PODWYKONAWCY
 
 
Serwis GDDKiA - Serwis dla podwykonawców
 
Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy
 
 
 
Czerwiec 2019
 
 

Podwykonawcy z zakresu robót budowlanych („Podwykonawcy”):

Lp.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

 Umowa (U),

Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

1.

ELEKTROMONTER Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy

Wykonanie zasilania tymczasowego

A1A/BS/155/2018 z dnia 17.12.2018 r.

U

Umowa nr 006/D/2D7N/2018

A1A/BS/202/2019 z dnia 21.01.2019 r.

U

Umowa nr 006/D/2D7N/2018

A1A/BS/230/2019 z dnia 05.02.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 006/D/2D7N/2018

A1A/BS/603/2019 z dnia 25.06.2019 r.

2.

NOTEX Tomasz Nowacki

PU

Projekt Umowy nr 031/D/2D7N/2018

frezowanie nawierzchni bitumicznych i stabilizacji

A1A/BS/295/2019 z dnia 12.03.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/185/2019 z dnia 19.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.114.2019.1.KK  z dnia 26.03.2019 r.

A1A/BS/334/2019 z dnia 27.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.114.2019.2.KK z dnia 10.04.2019

U

Umowa nr 031/D/2D7N/2018 z dnia 11.04.2019 r.

A1A/BS/380/2019 z dnia 12.04.2019 r.

3.

LEMAR Mariusz Leńczowski

PU

Projekt Umowy nr 026/D/2D7N/2018

roboty ziemne

A1A/BS/301/2019 z dnia 14.03.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/191/2019 z dnia 19.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.117.2019.1.KK z dnia 28.03.2019 r.

PU

Aktualizacja Projektu Umowy nr 026/D/2D7N/2018

A1A/BS/582/2019 z dnia 18.06.2019 r.

4.

ELEKTROMONTER Paweł Lech

 PU

Projekt Umowy nr 032/U/2D7N/2018

montaż i demontaż zasilania tymczasowego obiektów/placów itp.

A1A/BS/302/2019 z dnia 14.03.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/186/2019 z dnia 19.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2019.1.KK z dnia 28.03.2019 r.

 U

Umowa nr 032/U/2D7N/2018 z dnia 28.03.2019

A1A/BS/342/2019 z dnia 29.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2019.2.KK z dnia 10.04.2019 r.

A1A/BS/413/2019 z dnia 25.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2019.3.KK z dnia 25.04.2019

5.

Henryk Jurzysta USŁUGI INSTALACYJNO-SANITARNE, WOD-KAN, CO, GAZ

PU

Projekt Umowy nr 027/U/2D7N/2018

kompleksowa przebudowa sieci wod-kan

A1A/BS/350/2019 z dnia 04.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.126.2019.1.KK z dnia 16.04.2019 r.

U

Umowa nr 027/U/2D7N/2018 z dnia 25.04.2019

A1A/BS/416/2019 z dnia 25.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.126.2019.2.KK z dnia 30.04.2019 r.

6.

PGW Polska Grupa Wyburzeniowa Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 023/M/2D7N/2018

rozbiórka obiektów inżynierskich

A1A/BS/356/2019 z dnia 05.04.2019 r.

U

Umowa nr 023/M/2D7N/2018 z dnia 11.04.2019 r,

A1A/BS/374/2019 z dnia 11.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.129.2019.1.KK z dnia 17.04.2019 r.

7.

ZRI Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. J.

PU

Projekt Umowy nr 042/M/2D7N/2018

wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych

A1A/BS/405/2019 z dnia 19.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.143.2019.1.KK z dnia 30.04.2019 r.

PU

Aktualizacja Projektu Umowy nr 042/M/2D7N/2018

A1A/BS/504/2019 z dnia 29.05.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.143.2019.2.SP z 11.06.2019 r.

U

Umowa nr 042/M/2D7N/2018 z dnia 18.06.2019 r.

 A1A/BS/580/2019 z dnia 18.06.2019 r.

 O.Ł.KP2.A1A.4170.143.2019.3.SP z dnia 21.06.2019 r.

A1A/BS/601/2019 z dnia 25.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.143.2019.4.SP z dnia 26.06.2019 r.

8.

Grzegorz Marszałek "G&B" FHU

PU

Projekt Umowy nr 037/M/2D7N/2018

wykonanie robót ziemnych na obiektach inżynierskich

A1A/BS/411/2019 z dnia 23.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.145.2019.1.KK z dnia 30.04.2019 r.

U

Umowa nr 037/M/2D7N/2018 z dnia 09.05.2019 r.

A1A/BS/447/2019 z dnia 10.05.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.145.2019.2.SP z dnia 22.05.2019

9.

STALWORLD Sp. z o.o. Sp.K.

PU

Projekt Umowy nr 040/M/2D7N/2018

montaż zbrojenia prefabrykowanego i inn.

A1A/BS/424/2019 z dnia 29.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.148.2019.1.SP z dnia 13.05.2019

Aktualizacja Projektu Umowy nr 040/M/2D7N/2018

A1A/BS/462/2019 z dnia 16.05.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.148.2019.2.SP z dnia 20.05.2019

U

Umowa nr 040/M/2D7N/2018 z dnia 28.05.2019 r.

A1A/BS/498/2019 z dnia 28.05.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.148.2019.3.SP z dnia 06.06.2019 r.

dalszy Podwykonawca
Damian Siara

PU

Projekt Umowy nr 01/DS./2019

montaż zbrojenia prefabrykowanego i inn.

A1A/BS/518/2019 z dnia 31.05.2019 r.

 O.Ł.KP2.A1A.4170.172.2019.1.SP z dnia 14.06.2019 r.

U

Umowa nr 01/DS./2019 z dnia 18.06.2019 r.

A1A/BS/588/2019 z dnia 19.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.172.2019.2.SP z dnia 25.06.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 01/DS./2019 z dnia 18.06.2019 r.

A1A/BS/607/2019 z dnia 27.06.2019 r.

10.

Paweł Kowalski STALMAX

PU

Projekt Umowy nr 039/M/2D7N/2018

montaż zbrojenia prefabrykowanego i inn.

A1A/BS/437/2019 z dnia 07.05.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.154.2019.1.SP z dnia 20.05.2019

U

Umowa nr 039/M/2D7N/2018 z dnia 22.05.2019 r.

A1A/BS/475/2019 z dnia 22.05.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.154.2019.2.SP z dnia 05.06.2019

11.

P2P sp. z o.o. sp.k.

PU

Projekt Umowy nr 038/M/2D7N/2018

roboty zbrojarsko-ciesielskie

A1A/BS/448/2019 z dnia 10.05.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.155.2019.1.SP z dnia 21.05.2019

PU

Aktualizacja Projektu Umowy nr 038/M/2D7N/2018

A1A/BS/596/2019 z dnia 24.06.2019 r.

12.

