GALERIA
 
 

Listopad 2021

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

24.11.2021

km_344+050_montaż słupków bariry rozbieralnej na PA

 

 

 

24.11.2021

km_347+100_widok na zamontowane bariery na PA oraz tablice typu E

 

 

 

24.11.2021

A1_tablice z TOR wdrożonej

 

 

 

24.11.2021

km_337+406_montaż bariery rozbieralnej na PA oraz wykonanie podbudowy kłsm na WA

 

 

 

24.11.2021

km_340+400_montaż żabianki na ogrodzeniu

 

 

 

24.11.2021

km_347+800_wyniesienie elementów TOR na tymczasowej przewiązce

 

 

 

24.11.2021

km_351+090_zamontowana poduszka U15a

 

 

 

24.11.2021

km_351+400_rozbiórka zabezpieczenia krawędzi nawierzchni betonowej po tymczasowej przewiązce z TOR

 

 

 

24.11.2021

km_337+339_profilowanie podbudowy KŁSM na WA

 

 

 

24.11.2021

km_341+600_naprawa humusowania pasa rozdziału uszkodzonego podczas funkcjonowania 2+2

 

 

 

24.11.2021

A1P_km_343+100_usuwanie oznakowania TOR 2+2

 

 

 

24.11.2021

A1P_km_347+159_dogęszczanie podbudowy kłsm na WA

 

 

 

24.11.2021

km_350+290_demontaż barier betonowych pod z układu 2+2

 

 

 

24.11.2021

DD14 DP07_roboty ziemne

 

 

 

24.11.2021

DD14_km0+730_wykop rowów

 

 

 

24.11.2021

oznkowanie poziome oraz U15b

 

 

 

24.11.2021

km_340+300_szczegół bariery szybkorozbieralnej

 

 

 

24.11.2021

km_351+200_odwierty pod słupki barier rozbieralnych

 

 

 

24.11.2021

SR-A-20_umacnianie zbiornika ażurami

 
   

 

 

18.11.2021

km_348+280_wbijanie barier stalowych chroniących konstrukcję wsporczą

 

 

 

18.11.2021

km_348+422_wbijanie barier w pasie rozdziału

 

 

 

18.11.2021

km_348+660_wbijanie barier pod obiektem

 

 

 

18.11.2021

km_349+200_wbijanie barier w pasie rozdziału

 

 

 

18.11.2021

km_350+350_humusowanie pasa rozdziału po likwidacji tymczasowej przewiązki TOR

 

 

 

18.11.2021

km_342+300_wiercenie i montaż tulej barier rozbieralnych

 

 

 

18.11.2021

km_347+100_odwierty pod bariery rozbieralne

 

 

 

18.11.2021

A1L_km_336+200_wykonanie nawierzchni pasa technologicznego

 

 

 

18.11.2021

km_336+220_nawierzchnia pasa technologicznego

 

 

 

18.11.2021

km_336+600_wykonanie oznakowania poziomego w strefie wyłączenia

 

 

 

18.11.2021

A1L_km_336+900_wykonanie nawierzchni pasa technologicznego

 

 

 

18.11.2021

A1L_KM_340+900_montaż siatki ogrodzeniowej

 

 

 

18.11.2021

A1L_km_341+300_zamontowane U-1

 

 

 

18.11.2021

A1L_km_347+250_wykop pod ogrodzenie

 

 

 

18.11.2021

_A1L_km_348+100_wykonanie warstwy wzmacniającej na pasie technologicznym

 

 

 

18.11.2021

A1L_km_348+100_wykonanie warstwy wzmacniającej podłoża pasa technologicznego

 

 

 

18.11.2021

A1L_km_348+450_usuwanie mleczka pod oznakowanie poziome

 

 

 

18.11.2021

A1L_km_350+350_usuwanie mleczka pod oznakowanie poziome

 

 

 

18.11.2021

 

 

 

18.11.2021

 

 

 

18.11.2021

 

 

 

10.11.2021

km_33336+000_montaż barier pod WD283 TOR

 

 

 

10.11.2021

km_349+200_wbijanie barier stalowych

 

 

 

10.11.2021

km 336+500_montaz barier w pasie rozdziału

 

 

 

10.11.2021

km 341+950_montaz ogrodzenia

 

 

 

10.11.2021

km 346+500_montaz tablic E na wysięgniku

 

 

 

10.11.2021

km 347+100_warstwa wzmacniająca pasa technologicznego

 

 

 

10.11.2021

km 348+150_montaż tablic E

 

 

 

10.11.2021

km 348+250_humusowanie skarp

 

 

 

10.11.2021

km 348+400_montaż barier stalowych

 

 

 

10.11.2021

km 351+200_humusowanie poboczy, montaż wypełnień ekranów

 

 

 

10.11.2021

km_342+100_montaż ogrodzenia

 

 

 

10.11.2021

km_349+900_montaz barier

 

 

 

10.11.2021

km 346+600_humusowanie terenów płaskich

 

 

 

10.11.2021

DD28_układanie warstwy wiązącej

 

 

 

10.11.2021

DP12_montaż elementów konstrukcji wsporczych

 

 

 

10.11.2021

N-E_km 0+890_wykonanie poboczy z kłsm

 

 

 

10.11.2021

km 347+920_montaż elementów oznakowania pionowego, wykonanie poboczy z kłacm S-E

 

 

 

10.11.2021

km_348+450_usuwanie mleczka pod oznakowanie, montaż wypełnień ekranów

 

 

 

10.11.2021

L07P,DP12_montaz odcinków końcowych barier

 

 

 

10.11.2021

N-E_km_0+950_montaż barier

 
 

 

 

04.11.2021

km_343+000_wbijanie barier w pasie rozdziału

 

 

 

04.11.2021

km_343+000_montaż uszczelek nawierzchni

 

 

 

04.11.2021

km_345+921_wykonanie sylatacji bit-bet

 

 

 

04.11.2021

km_349+800_zahumusowanie skarpy i rowy

 

 

 

04.11.2021

N-E_układanie sma

 

 

 

04.11.2021

SR-A-20_kończenie robót ziemnych

 

 

 

04.11.2021

km_336+360_zamontowana bramownica z tablicami E

 

 

 

04.11.2021

km_346+700_wykop pod ogrodzenie

 

 

 

04.11.2021

km_349+250_montaż bramownicy

 

 

 

04.11.2021

A1L_km_351+200_humusowanie poboczy

 

 

 

04.11.2021

A1L_km_351+280_wykonanie dylatacji pomiędzy ściekiem trójkątnym a nawierzchnią betonową

 

 

 

04.11.2021

A1L_WA284_wykonanie dylatacji Bitumbeton

 

 

 

04.11.2021

km_349+800_TOR na potrzeby wykonania przewiązki dla otwarcia jzr wsch

 

 

 

04.11.2021

Km_350+800_humusowanie skarp i terenów płaskich

 

 

 

04.11.2021

A1P_km338+800_widok po koszeniu pielęgnacyjnym skarp

 

 

 

04.11.2021

DP12_wykonanie oznakowania poziomego na pasie wyłączenia

 

 

 

04.11.2021

E-N_km_0+050_wbijanie barier stalowych

 

 

 

04.11.2021

jzr wsch_km_0+190_montaż wypełnień ekranów

 

 

 

04.11.2021

S-E_km_0+150_rekultywacje terenów płaskich