GALERIA
 
 

Sierpień 2022

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

25.08.2022

WD-288

 

 

 

25.08.2022

WD-288

 

 

25.08.2022

WD-288

 

 

25.08.2022

WD-288

 

 

 

25.08.2022

WD-288

 

 

 

25.08.2022

WA-289

 

 

 

25.08.2022

WA-289

 

 

 

25.08.2022

WA-289

 

 

 

25.08.2022

WA-289

 

 

 

25.08.2022

WA-289

 

 

 

25.08.2022

WD-292

 

 

 

25.08.2022

WD-292

 

 

 

25.08.2022

WD-292

 

 

 

25.08.2022

WD-292

 

 

 

25.08.2022

WD-292

 

 

 

25.08.2022

WD-295

 

 

 

25.08.2022

WD-295

 

 

 

25.08.2022

WD-295

 

 

 

25.08.2022

WD-295

 

 

 

25.08.2022

WD-295

 
 
     

 

 

18.08.2022

 

 

 

18.08.2022

 

 

18.08.2022

 

 

 

18.08.2022

 

 

 

18.08.2022

 

 

 

18.08.2022

 

 

 

18.08.2022

 

 

 

18.08.2022

 

 

 

18.08.2022

 

 

 

18.08.2022

 
 

 

 
     

 

09.08.2022

WD-283

 

 

09.08.2022

WD-283

 

 

09.08.2022

WD-283

 

 

 

09.08.2022

WD-283

 

 

 

09.08.2022

WD-283

 

 

 

09.08.2022

WA-284

 

 

 

09.08.2022

WA-284

 

 

 

09.08.2022

WA-284

 

 

 

09.08.2022

WA-284

 

 

 

09.08.2022

WA-284

 

 

 

09.08.2022

WD-286

 

 

 

09.08.2022

WD-286

 

 

 

09.08.2022

WD-286

 

 

 

09.08.2022

WD-286

 

 

 

09.08.2022

WD-286

 

 

 

09.08.2022

WD-287

 

 

 

09.08.2022

WD-287

 

 

 

09.08.2022

WD-287

 

 

 

09.08.2022

WD-287

 

 

 

09.08.2022

WD-287

 
 
     

 

05.08.2022

wbijanie barier stalowych

 

 

05.08.2022

wbijanie barier stalowych wzdłuz nawierzchni z kruszywa

 

 

05.08.2022

montaż barier stalowych

 

 

 

05.08.2022

km_343+600_widok na pas technologiczny

 

 

 

05.08.2022

km_345+600_humusowanie terenu płaskiego

 

 

 

05.08.2022

km_345+650_rozbiórka drogi technologicznej

 

 

 

05.08.2022

km_349+400_prace porządkowe wzdłuż granicy inwestycji

 

 

 

05.08.2022

km_339+800_wykonane i wygrodzone nasadzenie krzewów

 

 

 

05.08.2022

km_342+800_widok na pas technologiczny

 

 

 

05.08.2022

wykonane oznakowanie poziome

 

 

 

05.08.2022

prace porządkowe, wykonane oznakowanie poziome

 

 

 

05.08.2022

wykonane koszenia pielęgnacyjne skarp, rowów i terenów płaskich

 

 

 

05.08.2022

oznakowanie poziome i pionowe skrzyżowania

 

 

 

05.08.2022

DD28,DD30, DP13_oznakowanie skrzyżowania

 

 

 

05.08.2022

wykonane oznakowanie skrzyżowania dróg

 

 

 

05.08.2022

wykonane oznakowanie poziome

 

 

 

05.08.2022

wykonane oznakowanie poziome

 

 

 

05.08.2022

Prawa_oznakowanie poziome skrzyzowań istniejących dróg

 

 

 

05.08.2022

wykonane oznakowanie poziome

 

 

 

05.08.2022

wykonane oznakowanie poziome