POSTĘP ROBÓT
 
 

Maj 2019

Zaawansowanie rzeczowe prac i Robót

 

 


W raportowanym okresie Wykonawca realizował Roboty w następującym zakresie:
 

·                  odhumusowanie wzdłuż trasy głównej (strona prawa)
·                  budowa dróg technologicznych
·                  rozbiórka konstrukcji nawierzchni drogi (frezowanie, ciąg główny nad przepustami, najazdy WD293)
·                  rozbiórka elementów dróg (bariery, elementy brukarki) – strona prawa, najazdy na WD293
·                  wykonanie przewiązek technologicznych w rejonie WD293
·                  wprowadzenie TOR faza 4
·                  nasyp 336+900-338+000, 343+100-343+800 strona prawa
·                  wykop 336+000- 336+400,343+800-344+100, strona prawa
·                  nasyp 343+100-343+600 strona prawa
·                  rozbiórka konstrukcji nawierzchni (istniejące pasy technologiczne -  frezowanie)
·                  WA-284 - rozbiórka obiektu str. prawa - wykonano
·                  WA-284 – wykop i wykonanie wymiany gruntu podpora 2 - wykonano
·                  WA-284 – betonowanie fundamentu podpora 2 - wykonano
·                  WA-284 – zbrojenie fundamentu podpora 1 - wykonano
·                  WA-284 – deskowane fundamentu podpora 1 - wykonano
·                  WA-284 – betonowanie fundamentu podpora 1 - wykonano
·                  WA-289 – rozbiórka obiektu str. Prawa - wykonano
·                  WA-289 – kotwienie ścianki szczelnej zabezpieczającej jezdnię lewą poziom I - wykonano
·                  WA-289 – wykop do poziomu II kotwienia ścianki szczelnej - wykonano
·                  WA-289 – wykonanie kotw poziom II - wykonano
·                  WA-289 - wykop i przygotowanie platformy pod wykonanie wzmocnienia – w trakcie wykonywania platform
·                  WD-293 Rozpoczęcie robot wyburzeniowych – jezdnia lewa – prace rozbiórkowe trwają
·                  WA-296 – rozbiórka obiektu str. Prawa – prace rozbiórkowe trwają
·                  WA-296 - zabezpieczenie jezdni lewej ściankami szczelnymi - wykonano
·                  WA-296 Wykonanie ram kotwiących dla kotew K2(drugi rząd) - wykonano
·                  WA-296 Sprężenie kotew K2 strona „CZESTOCHOWA” - wykonano
·                  WA-296 Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe – jezdnia prawa – prace rozbiórkowe trwają
·                  WA-289 – zabezpieczenie jezdni lewej ściankami szczelnymi – platforma pod wykonanie kotew – prace rozbiórkowe trwają
·                  WD-293 Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe – jezdnia lewa – prace rozbiórkowe trwają
·                  WA-294 Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe – jezdnia prawa - wykonano
·                  Przepust skrzynkowy – wykop pod fundament j. prawa - wykonano
·                  Przepust skrzynkowy – wykonanie fundamentu j. prawa - wykonano
·                  PP-12b Roboty ziemne (wykop) + betonowanie fundamentu – jezdnia prawa - wykonano
·                  PP-12B Montaż Elementów prefabrykowanych przepustu, izolacja cienka wewnątrz przepustu, humusowanie wewnątrz przepustu, beton fundamentów skrzydeł - wykonano
·                  PP-6a -wykop, wykonanie ławy fundamentowej, montaż prefabrykatów dolnych - wykonano
·                  PP-6a – wykonanie uszczelnienia prefabrykatów, montaż prefabrykatów górnych, wykonanie izolacji - wykonano
·                  PP-6b- wykop, wykonanie ławy fundamentowej, montaż prefabrykatów dolnych - wykonano
·                  PP-6b – wykonanie uszczelnienia prefabrykatów, montaż prefabrykatów górnych, wykonanie izolacji - wykonano
·                  PP-7 – wykop, wykonanie ławy fundamentowej - wykonano
·                  PP-7 – wykonanie uszczelnienia prefabrykatów, montaż prefabrykatów górnych, wykonanie izolacji - wykonano
·                  PZM-33 – wbicie ścianki szczelnej zabezpieczającej jezdnię lewą - wykonano
·                  PZM-33 – wykop, wykonanie ławy fundamentowej - wykonano