POSTĘP ROBÓT
 
 

Marzec 2019

 

POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH

Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu         

Ogólne:

- Projekt Konstrukcji Nawierzchni

- Projekt budowlany Tom 1 Projekt Zagospodarowania Terenu

- Operat wodnoprawny – Węzeł Piotrków

- Aktualizacja analizy akustycznej dla dwóch pasów ruchu

- Wyciąg z Planu Działań Ratowniczych

- Dodatek do Dokumentacji Hydrogeologicznej – Węzeł Piotrków

- Dodatek do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej – Węzeł Piotrków

- Weryfikacja dokumentacji projektowej mostowej

- Przekrój poprzeczny na przejeździe WD-293

- Analiza prognozowanego ruchu na odc. A autostrady A1

- Wykonanie docelowego przekroju autostrady 2x3 pasy ruchu

- Aktualizacja analizy akustycznej dla trzech pasów ruchu

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

- Koncepcja SZR

- Projekt Wykonawczy, tom 3/07 Wiadukt WA-289

- Projekt Wykonawczy, tom 3/13 Wiadukt WA-294

- Projekt Wykonawczy, tom 2/3 Przepusty

- Projekt Wykonawczy, tom 3/2 Wiadukt WA-284

- Projekt Wykonawczy, tom 3/15 Wiadukt WA-296

 


 

Drogi:

-  kontynuacja prac projektowych nad Projektem Budowlanym,

-  kontynuacja prac projektowych nad projektem Wykonawczym branży drogowej w części do wykonania na podstawie istniejącej decyzji ZRID wraz z przekazywaniem poszczególnych Tomów,

-  kontynuacja prac projektowych dotyczących organizacji ruchu dla etapu Projektu budowlanego wraz z przekazywaniem poszczególnych Tomów,

-  prace związane z procedowaniem dot. wprowadzenia Aneksu na wykonanie docelowego przekroju autostrady, tj. 2x3 pasy ruchu w każdym kierunku.

 


 

 Mosty:

-  kontynuacja prac projektowych nad projektem Wykonawczym branży mostowej w części do wykonania na podstawie istniejącej decyzji ZRID wraz z przekazywaniem poszczególnych Tomów,

-  kontynuacja prac projektowych nad Projektem Budowlanym wraz z przekazywaniem poszczególnych Tomów,

-  prace związane z procedowaniem Polecenia Inżyniera dot. wyburzenia istniejących i budowy nowych obiektów WD-288, WD-292, WD-295.

 


 

Pozostałe branże:

-  prace projektowe nad Projektem Budowlanym oraz Wykonawczym wraz z przekazywaniem poszczególnych Tomów,

-  prowadzenie inwentaryzacji środowiskowej, przygotowywanie Raportu POOŚ,

-  prace terenowe i laboratoryjne na potrzeby dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej oraz dokumentacji badań podłoża wraz z przekazywaniem poszczególnych Tomów,

-  finalizacja prac nad koncepcją systemu zarządzania ruchem, wprowadzanie ewentualnych uwag,

-  finalizacja prac związanych z projektem konstrukcji nawierzchni wraz z przekazaniem Opracowania.