GALERIA
 
 

Wrzesień 2021

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

21.09.2021

WD-283

 

 

21.09.2021

WD-283

 

 

 

21.09.2021

WD-283

 

 

21.09.2021

WD-283

 

 

 

21.09.2021

WD-283

 

 

 

21.09.2021

WA-284

 

 

 

21.09.2021

WA-284

 

 

 

21.09.2021

WA-284

 

 

 

21.09.2021

WA-284

 

 

 

21.09.2021

WA-284

 

 

 

21.09.2021

WD-285

 

 

 

21.09.2021

WD-285

 

 

 

21.09.2021

WD-285

 

 

 

21.09.2021

WD-285

 

 

 

21.09.2021

WD-285

 

 

 

21.09.2021

WD-287

 

 

 

21.09.2021

WD-287

 

 

 

 

21.09.2021

WD-287

 

 

 

21.09.2021

WD-287

 

 

 

21.09.2021

WD-287

 
 

 

 

15.09.2021

bariery stalowe 346+600-347+100

 

 

 

15.09.2021

branża elektroenergetyczna

 

 

 

15.09.2021

formowanie przeciwskarpy rowu 344+700-345+250L

 

 

 

15.09.2021

humusowanie pasa rozdziału i poboczy za ściekiem 351+100-351+600

 

 

 

15.09.2021

Humusowanie skarp i rowów 344+400-344+800L

 

 

 

15.09.2021

Koszenie pielęgnacyjne

 

 

 

15.09.2021

montaż barier stalowych 345+600-346+100L

 

 

 

15.09.2021

Nawierzchnia betonowa – 348+757-349+157

 

 

 

15.09.2021

Nawierzchnia betonowa 349+570

 

 

 

15.09.2021

Ogrodzenia wykop pod siatke ogrodzeniową i montaż słupków SR-A-27-1

 

 

 

15.09.2021

rekultywacja terenów płaskich 341+400-342+000.

 

 

 

15.09.2021

WA-294

 

 

 

15.09.2021

warstwa wzmacniająca na zjazdach na DD04 km A1 ok338+400L

 

 

 

15.09.2021

WD 295

 

 

 

15.09.2021

WD-291

 

 

 

15.09.2021

Wykonanie fundamentów konstrukcji wsporczych JZR Zachód

 

 

 

15.09.2021

wykonywanie ogrodzenia

 

 

 

15.09.2021

wykonywanie pali EL09

 

 

 

15.09.2021

wykop rowów wzdłuż DD08

 

 

 

15.09.2021

wzmocnienie podłoża cementem DD28

 
 
     

 

09.09.2021

betonowanie fundamentu pod konstrukcje wsporcze wysięgnikowe 345+307P

 

 

09.09.2021

układanie podbudowy z BA na łącznicy S-E km 0+340-0+610

 

 

09.09.2021

układanie podbudowy z BA na łącznicy S-E km 0+340-0+610

 

 

 

09.09.2021

wykonywanie zasypki poboczy 347+400L, 345+900L

 

 

 

09.09.2021

ykonywanie zasypki poboczy 347+400L, 345+900L

 

 

 

09.09.2021

rekultywacja trenów płaskich wokoło węzła Bełchatów, 339+800L

 

 

 

09.09.2021

humusowanie rowów 339+300L, humusowanie skarp DP07

 

 

 

09.09.2021

humusowanie rowów 339+300L, humusowanie skarp DP07

 

 

 

09.09.2021

betonowanie głowic na EL09 oraz wypełnienia ekranów akustycznych

 

 

 

09.09.2021

kabel oświetleniowy wraz z bednarką oraz ustawiono fundamenty pod słupy oświetleniowe od SOI210 do SOI212

 

 

 

09.09.2021

Humusowanie skarp 340+000L

 

 

 

09.09.2021

Obsiewanie skarp 337+600

 

 

 

09.09.2021

oświetlenie

 

 

 

09.09.2021

Podbudowa Łącznica E-N

 

 

 

09.09.2021

Podbudowa z kruszywa DP07

 

 

 

09.09.2021

Skarpowanie nasypu przy 336+100L

 

 

 

09.09.2021

Tereny płaskie 339+000

 

 

 

09.09.2021

Ustawianie słupków ogrodzeniowych 337+700L

 

 

 

09.09.2021

wa-294

 

 

 

09.09.2021

Wbijanie barier ochronnych stalowych 338+300.

 

 

 

09.09.2021

Wykonywanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze

 

 

 

03.09.2021

humusowanie pasa rozdziału 336+600-337+500.jpeg

 

 

 

03.09.2021

kontynuacja skarpowania nasypów i wykopów rowów m.in. km 349+800-350+200L

 

 

 

03.09.2021

rekultywacja trenów płaskich wokoło węzła Bełchatów

 

     

 

 

03.09.2021

rekultywacja trenów płaskich wokoło węzła Bełchatów

 

 

 

03.09.2021

układanie podbudowy z betonu asfaltowego na łącznicy S-E km 0+500-0+610

 

 

 

03.09.2021

układanie podbudowy z betonu asfaltowego na łącznicy S-E km 0+500-0+610

 

 

 

03.09.2021

ułożenie krawężnika i obrzeży na DP07

 

 

 

03.09.2021

umocnienia rowów płytą ażurową na DD02

 

 

 

03.09.2021

WA-289 ustawienie cieku przykrawężnikowego granitowego

 

 

 

03.09.2021

WA-294 roboty brukarskie

 

 

 

03.09.2021

wykonywanie dylatacji na PZDSz-4.

 

 

 

03.09.2021

A1L km 345+100 wbijanie barier

 

 

 

03.09.2021

A1L km 346+000 skarpowanie nasypu

 

 

 

03.09.2021

A1L kmv349+800 skarpowanie nasypu  wykop rowu.

 

 

 

03.09.2021

N-E_1+380_dogęszczanie KŁSM.

 

 

 

03.09.2021

oświetlenie

 

 

 

03.09.2021

PZDSz-4 sma

 

 

 

03.09.2021

S-E km 0+250 – 0+600 KŁSM

 

 

 

03.09.2021

wbijanie barier DP12_2

 

 

 

03.09.2021

wykop rowów A1 km 349+800-350+200L