Mil Constructrion Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 047/M/2D7N/2018

wykonanie przepustów skrzynkowych

A1A/BS/463/2019 z dnia 16.05.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.166.2019.1.SP z dnia 30.05.2019

PU

Aktualizacja Projektu Umowy nr 047/M/2D7N/2018

 A1A/BS/571/2019 z dnia 13.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.166.2019.2.SP z dnia 26.06.2019 r.

13.

Keller - Polska
sp. z o .o.

PU

Projekt Umowy nr 045/M/2D7N/2018

roboty związane z posadowieniem obiektów WA-289, WA-294, WA-296 oraz PZDZs-4

A1A/BS/544/2019 z dnia 10.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.175.2019.1.SP z dnia 17.06.2019 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy A1A/BS/557/2019 z dnia 11.06.2019 r.

14.

Ekotrex sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 064/U/2D7N/2018

przebudowa drenażu rozlicznego

 A1A/BS/579/2019 z dnia 18.06.2019 r.

15.

Rafbud Mosty
sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 059/M/2D7N/2018

roboty budowlane zbrojarsko-ciesielskie

A1A/BS/587/2019 z dnia 19.06.2019 r.

 

Podwykonawcy z zakresu dostaw („Dostawcy”):

Lp.

Dostawcy

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

NORDKALK Sp. z o.o.

U

Zlecenie nr 01/04/2U16/OUS/2018/NDK/A1A ODC. A/JK z dnia 27.04.2018 r.
do Umowy ramowej BZC/216/NDK/2009+Aneks nr 1

Dostawa kruszyw

A1/GDDKIA/MG/007/2018 z dnia 14.08.2018 r.

U

Zlecenie nr 028/2D7N/2018 z dnia 09.04.2019 r.
do Umowy ramowej BZC/216/NDK/2009+Aneks nr 1

Dostawa kruszyw

A1A/BS/367/2019 z dnia 09.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.128.2019.1.KK z dnia 16.04.2019 r.

A1A/BS/392/2019 z dnia 17.04.2019 r.

2.

Zbych-Pol & Mobet
Sp. z o.o.

U

Umowa nr 011/M/2D7N/2018 z dnia 15.02.2019r.

Dostawa przepustów

A1A/BS/0259/2019 z dnia 18.02.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 29.04.2019 do Umowy nr 011/M/2D7N/2018 z dnia 15.02.2019r.

A1A/BS/426/2019 z dnia 29.04.2019 r.

3.

KWAZAR CORPORATION Sp. z o.o.

U

Umowa nr 017/D/2D7N/2018 z dnia 15.02.2019r.

Dostawa oznakowania (ograniczniki skrajni U-21)

A1A/BS/258/2019 z dnia 18.02.2019 r.

4.

Sławomir Danielak Kopalnia Kruszywa Naturalnego, Usługi Transportowo-Sprzętowe

U

Umowa nr 46/PD/2D7N/2019 z dnia 07.03.2019

Dostawa gruntu niewysadzinowego

A1A/BS/294/2019 z dnia 13.03.2019 r.

5.

Bielinex-Beton Sp. z o.o.

U

Umowa nr 60/PD/2D7N/2019 z dnia 19.03.2019

stabilizacja loco wytwórnia

A1A/BS/322/2019 z dnia 22.03.2019 r.

6.

Sławomir Danielak Kopalnia Kruszywa Naturalnego, Usługi Transportowo-Sprzętowe

U

Umowa nr 022/2D7N/2018 z dnia 25.03.2019 r.

Dostawa gruntu niewysadzinowego

A1A/BS/324/2019 z dnia 25.03.2019 r.

7.

Konsorcjum Stali S.A.

U

Zlecenie nr 034/M/2D7N/2018 z dnia 23.04.2018 r.
do Umowy ramowej BZC/250/2012

dostawa stali zbrojeniowej

A1A/BS/408/2019 z dnia 23.04.2019 r.

8.

TAMTRON S.A.

U

Umowa nr 036/2D7N/2018 z dnia 26.04.2019 r.

dzierżawa sprzętu

A1A/BS/425/2019 z dnia 29.04.2019 r.

A

Umowa nr 036/2D7N/2018 z dnia 26.04.2019 r.

A1A/BS/548/2019 z dnia 10.06.2019 r.

9.

 Tartak Zofia Paras

U

Umowa nr 131/RJ/2D7N/2019 z dnia 16.05.2019 r.

dostawa wyrobów drewnianych

A1A/BS/467/2019 z dnia 17.05.2019 r.

10.

Cementownia Warta S.A.

U

Umowa nr 009/2D7N/2019 z dnia 28.05.2019 r.

dostawa cementu

A1A/BS/500/2019 z dnia 28.05.2019 r.

11.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A

U

Umowa nr FS/01/05/2019 z dnia 28.05.2019 r.

sprzedaż kruszyw

A1A/BS/500/2019 z dnia 31.05.2019 r.

12.

ADC Metal Hurt-Detal - Damian Domankiewicz

U

Umowa nr 171/BS/2D7N/2019 z dnia 27.06.2019

sprzedaż materiałów technicznych dla potrzeb budowy

A1A/BS/606/2019 z dnia 27.06.2019 r.

 

Podwykonawcy z zakresu usług („Usługodawcy”):

Lp.

Usługodawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

Instytut Badawczy
Dróg i Mostów

U

Umowy nr 001/2TBP/2018 z dnia 05.10.2018 r.

Badania istniejącej nawierzchni i projekt konstrukcji nawierzchni

A1A/MG/057/2018 z dnia 11.10.2018 r.

2.

ARTIS-PROJEKT Henryk Zobel

U

Umowy nr 002/2TBP/2018 z dnia 17.10.2018 r.

Ekspertyza obiektów mostowych

A1A/MG/067/2018 z dnia 23.10.2018 r.

3.

EIA CONSULTING Ewa Namerła

U

Umowy nr 003/2TBP/2018 z dnia 22.10.2018 r

Inwentaryzacja środowiskowa

A1A/MG/070/2018 z dnia 25.10.2018 r.

4.

MENTOR CONSULTING
sp. z o. o. sp. k.

U

Umowy nr 003/2D7N/2018 z dnia 26.10.2018 r.

Nadzór przyrodniczy

A1A/MG/077/2018 z dnia 31.10.2018 r.

5.

TRAKT
sp. z o. o. sp. k.

U

Umowy nr 004/2TBP/2018 z dnia 05.11.2018 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej

A1A/DR/080/2018 z dnia 03.12.2018 r.

6.

GEOTEKO Projekty i Konsultacje

U

Umowy nr 005/2TBP/2018 z dnia 29.11.2018 r.

Wykonanie badań geotechnicznych

A1A/BS/129/2018 z dnia 05.12.2018 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 15.05.2019 do Umowy nr 005/2TBP/2018 z dnia 29.11.2018 r.

A1A/BS/464/2018 z dnia 16.05.2019 r.

A

Aneks nr 2 z dnia 18.06.2019 do Umowy nr 005/2TBP/2018 z dnia 29.11.2018 r.

A1A/BS/589/2018 z dnia 19.06.2019 r.

