POSTĘP ROBÓT
 

 

Lipiec 2019

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował Roboty w następującym zakresie:


• odhumusowanie dróg serwisowych, technologicznych oraz zbiorników (strona lewa)
• odhumusowanie pasa rozdziału strona prawa
• budowa dróg technologicznych (strona lewa)
• rozbiórka elementów dróg (bariery ochronne) – strona prawa
• rozbiórka konstrukcji nawierzchni istniejącej jezdni prawej autostrady – 348+060 – 349+400 P (z wyłączeniem 300 m pod obiektem WD-293); 342+110-342+600 P; 338+130-338+230; 343+100-343+600; 344+900-345+500; 339+500-340+000; 340+500-340+
• nasyp 336+900-338+800, 343+100-343+600, 342+100-342+600, 344+400-345+200 strona prawa
• wykop 336+000- 336+800,343+800-344+400, strona prawa
• poletko doświadczalne górnej warstwy nasypu (GWN) odcinek 338+250-338+600 P
• górna warstwa nasypu (GWN) odcinek 342+110–342+600 P
• górna warstwa nasypu (GWN) odc. 337+600-338+000 strona prawa
• rowy odwadniające – strona prawa trasy głównej
• WA-284 betonowanie ramy i skrzydełek,
• WA-289 betonowanie fundamentów, deskowanie stropu i ścian, zasypka fundamentów,
• Przepusty – montaż prefabrykatów, izolacje, betonownie płyt zespalających i wlotów, zasypki
• PP12b - zasypka przepustu
• WA-294 – zbrojenie ław fundamentowych oraz ścian w osi 1 i 2 + zabetonowano ławy fundamentowe, izolacja oraz zasypka ław fundamentowych
• WD-293 - zbrojenie ław fundamentowych w osi A, B, C, zbrojenie przyczółka w osi C oraz słupów w osi B., betonowanie ław fundamentowych w osi A,B,C oraz słupy w osi B., izolacje oraz zasypkę ław fundamentowych w osi A,B,C
• WA-296 - platformę pod palownice,
• Przepusty PP-9b - zbrojenie i deskowanie wlotu I etap, zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej I etap, betonowanie wlotu I etap, betonowanie płyty zespalającej I etap
• Przepusty PZM-35 - zbrojenie i deskowanie wlotu I etap, zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej I etap, betonowanie wlotu I etap, betonowanie płyty zespalającej I etap, zbrojenie i deskowanie wlotu II etap, zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej II etap
• Przepusty PZM-36 - ułożenie prefabrykatów I etap, zasypka prefabrykatów I etap, ułożenie prefabrykatów II etap
• Przepusty PZM-37 - ułożenie prefabrykatów I etap, zasypka prefabrykatów I etap, ułożenie prefabrykatów II etap, zasypka prefabrykatów II etap
• Przepusty PZM-38 - ułożenie prefabrykatów I etap, zasypka prefabrykatów I etap, ułożenie prefabrykatów II etap, zasypka prefabrykatów II etap
• PP-10a - zbrojenie i deskowanie wlotu I etap, zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej I etap, betonowanie wlotu I etap, betonowanie płyty zespalającej I etap, zbrojenie i deskowanie wlotu II etap, zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej II etap, betonowanie wlotu II etap, betonowanie płyty zespalającej II etap, zasypka prefabrykatów
• PP-10b - zbrojenie i deskowanie wlotu I etap, zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej I etap, betonowanie wlotu I etap, betonowanie płyty zespalającej I etap, zbrojenie i deskowanie wlotu II etap, zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej II etap, betonowanie wlotu II etap, betonowanie płyty zespalającej II etap, zasypka prefabrykatów
• Budowa kanalizacji deszczowej w trasie głównej – wpusty deszczowe + przykanaliki
• Przebudowa urządzeń melioracji wodnych – drenaż rolniczy
• Przebudowa sieci wodociągowych