POSTĘP ROBÓT
 

 

Sierpień 2019

 

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował Roboty w następującym zakresie:


1) odhumusowanie dróg serwisowych, technologicznych oraz zbiorników (strona lewa) – kontynuacja
2) odhumusowanie pasa rozdziału strona prawa – kontynuacja
3) budowa dróg technologicznych – roboty ziemne + wzmocnione podłoże (strona lewa) – kontynuacja
4) rozbiórka elementów dróg (bariery ochronne) – strona prawa
5) rozbiórka konstrukcji nawierzchni jezdni prawej – frezowanie 338+130-338+230; 343+100-343+600; 343+730-344+492, 344+509-345+500; 339+500-340+000; 340+500-340+800, 340+980-341+760, 346+130-346+810 P
6) wykop 336+000-336+300, 336+300- 336+800, 341+760-341+900, 345+500-345+600 strona prawa – kontynuacja
7) nasyp 336+900-337+800 P, 339+380-340+000 P, 340+200-342+000 P, 342+110-342+600 P, 343+100-343+600 P, 344+100-345+180 P, 345+700-346+150 P, 336+900-337+700 L, dojazdy do skrzyżowania z ul. Twardosławicką (objazd przy WA-294)
8) górna warstwa nasypu (GWN) odcinek 340+200–340+960 P, 342+110–342+600 P, dojazdy do skrzyżowana ul. Twardosławicka (objazd przy WA-294)
9) górna warstwa nasypu (GWN) odc. 337+600-338+100 strona prawa - poszerzenia
10) górna warstwa nasypu (GWN) - poszerzenia odcinki whitetopping jezdnia prawa
11) rowy odwadniające – strona prawa trasy głównej
12) montaż sygnalizatorów, oświetlenia wraz z zasilaniem – skrzyżowanie z ul. Twardosławicką
13) wykonanie pętli indukcyjnych oraz oprogramowania do sygnalizacji świetlnej – skrzyżowanie A1 z ul. Twardosławicką (objazd przy WA-294)
14) montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego – skrzyżowanie A1 z ul. Twardosławicką (objazd przy WA-294)
15) wykonanie warstwy konstrukcyjnych - dojazdy do skrzyżowania A1 z ul. Twardosławicką (objazd przy WA-294)
16) wzmocnienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w wykopie – 343+790-344+400
17) PZM-32 wykop pod chudy beton, beton pod prefabrykaty, montaż prefabrykatów, izolacja, zasypka
18) PP-6a Wyciąganie larsenów
19) PP-6b Wyciąganie larsenów
20) PZM-33 montaż prefabrykatów, zbrojenie i deskowanie wlotów
21) PP-8a wykonano zbrojenie, deskowanie, betonowanie wlotu i płyty zespalającej, izolacja
22) PP-8b wykonano zbrojenie, deskowanie, betonowanie wlotu i płyty zespalającej, izolacja
23) PP-9a wykonano zasypkę, wyciąganie larsenów
24) PP-9b wykonano zbrojenie i deskowanie wlotu II etap, wyciąganie larsenów, betonowanie wlotu etap I oraz płyty zespalającej, beton podkładowy pod płyty najazdowe
25) PZM-35 wykonanie deskowania, zbrojenia i betonowania wlotu oraz płyty zespalającej II etap, wyciąganie ścianek szczelnych
26) PZM-36 układanie prefabrykatów II etap, zbrojenie, deskowanie i betonowanie wlotu i płyty zespalającej I i II etap, beton podkładowy pod płyty najazdowe
27) Zbrojenie i betonowanie wlotu etap II oraz płyty zespalającej
28) PZM-37 układanie prefabrykatów II etap, deskowanie, zbrojenie i betonowanie wlotu oraz płyty zespalającej I i II etap, zasypka przepustu, beton podkładowy pod płyty najazdowe
29) PZM-38 deskowanie, zbrojenie i betonowanie wlotu oraz płyty zespalającej I etap, zasypka przepustu, beton podkładowy pod płyty najazdowe
30) PZM-40 wykop pod chudy beton, beton pod prefabrykaty, montaż prefabrykatów I etap, zasypka przepustu I etap
31) PZM-41 wykop pod chudy beton prefabrykatów, beton pod prefabrykaty, montaż prefabrykatów I etap, zasypka przepustu I etap
32) PP-10a Wyciąganie larsenów
33) PP-10b zbrojenie płyty zespalającej i zbrojenie wlotu II etap, betonowanie płyty wlotu II etap , wyciąganie larsenów
34) PP-11 wykonanie wykopu i układanie betonu podkładowego
35) PP-12b demontaż grodzic w pasie rozdziału
36) WA-284 wykonano betonowanie ścian i stropu, rozbiórka deskowania
37) WA-289 wykonano zbrojenie i deskowanie ścian i stropu, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju
38) WD-293 rozszalowanie korpusu oś C, deskowanie i zbrojenie korpusu oś A i betonowanie korpusu oś A, rozszalowanie korpusu oś A, demontaż grodzic w osi B, zbrojenie i szalowanie skrzydeł w osi C, rozpoczęcie montażu bramki pod ustrój jezdnia L
39) WA-294 deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju, betonowanie ścian
40) WA-296 Przygotowanie platformy pod palownicę, roboty palowe
41) Budowa kanalizacji deszczowej w trasie głównej w km 340+400 - 341+600, 342+000 - 342+800, 343+800 - 344+200
42) Przebudowa urządzeń melioracji wodnych – drenaż rolniczy
43) Przebudowa sieci wodociągowych