7.

GEO - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

U

Umowy nr 5/2D7N/2018 z dnia 03.12.2018 r.

Geodezja

A1A/BS/139/2018 z dnia 07.12.2018 r.

8.

Instytut Badawczy
Dróg i Mostów

U

Umowy nr 016/2D7N/2018 z dnia 10.01.2019 r.

Opracowanie opinii technicznych

A1A/BS/184/2019 z dnia 10.01.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 04.03.2019 r.

A1A/BS/288/2019 z dnia 07.03.2019 r.

9.

Zakład Usług Komunalnych HAK Stanisław Burczyński

U

Umowa nr 018/2D7N/2018 z dnia 27.02.2019

Wywożenie odpadów stałych

A1A/BS/277/2019 z dnia 28.02.2018 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 21.05.2019 r. do Umowy nr 018/2D7N/2018 z dnia 27.02.2019

A1A/BS/478/20188 z dnia 21.05.2019 r.

10.

Maciej Rostowski
COLMARK-SERVICE

U

Umowa nr 021/2D7N/2018 z dnia 26.02.2018

Utrzymanie systemów teleinformatycznych

A1A/BS/275/2019 z dnia 27.02.2019

11.

FB Serwis S.A.

U

Umowa nr 38/TG/2D7N/2019 z dnia 26.02.2019r.

Wprowadzenie i utrzymanie oznakowania

A1A/BS/273/2019 z dnia 27.02.2019

12.

PAKO-TRANS Przemysław Pawlak

U

Umowa nr 80/RJ/2D7N/2019 z dnia 01.04.2019

transport kruszyw

A1A/BS/348/2019 z dnia 03.04.2019

13.

Algeco Polska Sp. z o.o.

U

Umowa nr 74/RJ/2D7N/2019 z dnia 05.04.2019

wynajem kontenera magazynowego/socjalnego

A1A/BS/355/2019 z dnia 05.04.2019 r.

14.

FPHU "TRANS-BUD" Krzysztof Kowalski

U

Umowa nr 087/2D7N/GS/2018 z dnia 15.04.2019

dostawa cementu CEM II/B-M(V-LL) 32,5R

A1A/BS/389/2019 z dnia 16.04.2019 r.

15.

P.H.U. Sandra Kail

U

Umowa nr 057/SW/2D7N/2019 z dnia 15.04.2019

kompleksowa obsługa Kontraktu polegająca na zbieraniu martwych zwierząt z terenu Kontraktu wraz z przekazaniem ich do utylizacji oraz udzielanie pomocy zwierzętom rannym

A1A/BS/391/2019 z dnia 17.04.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 21.05.2019 r do Umowy nr 057/SW/2D7N/2019 z dnia 15.04.2019

A1A/BS/477/2019 z dnia 17.05.2019 r.

16.

ZONE HUNTERS Sp. z o.o. Sp. K.

U

Umowa nr 020/2D7N/2018 z dnia 19.04.2019

świadczenie usług ochrony

A1A/BS/409/2019 z dnia 23.04.2019 r.

17.

FBSerwis S.A.

U

Umowa nr 033/D/2D7N/2018 z dnia 19.04.2019

wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

A1A/BS/410/2019 z dnia 23.04.2019 r.

18.

FHU POL-AGRA Krzysztof Borecki

U

Umowa nr 041/2D7N/2018 z dnia 29.04.2019

wykonanie drobnych prac na kontrakcie w rozliczeniu godzinowym

A1A/BS/427/2019 z dnia 29.04.2019 r.

19.

Mobil Serwis Sp. zo.o.

U

Umowa nr 108/RJ/2D7N/2019 z dnia 29.04.2019

wynajem sprzętu drobnego

A1A/BS/431/2019 z dnia 30.04.2019 r.

20.

Atut Rental Sp. z o.o.

U

Umowa nr 107/RJ/2D7N/2019 z dnia 29.04.2019

wynajem sprzętu drobnego

A1A/BS/432/2019 z dnia 30.04.2019 r.

21.

PHU Trans-Sped Sławomir Przydacz

U

Umowa nr 63/RJ/2D7N/2019 z dnia 20.03.2019
Umowa nr 124/RJ/2D7N/2019 z dnia 09.05.2019

usługa HDS z przyczepą

A1A/BS/449/2019 z dnia 10.05.2019 r.

22.

PPHU Trans-Tom Tomasz Kopera

U

Umowa nr 66/PD/2D7N/2019 z dnia 22.03.2019
Umowa nr 121/RJ/2D7N/2019 z dnia 07.05.2019

transport dłużycą

A1A/BS/450/2019 z dnia 10.05.2019 r.

23.

Saferoad Grawil Sp. z o.o.

U

Umowa nr 114/TG/2D7N/2019 z dnia 08.05.2019

oznakowanie

A1A/BS/450/2019 z dnia 10.05.2019 r.

24.

Energy Minerals s.c. Wojciech Tarabasz, Łukasz Kowalski

U

Umowa nr 049/D/2D7N/2018 z dnia 22.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

A1A/BS/479/2019 z dnia 21.05.2019 r.

25.

Rolniczy Zakład Produkcyjno-Usługowy BRAWOLEX sp. z o. o.

U

Umowa nr 053/D/2D7N/2018 z dnia 28.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

A1A/BS/497/2019 z dnia 28.05.2019 r.

26.

 Trans-Mar Marcin Szlosek

U

Umowa nr 138/RJ/2D7N/2019 z dnia 28.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

A1A/BS/508/2019 z dnia 28.05.2019 r.

27.

Usługi Transportowe, Handel art. Przemysłowymi Krzysztof Kszczot

U

Umowa nr 123/RJ/2D7N/2019 z dnia 12.04.2019 r.
Umowa nr 128/RJ/2D7N/2019 z dnia 28.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

A1A/BS/509/2019 z dnia 28.05.2019 r.

28.

V2B Poland Maciej Krajewski

U

Umowa nr 1/PJ/2D7N/2018 z dnia 14.08.2018 r.
Umowa nr 26/TG/2D7N/2019 z dnia 17.01.2019 r.
Umowa nr 137/TG/2D7N/2019 z dnia 24.05.2019 r.

inwentaryzacje

A1A/BS/511/2019 z dnia 29.05.2019 r.

29.

ALEXANDRIA - Aleksandra Chełmińska

U

Umowa nr 044/D/2D7N/2018 z dnia 31.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

A1A/BS/519/2019 z dnia 31.05.2019 r.

30.

Tranzet Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe s.c. Iwona Furmańczyk, Jarosław Furmańczyk

U

Umowa nr 048/D/2D7N/2018 z dnia 31.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

A1A/BS/520/2019 z dnia 31.05.2019 r.

31.

Firma Transportowa DAR-BET Dariusz Małota

U

Umowa nr 047/D/2D7N/2018 z dnia 31.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

A1A/BS/521/2019 z dnia 31.05.2019 r.

32.

ULMA Construccion Polska S.A.

