POSTĘP ROBÓT
 

 

Październik 2019

 

 
W raportowanym okresie Wykonawca realizował Roboty w następującym zakresie:

1) Odhumusowanie JZR Wschód na Węźle Bełchatów, 338+165-342+000L
2) Wykop + skarpowanie + rowy , 338+900-339+000P, 343+000-343+100 P, 346+100-364+350P 346+650-346+800 P, 349+700-350+100P, zbiorniki SR-A-2, SR-A25, SR-A-26, SR-A26/1, SR-A-29, SR-A-27, L05L
3) Nasyp JZR Wschód, 338+100-338+220 P, 339+000-339+200 P, 343+600-343+635P 348+900-349+500 P, 349+800-350+000 L, 351+300-351+800 P
4) GWN 338+100-338+220 P, 339+000-339+200 P, 339+900-339+980 P, 343+500-343+650P 346+000-346+080 P, 348+300-348+500 P
5) GWN-Warstwa gruntu związanego cementem nad PZM35, PZM36, PZM37 PZM38, 338+100-338+220 P, 339+900-339+980 P, 345+580-345+800 P
6) Warstwa gruntu związanego cementem na poszerzeniu 336+470-336+910P, L05L
7) Warstwa mrozoochronna 336+470-336+910 P, 346+900-347+080P poszerzenie
8) Rozbiórka nawierzchni istniejącej 339+000-339+160 P, 347+120-347+440 P, 348+900-349+500, 351+500-351+800 P, istniejące drogi serwisowe strona lewa
9) Frezowanie korekcyjne dla TYPu II 336+290-337+500, 351+300-351+500P
10) Budowa dróg technologicznych na potrzeby objazdów, oraz potrzeby TOR
11) Wykonanie przewiązek technologicznych w pasie rozdziału
12) Demontaż bramownic w km 349+300-349+700
13) Rozbiórka przepustu w km 348+300 P, 338+960P
14) Frezowanie korekcyjne kolein
15) Grunt stabilizowany - ulepszone podłoże w wykopie L05L, 346+900-347+080P
16) WD-293 zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju, zasypka korpusu w osi C, przygotowanie ustroju do sprężania - wciąganie kabli, sprężenie ustroju nośnego izolacja i zasypka korpusów
17) WA-294 Deskowanie, zbrojenie i betonowanie skrzydła oś I i II, izolacja cienka od strony zasypki oś I i II, zasypka korpusów
18) WA-296 Próbne obciążenie pali, zbrojenie i betonowanie fundamentów, izolacja cienka fundamentu oś A i B, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego
19) WA-296Z - Izolacja cienka fundamentu oś B, zasypka fundamentu oś A i B, zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu w osi A i B, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego
20) PZM36 Beton płyty zespalającej
21) PZM38 Zbrojenie płyty zespalającej
22) PP11 Beton wlotu oraz płyty zespalającej, zasypka przepustu
23) PP6b zasypka przepustu
24) PP8a izolacja płyt przejściowych, zasypka przepustu
25) PP8b izolacja płyt przejściowych, zasypka przepustu
26) PP9a izolacja płyt przejściowych, zasypka przepustu
27) PP7 zbrojenie, betonowanie płyt przejściowych, zasypka przepustu
28) PZM 32 betonowanie wlotu i płyty zespalającej, zasypka przepustu
29) PZM 33 warstwa wyrównawcza pod płyty przejściowe, Beton płyt przejściowych, izolacja płyt przejściowych, zasypka przepustu
30) PZM 34 warstwa wyrównawcza pod płyty przejściowe, zbrojenie płyty zespalającej, zbrojenie wlotu, zbrojenie płyt przejściowych, montaż skrzydełek, betonowanie wlotu, płyty zespalającej, płyt przejściowych, izolacja płyt przejściowych, wlotu płyty zespalającej, zasypka przepustu
31) WA-289 rozdeskowanie ustroju, izolacja ścian, zasypka obiektu, izolacja ustroju, ścian i skrzydełek, wykonanie drenażu, warstwa wyrównawcza pod płytę przejściową od str Piotrkowa
NA USTROJU: ustawienie krawężnika, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kap chodnikowych
32) PZM 41 Zbrojenie i betonowanie wlotu oraz płyty zespalającej
33) WA-284 Betonowanie skrzydełek, izolacja ścian i skrzydełek, zasypka
34) Budowa kanalizacji deszczowej w trasie głównej w km: 338+120 - 338+250, 339+200 - 339+360, 345+400 -345+550, 348+000 - 348+550
35) Przebudowa urządzeń melioracji wodnych – drenaż rolniczy
36) Przebudowa sieci wodociągowych
37) Przepusty rurowe pod drogami serwisowymi