GALERIA
 
 

Kwiecień 2021

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

28.04.2021

ok km 336+200 JP stan skarp

 

 

28.04.2021

ok km 336+200 JP stan skarp

 

 

28.04.2021

ok km 336+600 JP stan zbiornika retencyjnego

 

28.04.2021

ok km 336+600 JP stan zbiornika retencyjnego

 

 

28.04.2021

ok km 337+500 JP stan zbiornika retencyjnego

 

 

28.04.2021

ok km 337+600 JL stan zbiornika retencyjnego i WA 284

 

 

28.04.2021

ok km 338+500 JL stan budowy

 

 

28.04.2021

ok km 338+500 JL stan budowy

 

 

28.04.2021

ok km 338+900 JL stan budowy

 

 

28.04.2021

ok km 338+900 JL stan budowy

 

 

28.04.2021

ok km 340+100 JL stan nawierzchni betonowej

 

 

28.04.2021

ok km 340+100 JL stan nawierzchni betonowej

 

 

28.04.2021

ok km 341+300 JL stan nawierzchni betonowej

 

 

28.04.2021

ok km 341+300 JL stan nawierzchni betonowej

 

 

28.04.2021

ok km 341+300 JL stan ścieku monolitycznego

 

 

28.04.2021

ok km 341+300 JL stan ścieku monolitycznego

 

 

28.04.2021

ok km 342+600 JL stan 1 zbiornika retencyjnego

 

 

28.04.2021

ok km 342+600 JL stan 1 zbiornika retencyjnego

 

 

28.04.2021

ok km 342+600 JL stan 2 zbiornika retencyjnego

 

 

28.04.2021

ok km 342+600 JL stan 2 zbiornika retencyjnego

 

 

28.04.2021

ok km 343+100 JL stan budowy

 
     
     

 

21.04.2021

ok km 336+600 JP san zbiornika retencyjnego

 

 

21.04.2021

ok km 336+600 JP san zbiornika retencyjnego

 

 

 

21.04.2021

ok km 338+600 JL stan budowy

 

     

 

21.04.2021

ok km 338+600 JL stan budowy

 

 

21.04.2021

ok km 338+900 JL stan budowy

 

 

21.04.2021

ok km 338+900 JL stan budowy

 

 

21.04.2021

ok km 339+100 JL stan budowy

 

 

21.04.2021

ok km 339+100 JL stan budowy

 

 

21.04.2021

ok km 340+100 JL stan budowy

 

 

21.04.2021

ok km 340+100 JL stan budowy

 

 

21.04.2021

ok km 340+100 stan WD 286

 

 

21.04.2021

ok km 340+100 stan WD 286

 

 

21.04.2021

ok km 340+500 JL stan budowy

 

 

21.04.2021

ok km 340+500 JL stan budowy

 

 

21.04.2021

ok km 340+500 JL stan zbiornika retencyjnego

 

 

21.04.2021

ok km 341+700 JL stan wyprofilowanych skarp

 

 

21.04.2021

ok km 341+700 JL stan wyprofilowanych skarp

 

 

21.04.2021

ok km 342+300 JL stan budowy

 

 

21.04.2021

ok km 342+300 JL stan budowy

 

 

21.04.2021

ok km 342+700 JL stan 1 zbiornika retencyjnego

 

 

21.04.2021

ok km 342+700 JL stan 1 zbiornika retencyjnego

 
     

 

14.04.2021

ok km 337+200 JP stan terenu pomiędzy TG a pasem drogowym

 

 

14.04.2021

ok km 337+200 JP stan terenu pomiędzy TG a pasem drogowym

 

 

14.04.2021

ok km 337+500 JL stan prac na WA 284

 

 

 

14.04.2021

ok km 337+500 JL stan zbiornika retencyjnego

 

 

 

14.04.2021

ok km 337+500 JP stan zbiornika retencyjnego

 

 

 

14.04.2021

ok km 337+600 JL stan zbiornika retencyjnego

 

 

 

14.04.2021

20210412_ok km 338+300 JL stan podbudowy betonowej z C8_10 + stan budowy

 

 

 

14.04.2021

20210412_ok km 338+300 JL stan podbudowy betonowej z C8_10 + stan budowy

 

 

 

14.04.2021

ok km 338+700 JL stan podbudowy betonowej z C8_10 + stan budowy

 

 

 

14.04.2021

ok km 338+700 JL stan podbudowy betonowej z C8_10 + stan budowy

 

 

 

14.04.2021

ok km 338+900 JL stan budowy

 

 

 

14.04.2021

ok km 338+900 JL stan budowy

 

 

 

14.04.2021

ok km 340+100 JL - wykonana warstwa ścieralna drogi dojazdowej do WD 286

 

 

 

14.04.2021

ok km 340+100 JL - wykonana warstwa ścieralna drogi dojazdowej do WD 286

 

 

 

14.04.2021

ok km 341+200 JL stan nawierzchni betonowej + stan budowy

 

 

 

14.04.2021

ok km 341+200 JL stan nawierzchni betonowej + stan budowy

 

 

 

14.04.2021

ok km 341+600 JL stan wyprofilowanej skarpy

 

 

 

14.04.2021

ok km 341+600 JL stan wyprofilowanej skarpy

 

 

 

14.04.2021

ok km 341+700 JL montaż barier w pasie rozdziału

 

 

 

14.04.2021

ok km 341+700 JL montaż barier w pasie rozdziału

 

 

 

14.04.2021

ok km 341+700 JL montaż barier w pasie rozdziału

 
     

 

07.04.2021

ok km 336+100 JL kontynuacja prac przy skarpach

 

 

07.04.2021

ok km 336+100 JL kontynuacja prac przy skarpach

 

 

07.04.2021

ok km 336+100 JP kontynuacja prac przy skarpach

 

 

 

07.04.2021

ok km 336+100 JP kontynuacja prac przy skarpach

 

 

 

07.04.2021

ok km 336+100 stan WD 283

 

 

 

07.04.2021

ok km 336+100 stan WD 283

 

 

 

07.04.2021

ok km 336+600 JP stan zbiornika retencyjnego

 

 

 

07.04.2021

ok km 337+500 JP stan zbiornika retencyjnego

 

 

 

07.04.2021

ok km 337+600 JL stan zbiornika retencyjnego

 

 

 

07.04.2021

ok km 338+100 JL stan podbudowy C8_10 + wykonywanie prac instalacynych w pasie rozdziału

 

 

 

07.04.2021

ok km 338+100 JL stan podbudowy C8_10 + wykonywanie prac instalacynych w pasie rozdziału

 

 

 

07.04.2021

ok km 338+900 JL stan budowy

 

 

 

07.04.2021

ok km 338+900 JL stan budowy

 

 

 

07.04.2021

ok km 340+100 JL stan nawierzchni betonowej

 

 

 

07.04.2021

ok km 340+100 JL stan nawierzchni betonowej

 

 

 

07.04.2021

ok km 340+100 JL stan podbudowy droga dojazdowa

 

 

 

07.04.2021

ok km 340+100 JP stan podbudowy droga dojazdowa

 

 

 

07.04.2021

ok km 340+100 JP stan TG

 

 

 

07.04.2021

ok km 340+100 JP stan TG

 

 

 

07.04.2021

ok km 341+500 JL stan wyprofilowanej skarpy

 

 

 

07.04.2021

ok km 341+500 JL stan wyprofilowanej skarpy