U

Umowa nr 057/2D7N/2018 z dnia 10.06.2019 (do umowy ramowej BZC/115/2005 z dnia 31.10.2006)

deskowania

A1A/BS/549/2019 z dnia 10.06.2019

33.

EPORE Sp. z o.o.

U

Umowa nr 025/2D7N/2018 z dnia 10.06.2019 r.

dostawa EPO GRUNTU

A1A/BS/550/2019 z dnia 10.06.2019 r.

34.

PHU EURO-TRANS Sp. z o.o.

U

Umowa nr 157/AG/2D7N/2019 z dnia 07.06.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

A1A/BS/559/2019 z dnia 11.06.2019 r.

 

 
 
 
Maj 2019
 

Podwykonawcy z zakresu robót budowlanych („Podwykonawcy”):

Lp.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

 Umowa (U),

Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

1.

ELEKTROMONTER Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy

Wykonanie zasilania tymczasowego

A1A/BS/155/2018 z dnia 17.12.2018 r.

U

Umowa nr 006/D/2D7N/2018

A1A/BS/202/2019 z dnia 21.01.2019 r.

U

Umowa nr 006/D/2D7N/2018

A1A/BS/230/2019 z dnia 05.02.2019 r.

2.

NOTEX Tomasz Nowacki

PU

Projekt Umowy nr 031/D/2D7N/2018

frezowanie nawierzchni bitumicznych i stabilizacji

A1A/BS/295/2019 z dnia 12.03.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/185/2019 z dnia 19.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.114.2019.1.KK  z dnia 26.03.2019 r.

A1A/BS/334/2019 z dnia 27.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.114.2019.2.KK z dnia 10.04.2019

U

Umowa nr 031/D/2D7N/2018 z dnia 11.04.2019 r.

A1A/BS/380/2019 z dnia 12.04.2019 r.

3.

LEMAR Mariusz Leńczowski

PU

Projekt Umowy nr 026/D/2D7N/2018

roboty ziemne

A1A/BS/301/2019 z dnia 14.03.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/191/2019 z dnia 19.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.117.2019.1.KK z dnia 28.03.2019 r.

4.

ELEKTROMONTER Paweł Lech

 PU

Projekt Umowy nr 032/U/2D7N/2018

montaż i demontaż zasilania tymczasowego obiektów/placów itp.

A1A/BS/302/2019 z dnia 14.03.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/186/2019 z dnia 19.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2019.1.KK z dnia 28.03.2019 r.

 U

Umowa nr 032/U/2D7N/2018 z dnia 28.03.2019

A1A/BS/342/2019 z dnia 29.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2019.2.KK z dnia 10.04.2019 r.

A1A/BS/413/2019 z dnia 25.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2019.3.KK z dnia 25.04.2019

5.

Henryk Jurzysta USŁUGI INSTALACYJNO-SANITARNE, WOD-KAN, CO, GAZ

PU

Projekt Umowy nr 027/U/2D7N/2018

kompleksowa przebudowa sieci wod-kan

A1A/BS/350/2019 z dnia 04.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.126.2019.1.KK z dnia 16.04.2019 r.

U

Umowa nr 027/U/2D7N/2018 z dnia 25.04.2019

A1A/BS/416/2019 z dnia 25.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.126.2019.2.KK z dnia 30.04.2019 r.

6.

PGW Polska Grupa Wyburzeniowa Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 023/M/2D7N/2018

rozbiórka obiektów inżynierskich

A1A/BS/356/2019 z dnia 05.04.2019 r.

U

Umowa nr 023/M/2D7N/2018 z dnia 11.04.2019 r,

A1A/BS/374/2019 z dnia 11.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.129.2019.1.KK z dnia 17.04.2019 r.

7.

ZRI Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. J.

PU

Projekt Umowy nr 042/M/2D7N/2018

wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych

A1A/BS/405/2019 z dnia 19.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.143.2019.1.KK z dnia 30.04.2019 r.

PU

Aktualizacja Projektu Umowy nr 042/M/2D7N/2018

A1A/BS/504/2019 z dnia 29.05.2019 r.

8.

Grzegorz Marszałek "G&B" FHU

PU

Projekt Umowy nr 037/M/2D7N/2018

wykonanie robót ziemnych na obiektach inżynierskich

A1A/BS/411/2019 z dnia 23.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.145.2019.1.KK z dnia 30.04.2019 r.

U

Umowa nr 037/M/2D7N/2018

A1A/BS/447/2019 z dnia 10.05.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.145.2019.2.SP z dnia 22.05.2019

9.

STALWORLD Sp. z o.o. Sp.K.

PU

Projekt Umowy nr 040/M/2D7N/2018

montaż zbrojenia prefabrykowanego i inn.

A1A/BS/424/2019 z dnia 29.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.148.2019.1.SP z dnia 13.05.2019

Aktualizacja Projektu Umowy nr 040/M/2D7N/2018

A1A/BS/462/2019 z dnia 16.05.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.148.2019.2.SP z dnia 20.05.2019

U

Umowa nr 040/M/2D7N/2018

A1A/BS/498/2019 z dnia 28.05.2019 r.

dalszy Podwykonawca
Damian Siara

PU

Projekt Umowy nr 01/DS./2019

montaż zbrojenia prefabrykowanego i inn.

A1A/BS/518/2019 z dnia 31.05.2019 r.

10.

Paweł Kowalski STALMAX

PU

Projekt Umowy nr 039/M/2D7N/2018

montaż zbrojenia prefabrykowanego i inn.

A1A/BS/437/2019 z dnia 07.05.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.154.2019.1.SP z dnia 20.05.2019

U

Umowa nr 039/M/2D7N/2018

A1A/BS/475/2019 z dnia 22.05.2019

11.

P2P sp. z o.o. sp.k.

PU

Projekt Umowy nr 038/M/2D7N/2018

roboty zbrojarsko-ciesielskie

A1A/BS/448/2019 z dnia 10.05.2019

 

O.Ł.KP2.A1A.4170.155.2019.1.SP z dnia 21.05.2019

12.

Mil Constructrion Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 047/M/2D7N/2018

wykonanie przepustów skrzynkowych

A1A/BS/463/2019 z dnia 16.05.2019

 

Podwykonawcy z zakresu dostaw („Dostawcy”):

Lp.

Dostawcy

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

NORDKALK Sp. z o.o.

U

Zlecenie nr 01/04/2U16/OUS/2018/NDK/A1A ODC. A/JK z dnia 27.04.2018 r.
do Umowy ramowej BZC/216/NDK/2009+Aneks nr 1

Dostawa kruszyw

A1/GDDKIA/MG/007/2018 z dnia 14.08.2018 r.

U

Zlecenie nr 028/2D7N/2018 z dnia 09.04.2019 r.
do Umowy ramowej BZC/216/NDK/2009+Aneks nr 1

Dostawa kruszyw

A1A/BS/367/2019 z dnia 09.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.128.2019.1.KK z dnia 16.04.2019 r.

A1A/BS/392/2019 z dnia 17.04.2019 r.

