POSTĘP ROBÓT
 

 

Grudzień 2019

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował Roboty w zakresie:

1) WA-284 – betonowanie kap chodnikowych na ustroju, betonowanie podwalin stożków nasypowych
2) WD-285 – rozbiórka obiektu, wykonanie wykopu pod fundament osi A i B
3) WA-289 – betonowanie podwalin stożków nasypowych
4) WD-293 – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na obiekcie, zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej, betonowanie podwaliny stożka
5) WD-292 – rozbiórka obiektu
6) WD-292a – Betonowanie korpusu przyczółka oś D
7) WA-294 – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na obiekcie
8) PZM-41 – zasypka przepustu
9) WA-296, WA-296Z – demontaż deskowań ustroju, zbrojenie i betonowanie skrzydeł, Zasypka korpusów, zasypka przyczółka i stożków
10) Odhumusowanie L05L, pasów rozdziału Węzeł Bełchatów, Skarp 343+200-343+400L
11) Wykop Rowów odwadniających 344+100-344+200L, wykop zbiornika SR-A28/2
12) Nasyp 349+500-349+600P, 349+700-349+900P, 348+000-348+200P, 344+450-344+550P, 340+120-340+500L, 345+580-346+160 L,338+600-339+300 L
13) GWN 348+900-349+450P, JZR Zachód, 348+900-348+200 P, 349+400-349+500 P, 348+060-348+160 P, 346+075 P (PP-11), 344+498 P (PZM-41), 342+040-342+120 P
14) Rozbiórka istniejącej konstrukcji autostrady WD283, 348+500-348+950 P (warstwa stabilizacji pod warstwami bitumicznymi), 350+700-350+900P (pełna konstrukcja)
15) Budowa przewiązek technologicznych pod obiektem WD288 (nawierzchnia z BA)
16) Budowa dróg, elementów dróg na potrzeby TOR (pobocza, oznakowanie)
17) Wprowadzenie TOR zamknięcie WD283, Faza 9 w zakresie WD285, Faza 6a węzeł Bełchatów,
18) Budowa Dróg technologicznych strona lewa
19) Budowa kanalizacji deszczowej w trasie głównej
20) Przebudowa urządzeń melioracji wodnych – drenaż rolniczy
21) Przebudowa sieci wodociągowych
22) Budowa zbiorników retencyjnych
23) Budowa przepustów rurowych