GALERIA
 
 

Listopad 2019

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

04.11.2019

WD-283

 

 

08.11.2019

ok km 351+600 - dociążanie bentonitu w zbiorniku retencyjnym piaskiem

 

 

08.11.2019

ok km 351+600 - dociążanie bentonitu w zbiorniku retencyjnym piaskiem

 

 

 

08.11.2019

ok km 351+600 - dociążanie bentonitu w zbiorniku retencyjnym piaskiem

 

 

 

08.11.2019

badanie wewn. VSS na odcinku łącznicy L05 km od 0+120 do 0+260 na podbudowie zasadniczej (wynik pozytywny)

 

 

 

08.11.2019

stan łącznicy L05 km od 0+120 do 0+260

 

 

 

08.11.2019

stan łącznicy L05 km od 0+120 do 0+260

 

 

 

08.11.2019

ok km 347+400 - stabilizacja piasku cementem w pasie drogowym

 

 

 

08.11.2019

ok km 347+400 - stabilizacja piasku cementem w pasie drogowym

 

 

 

08.11.2019

ok km 343+700 - rozłozone rury instalacyjne do wykonania odwodnienia w skarpie

 

 

 

08.11.2019

ok km 342+600 - stabilizacja gruntu cementem w pasie rozdziału

 

 

 

08.11.2019

ok km 341+000 - stabilizacja gruntu cementem w pasie rozdziału

 

 

 

08.11.2019

ok km 341+000 - stabilizacja gruntu cementem w pasie rozdziału

 

 

 

08.11.2019

ok km 340+200 - wykonana skarpa i rów z odwodnieniem

 

 

 

08.11.2019

ok km 340+200 - wykonana skarpa i rów z odwodnieniem

 

 

 

08.11.2019

ok km 351+600 - wygrodzony zbiornik retencyjny

 

 

 

08.11.2019

ok km 351+600 - wygrodzony zbiornik retencyjny

 

 

 

08.11.2019

ok km 351+600 - wygrodzony zbiornik retencyjny

 

 

 

08.11.2019

ok km 351+600 - wygrodzony zbiornik retencyjny

 

 

08.11.2019

ok km 351+600 - wygrodzony zbiornik retencyjny

 

 

 

12.11.2019

ok km 336+800 - przygotowany wykop pod zbiornik retencyjny

 

 

12.11.2019

ok km 338+700 - kontynuacja prac ziemnych w korycie drogi

 

 

 

12.11.2019

ok km 347+200 - stabilizacja gruntu cementem w pasie drogi

 

 

 

12.11.2019

 kontynuacja prac pod przyszłe rondo

 

 

 

12.11.2019

 ok km 348+400 - kontynuacja prac stabilizowanie gruntucementem

 

 

 

12.11.2019

 ok km 348+200 - frezowanie asfaltu z odwozem

 

 

 

12.11.2019

 ok km 348+200 - frezowanie asfaltu z odwozem

 

 

 

12.11.2019

 ok km 350+100 - kontynuacja prac ziemnych

 

 

 

12.11.2019

 ok km 350+100 - kontynuacja prac ziemnych

 

 

 

12.11.2019

 ok km 350+100 - kontynuacja prac ziemnych

 

 

 

12.11.2019

 ok km 350+100 - kontynuacja prac ziemnych

 

 

 

15.11.2019

km 336 700 Sfrezowana nawierzchnia wraz z poszerzoną podbudową

 

 

 

15.11.2019

km 336 800 Roboty ziemne przy jezdni lewej

  

 

 

15.11.2019

km 336 800 Sfrezowana nawierzchnia wraz z poszerzoną podbudową

  

 

 

15.11.2019

km 337 600 Profilowanie nasypu przy obiekcie WA-284

 

 

 

15.11.2019

km 337 600 Roboty ziemne przy obiekcie WA-284

 

 

 

15.11.2019

km 337 800 Profilowanie zbiornika

 

 

 

15.11.2019

km 338 700 Roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej

 

 

15.11.2019

km 339 600 Układanie podbudowy

 

 

 

15.11.2019

km 339 800 Zagęszczanie podbudowy

 

 

15.11.2019

km 340 000 Roboty ziemne przy jezdni lewej

 

 

15.11.2019

km 342 600 Rozbiórka barier

 

 

22.11.2019

km 248+200 Układanie podbudowy

 

 

 

22.11.2019

km 248+500 Roboty ziemne przy lewym przyczółku obiektu WD-293

 

 

 

22.11.2019

km 248+500 Roboty ziemne przy obiekcie WD-293

 

 

 

22.11.2019

km 248+600 Deskowanie obiektu WD-293

 

 

 

22.11.2019

km 248+700 Roboty zbrojarskie przy obiekcie WD-293

 

 

 

22.11.2019

km 248+700 Roboty zbrojarskie przy obiekcie WD-293

 

 

 

22.11.2019

km 249+000 Roboty ziemne

 

 

 

22.11.2019

km 249+100 Roboty ziemne

 

 

 

22.11.2019

km 249+200 Roboty ziemne

 

 

 

22.11.2019

km 249+500 Roboty ziemne

 

 

 

22.11.2019

km 249+500 Roboty ziemne

 

 

 

22.11.2019

km 249+500 Roboty ziemne

 

 

22.11.2019

km 249+600 Roboty ziemne przy obiekcie WA-294

 

 

 

22.11.2019

km 249+600 Zasypki przyczółków obiektu WA-294

 

 

 

22.11.2019

km 250+000 Frezowanie nawierzchni

 

 

 

22.11.2019

km 336+750 Roboty ziemne przy jezdni lewej

 

 

 

26.11.2019

342+800 widok na budowę w kierunku Piotrkowa Tryb

 

 

 

 

26.11.2019

342+800 widok na budowę w kierunku Piotrkowa Tryb

 

 

 

 

26.11.2019

342+800 widok na budowę w kierunku Piotrkowa Tryb

 

 

 

26.11.2019

347+200 budowa poszerzenia

 

 

 

26.11.2019

347+200 budowa poszerzenia

 

 

 

26.11.2019

347+200 budowa poszerzenia

 

 

 

26.11.2019

349+200 SP

 

 

 

26.11.2019

budowa poszerzenia km 346+400 SP

 

 

 

26.11.2019

budowa poszerzenia km 346+400 SP

 

 

 

26.11.2019

odhumusowanie km 345+800 SL

 

 

 

26.11.2019

plac magazynowy wezeł Piotrków Tryb. zachód

 

 

 

26.11.2019

plac magazynowy wezeł Piotrków Tryb. zachód

 

 

 

26.11.2019

podbudowa C8_10 km 342+100 - 342+800 SP

 

 

 

26.11.2019

podbudowa C8_10 km 342+100 - 342+800 SP

 

 

 

26.11.2019

podbudowa C8_10 km 342+100 - 342+800 SP

 

 

 

26.11.2019

podbudowa C8_10 km 342+100 - 342+800 SP

 

 

 

26.11.2019

podbudowa C8_10 km 342+100 - 342+800 SP

 

 

 

26.11.2019

podbudowa C8_10 km 342+100 - 342+800 SP

 

 

 

26.11.2019

PZDSZ-4 km 345+957

 

 

 

26.11.2019

PZDSZ-4 km 345+957

 

 

 

26.11.2019

PZM 41

 

 

26.11.2019

PZM 41