2.

Zbych-Pol & Mobet
Sp. z o.o.

U

Umowa nr 011/M/2D7N/2018 z dnia 15.02.2019r.

Dostawa przepustów

A1A/BS/0259/2019 z dnia 18.02.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 29.04.2019 do Umowy nr 011/M/2D7N/2018 z dnia 15.02.2019r.

A1A/BS/426/2019 z dnia 29.04.2019 r.

3.

KWAZAR CORPORATION Sp. z o.o.

U

Umowa nr 017/D/2D7N/2018 z dnia 15.02.2019r.

Dostawa oznakowania (ograniczniki skrajni U-21)

A1A/BS/258/2019 z dnia 18.02.2019 r.

4.

Sławomir Danielak Kopalnia Kruszywa Naturalnego, Usługi Transportowo-Sprzętowe

U

Umowa nr 46/PD/2D7N/2019 z dnia 07.03.2019

Dostawa gruntu niewysadzinowego

A1A/BS/294/2019 z dnia 13.03.2019 r.

5.

Bielinex-Beton Sp. z o.o.

U

Umowa nr 60/PD/2D7N/2019 z dnia 19.03.2019

stabilizacja loco wytwórnia

A1A/BS/322/2019 z dnia 22.03.2019 r.

6.

Sławomir Danielak Kopalnia Kruszywa Naturalnego, Usługi Transportowo-Sprzętowe

U

Umowa nr 022/2D7N/2018 z dnia 25.03.2019 r.

Dostawa gruntu niewysadzinowego

A1A/BS/324/2019 z dnia 25.03.2019 r.

7.

Konsorcjum Stali S.A.

U

Zlecenie nr 034/M/2D7N/2018 z dnia 23.04.2018 r.
do Umowy ramowej BZC/250/2012

dostawa stali zbrojeniowej

A1A/BS/408/2019 z dnia 23.04.2019 r.

8.

TAMTRON S.A.

U

Umowa nr 036/2D7N/2018 z dnia 26.04.2019 r.

dzierżawa sprzętu

A1A/BS/425/2019 z dnia 29.04.2019 r.

9.

 Tartak Zofia Paras

U

Umowa nr 131/RJ/2D7N/2019 z dnia 16.05.2019 r.

dostawa wyrobów drewnianych

A1A/BS/467/2019 z dnia 17.05.2019 r.

10.

Cementownia Warta S.A.

U

Umowa nr 009/2D7N/2019 z dnia 28.05.2019 r.

dostawa cementu

A1A/BS/500/2019 z dnia 28.05.2019 r.

11.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A

U

Umowa nr FS/01/05/2019 z dnia 28.05.2019 r.

sprzedaż kruszyw

A1A/BS/500/2019 z dnia 31.05.2019 r.

 

Podwykonawcy z zakresu usług („Usługodawcy”):

Lp.

Usługodawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

Instytut Badawczy
Dróg i Mostów

U

Umowy nr 001/2TBP/2018 z dnia 05.10.2018 r.

Badania istniejącej nawierzchni i projekt konstrukcji nawierzchni

A1A/MG/057/2018 z dnia 11.10.2018 r.

2.

ARTIS-PROJEKT Henryk Zobel

U

Umowy nr 002/2TBP/2018 z dnia 17.10.2018 r.

Ekspertyza obiektów mostowych

A1A/MG/067/2018 z dnia 23.10.2018 r.

3.

EIA CONSULTING Ewa Namerła

U

Umowy nr 003/2TBP/2018 z dnia 22.10.2018 r

Inwentaryzacja środowiskowa

A1A/MG/070/2018 z dnia 25.10.2018 r.

4.

MENTOR CONSULTING
sp. z o. o. sp. k.

U

Umowy nr 003/2D7N/2018 z dnia 26.10.2018 r.

Nadzór przyrodniczy

A1A/MG/077/2018 z dnia 31.10.2018 r.

5.

TRAKT
sp. z o. o. sp. k.

U

Umowy nr 004/2TBP/2018 z dnia 05.11.2018 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej

A1A/DR/080/2018 z dnia 03.12.2018 r.

6.

GEOTEKO Projekty i Konsultacje

U

Umowy nr 005/2TBP/2018 z dnia 29.11.2018 r.

Wykonanie badań geotechnicznych

A1A/BS/129/20188 z dnia 05.12.2018 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 15.05.2019 do Umowy nr 005/2TBP/2018 z dnia 29.11.2018 r.

A1A/BS/464/20188 z dnia 16.05.2019 r.

7.

GEO - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

U

Umowy nr 5/2D7N/2018 z dnia 03.12.2018 r.

Geodezja

A1A/BS/139/2018 z dnia 07.12.2018 r.

8.

Instytut Badawczy
Dróg i Mostów

U

Umowy nr 016/2D7N/2018 z dnia 10.01.2019 r.

Opracowanie opinii technicznych

A1A/BS/184/2019 z dnia 10.01.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 04.03.2019 r.

A1A/BS/288/2019 z dnia 07.03.2019 r.

9.

Zakład Usług Komunalnych HAK Stanisław Burczyński

U

Umowa nr 018/2D7N/2018 z dnia 27.02.2019

Wywożenie odpadów stałych

A1A/BS/277/2019 z dnia 28.02.2018 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 21.05.2019 r. do Umowy nr 018/2D7N/2018 z dnia 27.02.2019

A1A/BS/478/20188 z dnia 21.05.2019 r.

10.

Maciej Rostowski
COLMARK-SERVICE

U

Umowa nr 021/2D7N/2018 z dnia 26.02.2018

Utrzymanie systemów teleinformatycznych

A1A/BS/275/2019 z dnia 27.02.2019

11.

FB Serwis S.A.

U

Umowa nr 38/TG/2D7N/2019 z dnia 26.02.2019r.

Wprowadzenie i utrzymanie oznakowania

A1A/BS/273/2019 z dnia 27.02.2019

12.

PAKO-TRANS Przemysław Pawlak

U

Umowa nr 80/RJ/2D7N/2019 z dnia 01.04.2019

transport kruszyw

A1A/BS/348/2019 z dnia 03.04.2019

13.

Algeco Polska Sp. z o.o.

U

Umowa nr 74/RJ/2D7N/2019 z dnia 05.04.2019

wynajem kontenera magazynowego/socjalnego

A1A/BS/355/2019 z dnia 05.04.2019 r.

14.

FPHU "TRANS-BUD" Krzysztof Kowalski

U

Umowa nr 087/2D7N/GS/2018 z dnia 15.04.2019

dostawa cementu CEM II/B-M(V-LL) 32,5R

A1A/BS/389/2019 z dnia 16.04.2019 r.

15.

P.H.U. Sandra Kail

U

Umowa nr 057/SW/2D7N/2019 z dnia 15.04.2019

kompleksowa obsługa Kontraktu polegająca na zbieraniu martwych zwierząt z terenu Kontraktu wraz z przekazaniem ich do utylizacji oraz udzielanie pomocy zwierzętom rannym

A1A/BS/391/2019 z dnia 17.04.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 21.05.2019 r do Umowy nr 057/SW/2D7N/2019 z dnia 15.04.2019

A1A/BS/477/2019 z dnia 17.05.2019 r.

