GALERIA
 
 

Kwiecień 2022

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

 

28.04.2022

km_350+400_czyszczenie ścieków trójkatnych

 

 

28.04.2022

km_351+500_montaż ścieków skarpowych

 

 

28.04.2022

wykonanie poboczy z KŁSM

 

 

 

28.04.2022

wykonanie skropienia warstw bitumicznych

 

 

 

28.04.2022

montaż graniczników

 

 

 

 

28.04.2022

wykonanie podbudowy z KŁSM

 

 

 

28.04.2022

km_0+700_humusowanie terenów wzdłuż rowów

 

 

 

28.04.2022

wykonanie podbudowy z KŁSM

 

 

 

28.04.2022

wykonane zjazdy indywidualne

 

 

 

28.04.2022

wykonane umocnienie rowu przy WA294

 

 

 

28.04.2022

km_0+500_wykonane oznakowanie termoplastyczne lini segregacyjna

 

 

 

28.04.2022

wykonanie oznakowania poziomego

 

 

 

28.04.2022

wykonane płotki naprowadzające

 

 

 

28.04.2022

prace przygotowawcze przed sadzeniem krzewów

 

 

 

28.04.2022

zamontowane krawężniki i brama zbiornika

 

 

 

28.04.2022

zamontowane ogrodzenie

 

 

 

28.04.2022

WD-292

 

 

28.04.2022

WD-292

 

 

 

28.04.2022

WD-292

 

 

 

28.04.2022

WD-292

 

 

 

28.04.2022

WD-292

 

     

 

21.04.2022

km_wykonane humusowanie skarp i rowów

 

 

21.04.2022

prace przygotowawcze przed wykonaniem poboczy

 

 

 

21.04.2022

wykonanie warstwy ścieralnej

 

 

 

21.04.2022

humusowanie terenu płaskiego

 

 

 

21.04.2022

zamontowane słupki ogrodzenia

 

 

 

21.04.2022

wykonany obruk przepustu, prace porządkowe terenów płaskich

 

 

 

21.04.2022

prace porządkowe na obiekcie WD295

 

 

 

21.04.2022

usuwanie oznakowania cienkowarstwowego na pasie włączenia

 

 

 

21.04.2022

wykonane w nawierzchni pętle indukcyjne SZR

 

 

 

21.04.2022

wykonane płotki naprowadzające

 

 

 

21.04.2022

S-E_wykonane roboty związane z zasilaniem

 

 

 

21.04.2022

SR-A-07_wykop pod ogrodzenie

 

 

 

21.04.2022

SR-A-28_wykop pod ogrodzenie zbiornika

 

 

 

21.04.2022

WD-283

 

 

21.04.2022

WD-283

 

 

 

21.04.2022

WD-283

 

 

 

21.04.2022

WD-283

 

 

 

21.04.2022

WD-283

 

 

 

21.04.2022

WA-284

 

 

 

21.04.2022

WA-284

 

 

 

21.04.2022

WA-284

 

 

 

15.04.2022

km_339+920_wykonane naprowadzenie na przepusty PP9a i PP9b

 

 

 

15.04.2022

A1P_enklawa EZ47_podlewanie posadzonych krzewów

 

 

 

15.04.2022

A1P_Enklawa EZ47_wykonane korowanie enklawy krzewów

 

 

 

15.04.2022

enklawa EZ47_wykonanie nasadzeń krzewów

 

 

 

15.04.2022

km_335+990_wykonanie oznakowania poziomego

 

 

 

15.04.2022

km_336+000_trasowanie lini oznakowania poziomego

 

 

 

15.04.2022

km_336+250_usuwanie oznakowania cienkowarstwowego oraz mleczka

 

 

 

15.04.2022

km_338+300_TOR_wyłączenia pasa wolnego i szybkiego na czas wykonania oznakowania poziomego docelowego

 

 

 

15.04.2022

km_338+500_usuwanie oznakowania cienkowarstwowego linii ciągłej

 

 

 

15.04.2022

km_339+100_wykonane oznakowanie poziome, demontaż TOR na czas malowania

 

 

 

15.04.2022

prace bitumiczne

 

 

 

15.04.2022

układanie warstwy wiążącej

 

 

 

15.04.2022

prace związane z wykonaniem poboczy

 

 

 

15.04.2022

układanie warstwy ścieralnej

 

 

 

15.04.2022

km_0+200_wykonanie podbudowy z KŁSM

 

 

 

15.04.2022

km_0+700_wykonane skropienie warstwu podbudowy z kruszywa łamanego

 

 

 

15.04.2022

układanie warstwy wiążącej, skropienie KŁSM zjazdu publicznego

 

 

 

15.04.2022

km_0+080_wykonanie podbudowy z KŁSM na połączeniu z istniejąca drogą

 

 

 

15.04.2022

km_0+500_wykonane oznakowanie pionowe, pobocza i prace porządkowe

 

 

 

15.04.2022

czyszczenie pod oznakowanie poziome

 

 

 

15.04.2022

km_0+650_usuwanie oznakowania po TOR

 

 

 

08.04.2022

km_337+600_wykonane umocnienie dna rowu oraz wylot przepustu

 

 

 

08.04.2022

A1L_km_339+000_montaz samodzielnej żabianki naprowadzającej na przepusty

 

 

 

08.04.2022

km_338+500_widok na pas technologiczny

 

 

 

08.04.2022

dogeszczanie podbudowy z KŁSM

 

 

 

08.04.2022

wykonanie podbudowy z KŁSM

 

 

 

08.04.2022

km_1+300_wykonane warstwy bitumiczne

 

 

 

08.04.2022

układanie warstw bitumicznych

 

 

 

08.04.2022

układanie warstwy ścieralnej

 

 

 

08.04.2022

warstwa ścieralna

 

 

 

08.04.2022

układanie warstwy wiążącej

 

 

 

08.04.2022

wykonane skropienie warstwy KŁSM

 

 

 

08.04.2022

rekultywacja terenów płaskich

 

 

 

08.04.2022

humusowanie skarp rowów

 

 

 

08.04.2022

zamontowane oznakowanie pionowe

 

 

 

08.04.2022

prace porządkowe

 

 

 

08.04.2022

prace związane z wykonaniem poboczy

 

 

 

08.04.2022

wykonanie poboczy z KŁSM

 

 

 

08.04.2022

usuwanie lini oznakowania poziomego po TOR

 

 

 

08.04.2022

DP07_prace porządkowe przy WA294

 

 

 

08.04.2022

Skrzyżowanie DP13 z DD28 oraz DD30_zamontowane oznakowanie pionowe