KONTAKT
 
 
 
Biuro Kierownika Projektu:
95 - 080 Tuszyn,
ul. Turystyczna 18
 
 
Biuro Inżyniera Kontraktu:
95 - 080 Tuszyn,
ul. Turystyczna 18
 
 
Wykonawca Umowy: Konsorcjum w składzie
 
Budimex S.A. (Lider Konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
Strabag Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
Biuro Budowy:
97-300 Piotrków Trybunalski,
ul. Demczyka 16-28
 
 

www.gddkia.gov.pl


 

www.mir.gov.pl


 

www.cupt.gov.pl