GALERIA
 
 

Marzec 2020

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

06.03.2020

km 336+200 Roboty ziemne + organizacja ruchu przy obiekcie WD-283

 

 

06.03.2020

km 336+200 Roboty ziemne + organizacja ruchu przy obiekcie WD-283

 

 

 

06.03.2020

km 336+400 Mobilizacja sprzętowa do robót ciągu głównym

 

 

 

06.03.2020

km 337+300 Roboty ziemne

 

 

 

06.03.2020

km 337+700 Układanie ścieku

 

 

 

06.03.2020

km 338+700 Roboty przy obiekcie WD-285

 

 

 

06.03.2020

km 338+700 Roboty zbrojarskie przy obiekcie WD-285

 

 

 

06.03.2020

km 338+700 Roboty ziemne przy obiekcie WD-285

 

 

 

06.03.2020

km 340+200 Roboty ziemne przy obiekcie WD-286

 

 

 

06.03.2020

km 342+000 Kruszenie betonu

 

 

 

06.03.2020

km 342+000 Roboty przy obiekcie WD-287

 

 

 

06.03.2020

km 342+000 Roboty zbrojarskie przy obiekcie WD-287

 

 

 

06.03.2020

km 342+800 Deskowanie elementów obiektu WD-288

 

 

 

06.03.2020

km 342+800 Kruszenie betonu

 

 

 

06.03.2020

km 342+800 Rozbiórka obiektu WD-288

 

 

 

06.03.2020

km 345+900 Roboty zbrojarskie przy obiekcie PZDSz-4

 

 

 

06.03.2020

km 345+900 Roboty ziemne przy obiekcie PZDSz-4

 

 

 

06.03.2020

km 347+600 Betonowanie elementów obiektu WD-292

 

 

 

06.03.2020

km 347+600 Prace przygotowawcze przy obiekcie WD-292

 

 

 

06.03.2020

km 347+600 Roboty ziemne przy obiekcie WD-292

 

 

 

06.03.2020

km 347+600 Wiertnica przy obiekcie WD-292

 

 

 

09.03.2020

ok km 336+700 JP układanie C8_10

 

 

 

09.03.2020

ok km 336+700 JP układanie C8_10

 

 

09.03.2020

ok km 336+700 JP układanie C8_10

 

 

09.03.2020

ok km 337+00 JP - uszkodone skarpy - rozmycia wodą

 

 

 

09.03.2020

ok km 337+00 JP - uszkodone skarpy - rozmycia wodą

 

 

 

09.03.2020

ok km 337+500 JP - fundamenty palowe pod ekrany

 

 

 

09.03.2020

ok km 337+500 JP - fundamenty palowe pod ekrany

 

 

 

09.03.2020

ok km 337+600 JP - fundamenty palowe pod ekrany

 

 

09.03.2020

ok km 337+600 JP - fundamenty palowe pod ekrany

 

 

 

09.03.2020

ok ul. Wojska Polskiego JL - kontynuacja kształtowania skarp

 

 

 

09.03.2020

ok ul. Wojska Polskiego w stronę S8 JL - kontynuacja odhumusowywania poboczy

 

 

 

09.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja prac wyburzeniowych

 

 

 

09.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja prac wyburzeniowych

 

 

 

09.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja prac wyburzeniowych

 

 

 

09.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja prac ziemnych

 

 

 

09.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja prac ziemnych

 

 

 

09.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja prac ziemnych

 

 

 

09.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja prac ziemnych

 

 

 

09.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja prac ziemnych

 

 

 

09.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja prac ziemnych

 

 

 

09.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja prac ziemnych

 

 

 

09.03.2020

przejście podziemne ul. Twardosławicka

  

 

 

09.03.2020

przejście podziemne ul. Twardosławicka

  

 

 

09.03.2020

przejście podziemne ul. Twardosławicka

 

 

 

16.03.2020

ok km 338+700 JP - stan skarp

 

 

 

16.03.2020

ok km 338+700 JP - stan skarp

  

 

 

16.03.2020

ok km 341+200 JP - wykonane fundamenty palowe pod ekrany akustyczne

 

 

 

16.03.2020

ok km 341+200 JP - wykonane fundamenty palowe pod ekrany akustyczne

 

 

 

16.03.2020

ok km 342+400 JP - wykonane fundamenty palowe pod ekrany akustyczne

 

 

 

16.03.2020

ok km 342+400 JP - wykonane fundamenty palowe pod ekrany akustyczne

 

 

