GALERIA
 
 

Czerwiec 2022

 

24.06.2022

km_347+800_S-E oraz E-S udostępnione wszystkie pasy ruchu

 

24.06.2022

km_351+000_koszenie pasa rozdziału, widok z wjazdu awaryjnego

 

 

24.06.2022

km_336+300_wykonane oznakowanie P-21b na zanikajacym 3 pasie

 

24.06.2022

km_347+000_widok w kierunku Łodzi na pas włączenia relacji Warszawa_Gdańskz wjazdu awaryjnego

 

 

24.06.2022

km_347+500_rozbiórka utwardzenia magazynu kruszyw

 

 

24.06.2022

km_347+500_rozbiórka utwardzenia placu zaplecza Wykonawcy

 

 

24.06.2022

km_348+000_widok na otwartą łącznicę relacji Katowice_Warszawa

 

 

24.06.2022

km_348+050_montaż PEO na rozwidleniu A1 i S-E

 

 

24.06.2022

km_348+200_humusowanie terenów płaskich, wykonane nasadzenia drzew i krzewów

 

 

24.06.2022

km_348+200_oznakowanie poziome w kierunku S8

 

 

24.06.2022

km_336+000_demontaż TOR

 

 

24.06.2022

km_336+200_wykonane pola P-21b przed rozpoczęciem 3 pasa

 

 

24.06.2022

km_348+680_wymiana uszkodzonych barier

 

 

24.06.2022

wbijanie barier na połączeniu z DP01

 

 

24.06.2022

DD22_wykonanie poboczy z KŁSM

 

 

24.06.2022

N-E_widok przed otwarciem łącznicy

 

 

24.06.2022

N-E_ wykonane nasadzenia krzewów

 

 

24.06.2022

oczyszczenie ścieku trójkątnego przed zdjęciem TOR

 

 

24.06.2022

wbijanie barier w miejscu zlikwidowanego zaplecza Wykonawcy

 
   
     

15.06.2022

WD-283

 

15.06.2022

WD-283

 

15.06.2022

WD-283

 

 

15.06.2022

WD-283

 

 

15.06.2022

WD-283

 

 

 

15.06.2022

WA-284

 

 

15.06.2022

WA-284

 

 

15.06.2022

WA-284

 

 

15.06.2022

WA-284

 

 

15.06.2022

WA-284

 

 

15.06.2022

WD-286

 

 

15.06.2022

WD-286

 

 

15.06.2022

WD-286

 

 

15.06.2022

WD-286

 

 

15.06.2022

WD-286

 

 

15.06.2022

WD-287

 

 

15.06.2022

WD-287

 

 

15.06.2022

WD-287

 

 

15.06.2022

WD-287

 

 

15.06.2022

WD-287

 
 

09.06.2022

Węzeł Piotrkó Zachód_ wykonaie kanałów teletechnicznych

 

09.06.2022

km_346+000_prace konserwacyjne na rowie melioracyjnym

 

09.06.2022

km_348+400_wykonanie elementów oznakowania poziomego

 

 

 

09.06.2022

km_343+300_humusowanie terenu płaskiego

 

 

09.06.2022

km_343+350_likwidacja zaplecza budowy

 

 

09.06.2022

km_347+350_strałki kierunkowe P-8d na pasie wyłączenia

 

 

09.06.2022

km_348+050_usuwanie mleczka pod linię krawędziową pasa awaryjnego

 

 

09.06.2022

km_348+150_wykonanie linii P-3a

 

 

09.06.2022

km_349+000_Usunięte mleczko pod P-9a

 

 

09.06.2022

km_349+100_wykonane w technologi termoplastycznej elementy P-9a

 

 

09.06.2022

km_349+300_oznakowanie poziome grubowarstwowe, pole wyłączenia

 

 

09.06.2022

prace porządkowe terenów płaskich

 

 

09.06.2022

prace związane z wykonaniem poboczy z KŁSm

 

 

09.06.2022

łacznica N-E_wykonanie pola wyłączenia P-21b

 

 

09.06.2022

łącznica N-E_km_1+200_usuwanie oznakowania cienkowarstwowego

 

 

09.06.2022

łącznica N-E-km_0+850_wykonane oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne

 

 

09.06.2022

_pole wyłączenia na połączeniu z S-E

 

 

09.06.2022

wytrasowane elementy P-9a

 

 

09.06.2022

rozwidlenie A1 i łącznicy N-E-pole wyłączenia P-21b

 

 

09.06.2022

rozbiórka utwardzonego placu magazynowego

 

 

09.06.2022

S-E_teren po likwidacji utwardzonego zaplecza wykonawcy

 

03.06.2022

km_343+200_układanie nawierzchni pasa technologicznego

 

03.06.2022

km_350+650_usuwanie oznakowania tymczasowego linii pasa awaryjnego

 

03.06.2022

km_350+900_usuwanie mleczka pod oznakowanie docelowe

 

     

03.06.2022

km_351+700_wynoszenie TOR przed wykonaniem oznakowania poziomego

 

03.06.2022

km_349+950_nanoszenie primera na polu P-21b oznakowania pozimego

 

03.06.2022

km_349+950_oznakowanie poziome pole wyłaczenia

 

03.06.2022

km_350+250_usuwanie oznakowania tymczasowego

 

03.06.2022

km_350+800_montaż żabianki na bramie ogrodzenia

 

03.06.2022

km_351+000_usuniete oznakowanie tymczasowe

 

03.06.2022

km_351+000_usuwanie mleczka pod pole wyłączenia

 

03.06.2022

km_351+100_prace związane z oznakowaniem poziomym

 

03.06.2022

km_351+700_wykonanie oznakowania poziomego

 

03.06.2022

prace porządkowe po wykonaniu poboczy

 

03.06.2022

RM5_umocnienie wlotu przepustu

 

03.06.2022

WD295a_montaż klamr dla obsługi obiektu

 

03.06.2022

WPTZ_prace porządkowe