16.

ZONE HUNTERS Sp. z o.o. Sp. K.

U

Umowa nr 020/2D7N/2018 z dnia 19.04.2019

świadczenie usług ochrony

A1A/BS/409/2019 z dnia 23.04.2019 r.

17.

FBSerwis S.A.

U

Umowa nr 033/D/2D7N/2018 z dnia 19.04.2019

wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

A1A/BS/410/2019 z dnia 23.04.2019 r.

18.

FHU POL-AGRA Krzysztof Borecki

U

Umowa nr 041/2D7N/2018 z dnia 29.04.2019

wykonanie drobnych prac na kontrakcie w rozliczeniu godzinowym

A1A/BS/427/2019 z dnia 29.04.2019 r.

19.

Mobil Serwis Sp. zo.o.

U

Umowa nr 108/RJ/2D7N/2019 z dnia 29.04.2019

wynajem sprzętu drobnego

A1A/BS/431/2019 z dnia 30.04.2019 r.

20.

Atut Rental Sp. z o.o.

U

Umowa nr 107/RJ/2D7N/2019 z dnia 29.04.2019

wynajem sprzętu drobnego

A1A/BS/432/2019 z dnia 30.04.2019 r.

21.

PHU Trans-Sped Sławomir Przydacz

U

Umowa nr 63/RJ/2D7N/2019 z dnia 20.03.2019
Umowa nr 124/RJ/2D7N/2019 z dnia 09.05.2019

usługa HDS z przyczepą

A1A/BS/449/2019 z dnia 10.05.2019 r.

22.

PPHU Trans-Tom Tomasz Kopera

U

Umowa nr 66/PD/2D7N/2019 z dnia 22.03.2019
Umowa nr 121/RJ/2D7N/2019 z dnia 07.05.2019

transport dłużycą

A1A/BS/450/2019 z dnia 10.05.2019 r.

23.

Saferoad Grawil Sp. z o.o.

U

Umowa nr 114/TG/2D7N/2019 z dnia 08.05.2019

oznakowanie

A1A/BS/450/2019 z dnia 10.05.2019 r.

24.

Energy Minerals s.c. Wojciech Tarabasz, Łukasz Kowalski

U

Umowa nr 049/D/2D7N/2019 z dnia 22.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

A1A/BS/479/2019 z dnia 21.05.2019 r.

25.

Rolniczy Zakład Produkcyjno-Usługowy BRAWOLEX sp. z o. o.

U

Umowa nr 053/D/2D7N/2019 z dnia 28.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

A1A/BS/497/2019 z dnia 28.05.2019 r.

26.

 Trans-Mar Marcin Szlosek

U

Umowa nr 138/RJ/2D7N/2019 z dnia 28.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

A1A/BS/508/2019 z dnia 28.05.2019 r.

27.

Usługi Transportowe, Handel art.. Przemysłowymi Krzysztof Kszczot

U

Umowa nr 123/RJ/2D7N/2019 z dnia 12.04.2019 r.
Umowa nr 128/RJ/2D7N/2019 z dnia 28.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

A1A/BS/509/2019 z dnia 28.05.2019 r.

28.

V2B Poland Maciej Krajewski

U

Umowa nr 1/PJ/2D7N/2018 z dnia 14.08.2018 r.
Umowa nr 26/TG/2D7N/2019 z dnia 17.01.2019 r.
Umowa nr 137/TG/2D7N/2019 z dnia 24.05.2019 r.

inwentaryzacje

A1A/BS/511/2019 z dnia 29.05.2019 r.

29.

ALEXANDRIA - Aleksandra Chełmińska

U

Umowa nr 044/D/2D7N/2018 z dnia 31.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

A1A/BS/519/2019 z dnia 31.05.2019 r.

30.

Tranzet Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe s.c. Iwona Furmańczyk, Jarosław Furmańczyk

U

Umowa nr 048/D/2D7N/2018 z dnia 31.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

A1A/BS/520/2019 z dnia 31.05.2019 r.

31.

Firma Transportowa DAR-BET Dariusz Małota

U

Umowa nr 047/D/2D7N/2018 z dnia 31.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

A1A/BS/521/2019 z dnia 31.05.2019 r.

 

 
 
Kwiecień 2019
 

Podwykonawcy z zakresu robót budowlanych („Podwykonawcy”):

Lp.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

 Umowa (U),

Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

1.

ELEKTROMONTER Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy

Wykonanie zasilania tymczasowego

A1A/BS/155/2018 z dnia 17.12.2018 r.

U

Umowa nr 006/D/2D7N/2018

A1A/BS/202/2019 z dnia 21.01.2019 r.

U

Umowa nr 006/D/2D7N/2018

A1A/BS/230/2019 z dnia 05.02.2019 r.

2.

NOTEX Tomasz Nowacki

PU

Projekt Umowy nr 031/D/2D7N/2018

frezowanie nawierzchni bitumicznych i stabilizacji

A1A/BS/295/2019 z dnia 12.03.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/185/2019 z dnia 19.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.114.2019.1.KK  z dnia 26.03.2019 r.

A1A/BS/334/2019 z dnia 27.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.114.2019.2.KK z dnia 10.04.2019

U

Umowa nr 031/D/2D7N/2018 z dnia 11.04.2019 r.

A1A/BS/380/2019 z dnia 12.04.2019 r.

3.

LEMAR Mariusz Leńczowski

PU

Projekt Umowy nr 026/D/2D7N/2018

roboty ziemne

A1A/BS/301/2019 z dnia 14.03.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/191/2019 z dnia 19.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.117.2019.1.KK z dnia 28.03.2019 r.

4.

ELEKTROMONTER Paweł Lech

 PU

Projekt Umowy nr 032/U/2D7N/2018

montaż i demontaż zasilania tymczasowego obiektów/placów itp.

A1A/BS/302/2019 z dnia 14.03.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/186/2019 z dnia 19.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2019.1.KK z dnia 28.03.2019 r.

 U

A1A/BS/342/2019 z dnia 29.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2019.2.KK z dnia 10.04.2019 r.

A1A/BS/413/2019 z dnia 25.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2019.3.KK z dnia 25.04.2019

5.

Henryk Jurzysta USŁUGI INSTALACYJNO-SANITARNE, WOD-KAN, CO, GAZ

PU

Projekt Umowy nr 027/U/2D7N/2018

kompleksowa przebudowa sieci wod-kan

A1A/BS/350/2019 z dnia 04.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.126.2019.1.KK z dnia 16.04.2019 r.

U

Umowa nr 027/U/2D7N/2018 z dnia 25.04.2019

A1A/BS/416/2019 z dnia 25.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.126.2019.2.KK z dnia 30.04.2019 r.

6.

