POSTĘP ROBÓT
 

 

Wrzesień 2019

 


W raportowanym okresie Wykonawca realizował Roboty w następującym zakresie:


1) Wykop + skarpowanie + rowy 336+000-336+700 P, 345+500-345+600 P, 346+850-347+300 P, 346+100-346+400, zbiornik SR-A-7
2) Nasyp 339+180-340+000, 345+700-346+000 P, 347+600-348+500 P, 348+900-349+500P, DD27, DD28 w zakresie objazdu na węźle Bełchatów, rondo Piotrków Tryb. Zach dla TOR, L05L
3) Grunt stabilizowany w wykopie 336+470-336+910 P, 345+400-345+580P,
4) GWN 339+200-340+000 P, 341+200-341+760 P, 345+580-345+950 P
5) Odhumusowanie L05L, JZR wschód na Węźle Bełchatów, Najazd KD295a
6) Rozbiórka konstrukcji jezdni 338+700-339+000 P, 339+200-339+400 P, 346+000-347+000 P, 349+100-349+500,
7) Rozbiórka barier - pas rozdziału (zgodnie z postępem robót ziemnych) – na potrzeby wykonania przewiązek technologicznych
8) Uruchomienie sygnalizacji świetlnej TOR - skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną w ciągu ul Twardosławickiej 349+500
9) Budowa dróg technologicznych na potrzeby objazdów
10) Wykonanie przewiązek technologicznych w pasie rozdziału na czas wyburzeń obiektów
11) Warstwa podbudowy C8/10 gr. 20 cm 337+100-337+500 P, 337+670-338+100 P, 338+240-338+600 P, 340+560-341+470 P, 341+500-341+760 P, 343+100-343+500 P; 343+850-344+400 P, 344+650-345+180 P,
12) Warstwa technologiczna Rm=5MPa 343+100-343+600 (pas dzielący); 337+600-338+100 (pas dzielący); 344+400-345+200 (pas dzielący), 343+790-344+400 P (pas dzielący)
13) Warstwa z gruntu związanego cementem RM-5MPa 339+400-339+900 P, 340+550-340+820P, 341+000-341+200 P, 341+500-341+760 P, 340+820-340+980 poszerzenie P, 343+790-344+410 poszerzenie P
14) Warstwa z gruntu związanego cementem RM-5MPa typ III konstrukcji, 340+820-340+980P, 344+980-345+180P
15) Warstwa mrozoochronna – odc. próbny 345+480-345+580P, 336+470-336+910P poszerzenie, 341+760-341+960P poszerzenie,
16) Wdrożenie TOR-powrót do FAZY 2 przy WD293
17) Humusowanie skarp
18) Przygotowanie magazynu składowego nr 3 (stabilizacja, nawierzchnia)
19) PZM 32 Zasypka przepustu prefabrykatów, deskowanie, zbrojenie, betonowanie wlotu i płyty zespalającej, izolacja prefabrykatów i wykonanie uszczelnienia zamków górnych prefabrykatów, montaż skrzydełek
20) WA 284 Wbicie larssenów, deskowanie, zbrojenie skrzydełek, rozbiórka deskowania, izolacja ścian
21) PP 6a Warstwa wyrównawcza pod płyty przejściowe, deskowanie, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych, izolacja płyt przejściowych, zasypka płyt przejściowych i płyty zespalającej
22) PP 6b Warstwa wyrównawcza pod płyty przejściowe, deskowanie, zbrojenie płyt przejściowych, izolacja płyt przejściowych, zasypka płyt przejściowych i płyty zespalającej
23) PP 7 zbrojenie płyt przejściowych
24) PZM 33 Deskowanie, zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej i wlotu, warstwa wyrównawcza pod pyty przejściowe
25) PP8a Zbrojenie, betonowanie płyt przejściowych
26) PP8b Zbrojenie, betonowanie płyt przejściowych
27) PP9A Deskowanie, zbrojenie i betonowanie wlotu, zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej, chudy beton pod płytę przejściową, deskowanie, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych
28) PP9b Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych
29) PZM 35 Zbrojenie, betonowanie płyt najazdowych
30) PZM 36 Zbrojenie, deskowanie i betonowanie wlotu i płyty zespalającej, zasypka skrzydeł przepustu
31) PZM 37 Betonowanie płyt przejściowych
32) PZM 38 Betonowanie płyty zespalającej, deskowanie, zbrojenie i betonowanie wlotu
33) PZM 40 Zbrojenie i betonowanie wlotu I etap, zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej, deskowanie i zbrojenie wlotu II etap, izolacja cienka i gruba, wykop oraz chudy beton pod skrzydełka, montaż górnych prefabrykatów, montaż skrzydeł
34) WA-289 Deskowanie, zbrojenie i betonowanie skrzydełek
35) PZM 41 Montaż górnych prefabrykatów, Izolacja przepustu, zasypka, wykop pod skrzydła
36) PP11 Izolacja cienka, wykop oraz chudy beton pod skrzydełka, zasypka, zbrojenie wlotu I etap, zbrojenie płyty zespalającej, montaż dolnych i górnych prefabrykatów
37) WA 293 wykonanie ciosów podłożyskowych oś A i C + montaż łożysk, deskowanie otwarcia skrzydeł w osi A, zbrojenie skrzydeł oś A, deskowanie i zbrojenie ustroju, Zasypka korpusu w osi C
38) WA 296 Wykonanie betonów niekonstrukcyjnych oś A I B, wykop pod fundament, skucie pali
39) Przebudowa sieci wodociągowych
40) Przebudowa urządzeń melioracji wodnych – drenaż rolniczy
41) Budowa kanalizacji deszczowej w trasie głównej w km od 337+066 – 337+520, 339+200 - 339+360, 339+400 - 340+000, 340+950, 341+200 -341+500, 341+700 - 342+000, 345+200 - 345+350, 345+400 -345+550