 

16.03.2020

ok km 350+000 JP - podbudowa pod 3 pas + wyfrezowany asfalt

 

 

 

16.03.2020

ok km 350+000 JP - podbudowa pod 3 pas + wyfrezowany asfalt

 

 

 

16.03.2020

ok km 350+000 JP - podbudowa pod 3 pas + wyfrezowany asfalt

 

 

 

16.03.2020

ok S8 - roboty przy zbiorniku retencyjnym JP

 

 

 

16.03.2020

ok S8 - roboty przy zbiorniku retencyjnym JP

 

 

 

16.03.2020

ok S8 - roboty przy zbiorniku retencyjnym JP

 

 

 

16.03.2020

ok S8 - roboty ziemne JP

 

 

 

16.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja robót kanalizacyjnych

 

 

 

16.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja robót kanalizacyjnych

 

 

 

16.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja robót kanalizacyjnych

 

 

 

16.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja robót kanalizacyjnych

 

 

 

16.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja robót kanalizacyjnych

 

 

 

16.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja robót kanalizacyjnych

 

 

 

16.03.2020

ok Wojska Polskiego w stronę ul. Twardosławickiej - poszerzenie pod 3 pas JL

 

 

 

16.03.2020

ok Wojska Poskiego JP - wykonany GWN

 

 

 

16.03.2020

ok Wojska Poskiego kontynuacja prac ziemnych JL

 

 

 

16.03.2020

20200316_ok Wojska Poskiego kontynuacja prac ziemnych JL - 2.jpg

 

 

 

16.03.2020

stan przejscia podziemnego ul. Twardosławicka

 

 

 

16.03.2020

stan przejścia podziemnego ul. Twardosławicka

 

 

 

24.03.2020

ok 342+100 JP - prace ziemne przy 3 pasie

 

 

 

24.03.2020

ok km 340+100 JP wyfrezowany asfalt

 

 

 

24.03.2020

ok km 342+500 JP wykonywanie fundamentów palowych pod ekrany akustyczne

 

 

 

24.03.2020

ok km 342+500 JP wykonywanie fundamentów palowych pod ekrany akustyczne

 

 

24.03.2020

ok km 349+900 JP - prace rozbiórkowe z zakresu odwodnienia

 

 

 

24.03.2020

ok km 349+900 JP - prace rozbiórkowe z zakresu odwodnienia

 

 

 

24.03.2020

ok km 349+900 JP - prace rozbiórkowe z zakresu odwodnienia

 

 

 

24.03.2020

ok S8 - kontynuacja prac przy zbiorniku pierwszym retencyjnym JP

 

 

 

24.03.2020

ok S8 - kontynuacja prac przy zbiorniku pierwszym retencyjnym JP

 

 

 

24.03.2020

ok S8 - kontynuacja prac przy zbiorniku pierwszym retencyjnym JP

 

 

 

24.03.2020

ok S8 - kontynuacja prac przy zbiorniku pierwszym retencyjnym JP

 

 

 

24.03.2020

ok S8 - kontynuacja prac przy zbiorniku pierwszym retencyjnym JP

 

 

 

24.03.2020

ok S8 - prace na ukończeniu przy wykonywniu drugiego zbiornika retencyjnego JP

 

 

 

24.03.2020

ok S8 - prace na ukończeniu przy wykonywniu drugiego zbiornika retencyjnego JP

 

 

 

24.03.2020

ok ul. Wojska Polskiego JL - prace brukarskie kontynuacja prac

 

 

 

24.03.2020

ok ul. Wojska Polskiego JL - prace brukarskie kontynuacja prac

 

 

 

24.03.2020

ok ul. Wojska Polskiego JL - prace brukarskie kontynuacja prac

 

 

 

24.03.2020

ok ul. Wojska Polskiego JL - prace brukarskie kontynuacja prac

 

 

 

24.03.2020

ok ul. Wojska Polskiego JL - prace brukarskie kontynuacja prac

 

 

 

24.03.2020

ok ul. Wojska Polskiego JL - prace brukarskie kontynuacja prac

 

 

 

24.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja prac rozbiórkowych

 

 

 

24.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja prac rozbiórkowych

 

 

 

24.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja prac rozbiórkowych

 

 

 

24.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja prac rozbiórkowych

 

 

 

24.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja prac rozbiórkowych

 

 

 

24.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja prac rozbiórkowych

 

 

 

24.03.2020

ok węzła Bełchatów - kontynuacja prac rozbiórkowych