PGW Polska Grupa Wyburzeniowa Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 023/M/2D7N/2018

rozbiórka obiektów inżynierskich

A1A/BS/356/2019 z dnia 05.04.2019 r.

U

Umowa nr 023/M/2D7N/2018 z dnia 11.04.2019 r,

A1A/BS/374/2019 z dnia 11.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.129.2019.1.KK z dnia 17.04.2019 r.

7.

ZRI Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. J.

PU

Projekt Umowy nr 042/M/2D7N/2018

wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych

A1A/BS/405/2019 z dnia 19.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.145.2019.1.KK z dnia 30.04.2019 r.

8.

Grzegorz Marszałek "G&B" FHU

PU

Projekt Umowy nr 037/M/2D7N/2018

wykonanie robót ziemnych na obiektach inżynierskich

A1A/BS/411/2019 z dnia 23.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.145.2019.1.KK z dnia 30.04.2019 r.

9.

STALWORD Sp. z o.o. Sp.K.

PU

Projekt Umowy nr 040/M/2D7N/2018

montaż zbrojenia prefabrykowanego i inn.

A1A/BS/424/2019 z dnia 29.04.2019 r.

 

Podwykonawcy z zakresu dostaw („Dostawcy”):

Lp.

Dostawcy

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

NORDKALK Sp. z o.o.

U

Zlecenie nr 01/04/2U16/OUS/2018/NDK/A1A ODC. A/JK z dnia 27.04.2018 r.
do Umowy ramowej BZC/216/NDK/2009+Aneks nr 1

Dostawa kruszyw

A1/GDDKIA/MG/007/2018 z dnia 14.08.2018 r.

U

Zlecenie nr 028/2D7N/2018 z dnia 09.04.2019 r.
do Umowy ramowej BZC/216/NDK/2009+Aneks nr 1

Dostawa kruszyw

A1A/BS/367/2019 z dnia 09.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.128.2019.1.KK z dnia 16.04.2019 r.

A1A/BS/392/2019 z dnia 17.04.2019 r.

2.

Zbych-Pol & Mobet
Sp. z o.o.

U

Umowa nr 011/M/2D7N/2018 z dnia 15.02.2019r.

Dostawa przepustów

A1A/BS/0259/2019 z dnia 18.02.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 29.04.2019 do Umowy nr 011/M/2D7N/2018 z dnia 15.02.2019r.

A1A/BS/426/2019 z dnia 29.04.2019 r.

3.

KWAZAR CORPORATION Sp. z o.o.

U

Umowa nr 017/D/2D7N/2018 z dnia 15.02.2019r.

Dostawa oznakowania (ograniczniki skrajni U-21)

A1A/BS/258/2019 z dnia 18.02.2019 r.

4.

Sławomir Danielak Kopalnia Kruszywa Naturalnego, Usługi Transportowo-Sprzętowe

U

Umowa nr 46/PD/2D7N/2019 z dnia 07.03.2019

Dostawa gruntu niewysadzinowego

A1A/BS/294/2019 z dnia 13.03.2019 r.

5.

Bielinex-Beton Sp. z o.o.

U

Umowa nr 60/PD/2D7N/2019 z dnia 19.03.2019

stabilizacja loco wytwórnia

A1A/BS/322/2019 z dnia 22.03.2019 r.

6.

Sławomir Danielak Kopalnia Kruszywa Naturalnego, Usługi Transportowo-Sprzętowe

U

Umowa nr 022/2D7N/2018 z dnia 25.03.2019 r.

Dostawa gruntu niewysadzinowego

A1A/BS/324/2019 z dnia 25.03.2019 r.

7.

Konsorcjum Stali S.A.

U

Zlecenie nr 034/M/2D7N/2018 z dnia 23.04.2018 r.
do Umowy ramowej BZC/250/2012

dostawa stali zbrojeniowej

A1A/BS/408/2019 z dnia 23.04.2019 r.

8.

TAMTORON S.A.

U

Umowa nr 036/2D7N/2018 z dnia 26.04.2019 r.

dzierżawa sprzętu

A1A/BS/425/2019 z dnia 29.04.2019 r.

 

Podwykonawcy z zakresu usług („Usługodawcy”):

Lp.

Usługodawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

Instytut Badawczy
Dróg i Mostów

U

Umowy nr 001/2TBP/2018 z dnia 05.10.2018 r.

Badania istniejącej nawierzchni i projekt konstrukcji nawierzchni

A1A/MG/057/2018 z dnia 11.10.2018 r.

2.

ARTIS-PROJEKT Henryk Zobel

U

Umowy nr 002/2TBP/2018 z dnia 17.10.2018 r.

Ekspertyza obiektów mostowych

A1A/MG/067/2018 z dnia 23.10.2018 r.

3.

EIA CONSULTING Ewa Namerła

U

Umowy nr 003/2TBP/2018 z dnia 22.10.2018 r

Inwentaryzacja środowiskowa

A1A/MG/070/2018 z dnia 25.10.2018 r.

4.

MENTOR CONSULTING
sp. z o. o. sp. k.

U

Umowy nr 003/2D7N/2018 z dnia 26.10.2018 r.

Nadzór przyrodniczy

A1A/MG/077/2018 z dnia 31.10.2018 r.

5.

TRAKT
sp. z o. o. sp. k.

U

Umowy nr 004/2TBP/2018 z dnia 05.11.2018 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej

A1A/DR/080/2018 z dnia 03.12.2018 r.

6.

GEOTEKO Projekty i Konsultacje

U

Umowy nr 005/2TBP/2018 z dnia 29.11.2018 r.

Wykonanie badań geotechnicznych

A1A/BS/129/20188 z dnia 05.12.2018 r.

7.

GEO - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

U

Umowy nr 5/2D7N/2018 z dnia 03.12.2018 r.

Geodezja

A1A/BS/139/2018 z dnia 07.12.2018 r.

8.

Instytut Badawczy
Dróg i Mostów

U

Umowy nr 016/2D7N/2018 z dnia 10.01.2019 r.

Opracowanie opinii technicznych

A1A/BS/184/2019 z dnia 10.01.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 04.03.2019 r.

A1A/BS/288/2019 z dnia 07.03.2019 r.

9.

Zakład Usług Komunalnych HAK Stanisław Burczyński

U

Umowa nr 018/2D7N/2018 z dnia 27.02.2019

Wywożenie odpadów stałych

A1A/BS/277/2019 z dnia 28.02.2018 r.

10.

Maciej Rostowski
COLMARK-SERVICE

U

Umowa nr 021/2D7N/2018 z dnia 26.02.2018

Utrzymanie systemów teleinformatycznych

A1A/BS/275/2019 z dnia 27.02.2019

11.

FB Serwis S.A.

U

Umowa nr 38/TG/2D7N/2019 z dnia 26.02.2019r.

Wprowadzenie i utrzymanie oznakowania

A1A/BS/273/2019 z dnia 27.02.2019

12.

