-283

 
 

 

11.06.2019

WD-283

 
 

 

11.06.2019

WD-283

 
 

 

11.06.2019

WD-283

 

 

 

11.06.2019

WD-283

 

 

 

11.06.2019

WD-283

 

 

 

11.06.2019

WD-283

 

 

 

11.06.2019

WD-283

 

 

11.06.2019

WD-283

 

 

 

11.06.2019

WD-283

 

 

 

11.06.2019

WD-283

 

 

 

11.06.2019

337+500

 

 
 

 

11.06.2019

337+500

 
 

 

11.06.2019

338+600

 
 

 

11.06.2019

338+600

 
 

 

11.06.2019

338+600

 

 

 

18.06.2019

Budowa obiektu WA-289

 

 
 

 

18.06.2019

km 338 000 Frezowanie nawierzchni

 

  
 

 

18.06.2019

km 338 190 Budowa przepustu

 

 
 

 

18.06.2019

km 338 190 Budowa przepustu

 

 

 

 

18.06.2019

km 338 450 Badanie VSS

 

 

 

 

18.06.2019

km 339 800 Roboty ziemne

 

 
 

 

18.06.2019

km 340 200 Roboty mostowe

 

 
 

 

18.06.2019

km 340 600 Budowa przepustu

 

 

 

 

18.06.2019

km 340 600 Roboty ziemne poza ciągiem głównym

 

 
 

 

18.06.2019

km 343 100 Roboty elektryczne

 

 

 

 

18.06.2019

km 343 300 Roboty ziemne

 

 
 

 

18.06.2019

km 343 550 Wykonywanie obiektu WA-289

 

 
 

 

18.06.2019

km 343 550 Wykonywanie w pobliżu obiektu WA-289

 

 
 

 

18.06.2019

km 344 700 Roboty ziemne związane z trzecim pasem

 

 
 

 

18.06.2019

km 345 100 Roboty ziemne związane z trzecim pasem

 

 

 

 

18.06.2019

km 349 100 Prace rozbiórkowe

 

 

18.06.2019

km 349 100 Roboty ziemne

 

 

 

 

18.06.2019

WA-293 Wykonywanie kolumn DSM

 

 

 

18.06.2019

WA-293 Wykonywanie nasypu

 

 

 

18.06.2019

WA-293 Wykonywanie nasypu

 

 

 

24.06.2019

ok 336+200 - rozbiórka istniejącej skarpy

 

 

 

 

24.06.2019

ok 336+200 - rozbiórka istniejącej skarpy

 
 

 

24.06.2019

ok. 336+800 - usuwanie humusu z pasu rozdziału

 
 

 

24.06.2019

ok 337+100 - wyfrezowany asfalt pod wykonanie przepustu

 
 

 

24.06.2019

ok 338+500 - wyfrezowany asfalt

 
 

 

24.06.2019

wykonywanie 3 pasu: ok 338+700

 
 

 

24.06.2019

wykonywanie 3 pasu: ok 338+700

 

 

 

24.06.2019

ok. 340+200

 
 

 

24.06.2019

ok 343+600

 
 

 

24.06.2019

ok 343+600

 
 

 

24.06.2019

ok 345+300

 
 

 

24.06.2019

ok 345+300

 
 

 

24.06.2019

ok 341+800 - wygrodzenie uszkodzonego obarierowania po wypadku

 
 

 

24.06.2019

ok. 341+900 - zastoiska wody

 
 

 

24.06.2019

ok. 341+900 - zastoiska wody

 
 

 

24.06.2019

ok 342+700

 
 

 

24.06.2019

ok 342+700

 
 

 

27.06.2019

km 336 400 Budowa nasypu

 

 

27.06.2019

km 336 900 Budowa przepustu

 

 

 

27.06.2019

km 336a 200 Budowa nasypów

 

 

 

27.06.2019

km 337 000 Roboty związane z przepustem

 

 

 

27.06.2019

km 338 200 Budowa przepustu oraz roboty ziemne

 

 

 

27.06.2019

km 338 200 Budowa przepustu oraz roboty ziemne

 

 

 

27.06.2019

km 338 900 Widok na ułożony przepust

 

 

 

27.06.2019

km 339 900 Budowa przepustu

 

 

 

27.06.2019

km 340 500 Budowa przepustu

 

 

 

27.06.2019

km 340 500 Składowisko urobku

 

 

 

27.06.2019

km 342 300 Roboty ziemne poza ciągiem autostrady

 

 

 

27.06.2019

km 343 700 Budowa obiektu

 

 

 

27.06.2019

km 343 700 Budowa obiektu

 

 

 

27.06.2019

km 345 050 Badania VSS w ciągu trzeciego pasa

 

 

 

27.06.2019

km 345 700 Roboty związane z budową przepustu

 

 

 

27.06.2019

km 348 900 Roboty ziemne w ciągu trzeciego pasa

 

 

 

27.06.2019

km 349 800 Roboty w ciągu głównym autostrady A1

 

 

 

27.06.2019

WD-289 Rozbiórka obiektu

 

 

 

27.06.2019

WD-293 Roboty w pobliżu obiektu

 

 

 

27.06.2019

WD-293 Roboty w pobliżu obiektu