PAKO-TRANS Przemysław Pawlak

U

Umowa nr 80/RJ/2D7N/2019 z dnia 01.04.2019

transport kruszyw

A1A/BS/348/2019 z dnia 03.04.2019

13.

Algeco Polska Sp. z o.o.

U

Umowa nr 74/RJ/2D7N/2019 z dnia 05.04.2019

wynajem kontenera magazynowego/socjalnego

A1A/BS/355/2019 z dnia 05.04.2019 r.

14.

FPHU "TRANS-BUD" Krzysztof Kowalski

U

Umowa nr 087/2D7N/GS/2018 z dnia 15.04.2019

dostawa cementu CEM II/B-M(V-LL) 32,5R

A1A/BS/389/2019 z dnia 16.04.2019 r.

15.

P.H.U. Sandra Kail

U

Umowa nr 057/SW/2D7N/2019 z dnia 15.04.2019

kompleksowa obsługa Kontraktu polegająca na zbieraniu martwych zwierzą z terenu Kontraktu wraz z przekazaniem ich do utylizacji oraz udzielanie pomocy zwierzętom rannym

A1A/BS/391/2019 z dnia 17.04.2019 r.

16.

ZONE HUNTERS Sp. z o.o. Sp. K.

U

Umowa nr 020/2D7N/2018 z dnia 19.04.2019

świadczenie usług ochrony

A1A/BS/409/2019 z dnia 23.04.2019 r.

17.

FBSerwis S.A.

U

Umowa nr 033/D/2D7N/2018 z dnia 19.04.2019

wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

A1A/BS/410/2019 z dnia 23.04.2019 r.

18.

FHU POL-AGRA Krzysztof Borecki

U

Umowa nr 041/2D7N/2018 z dnia 29.04.2019

wykonanie drobnych prac na kontrakcie w rozliczeniu godzinowym

A1A/BS/427/2019 z dnia 29.04.2019 r.

19.

Mobil Serwis Sp. zo.o.

U

Umowa nr 108/RJ/2D7N/2019 z dnia 29.04.2019

wynajem sprzętu drobnego

A1A/BS/431/2019 z dnia 30.04.2019 r.

20.

Atut Rental Sp. z o.o.

U

Umowa nr 107/RJ/2D7N/2019 z dnia 29.04.2019

wynajem sprzętu drobnego

A1A/BS/432/2019 z dnia 30.04.2019 r.

 

 
 

 
 
Marzec 2019
 
 
Lp. Podwykonawca Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU), Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….  Zakres umowy
 Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)
1. ELEKTROMONTER Sp. z o.o. PU Projekt Umowy nr 015/D/2D7N/2018 (kontynuacja umowa nr  006/D/2D7N/2018) Wykonanie zasilania tymczasowego
A1A/BS/155/2018 z dnia 17.12.2018 r.
U Umowa nr 006/D/2D7N/2018
A1A/BS/202/2019 z dnia 21.01.2019 r.
U Umowa nr 006/D/2D7N/2018
A1A/BS/230/2019 z dnia 05.02.2019 r.
2. NOTEX Tomasz Nowacki PU Projekt Umowy nr 031/D/2D7N/2018 frezowanie nawierzchni bitumicznych i stabilizacji
A1A/BS/295/2019 z dnia 12.03.2019 r.
A1-A/IK/BUICH/PW/185/2019 z dnia 19.03.2019 r.
O.Ł.KP2.A1A.4170.114.2019.1.KK  z dnia 26.03.2019 r.
A1A/BS/334/2019 z dnia 27.03.2019 r.
3. LEMAR Mariusz Leńczowski PU Projekt Umowy nr 026/D/2D7N/2018 roboty ziemne
A1A/BS/301/2019 z dnia 14.03.2019 r.
A1-A/IK/BUICH/PW/191/2019 z dnia 19.03.2019 r.
O.Ł.KP2.A1A.4170.117.2019.1.KK z dnia 28.03.2019 r.
4. ELEKTROMONTER Paweł Lech PU Projekt Umowy nr 032/U/2D7N/2018 montaż i demontaż zasilania tymczasowego obiektów/placów itp.
A1A/BS/302/2019 z dnia 14.03.2019 r.
A1-A/IK/BUICH/PW/186/2019 z dnia 19.03.2019 r.
O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2019.1.KK z dnia 28.03.2019 r.
A1A/BS/342/2019 z dnia 29.03.2019 r.
 
 
 
  Usługodawcy:
 
Lp. Usługodawca Typ dokumentu: Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….  Zakres umowy
 Umowa (U),
Aneks (A)
1. Instytut Badawczy U Umowy nr 001/2TBP/2018 z dnia 05.10.2018 r. Badania istniejącej nawierzchni i projekt konstrukcji nawierzchni
Dróg i Mostów  A1A/MG/057/2018 z dnia 11.10.2018 r.
2. ARTIS-PROJEKT Henryk Zobel U Umowy nr 002/2TBP/2018 z dnia 17.10.2018 r. Ekspertyza obiektów mostowych
A1A/MG/067/2018 z dnia 23.10.2018 r.
3. EIA CONSULTING Ewa Namerła U Umowy nr 003/2TBP/2018 z dnia 22.10.2018 r Inwentaryzacja środowiskowa
A1A/MG/070/2018 z dnia 25.10.2018 r.
4. MENTOR CONSULTING U Umowy nr 003/2D7N/2018 z dnia 26.10.2018 r. Nadzór przyrodniczy
sp. z o. o. sp. k. A1A/MG/077/2018 z dnia 31.10.2018 r.
5. TRAKT U Umowy nr 004/2TBP/2018 z dnia 05.11.2018 r. Wykonanie dokumentacji projektowej
sp. z o. o. sp. k. A1A/DR/080/2018 z dnia 03.12.2018 r.
6. GEOTEKO Projekty i Konsultacje U Umowy nr 005/2TBP/2018 z dnia 29.11.2018 r. Wykonanie badań geotechnicznych
A1A/BS/129/20188 z dnia 05.12.2018 r.
7. GEO - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe U Umowy nr 5/2D7N/2018 z dnia 03.12.2018 r. Geodezja
A1A/BS/139/2018 z dnia 07.12.2018 r.
8. Instytut Badawczy Dróg i Mostów  U Umowy nr 016/2D7N/2018 z dnia 10.01.2019 r. Opracowanie opinii technicznych
A1A/BS/184/2019 z dnia 10.01.2019 r.
A Aneks nr 1 z dnia 04.03.2019 r.
A1A/BS/288/2019 z dnia 07.03.2019 r.
9. Zakład Usług Komunalnych HAK Stanisław Burczyński U Umowa nr 018/2D7N/2018 z dnia 27.02.2019 Wywożenie odpadów stałych
A1A/BS/277/2019 z dnia 28.02.2018 r.
10. Maciej Rostowski U Umowa nr 021/2D7N/2018 z dnia 26.02.2018 Utrzymanie systemów teleinformatycznych
COLMARK-SERVICE A1A/BS/275/2019 z dnia 27.02.2019
11. FB Serwis S.A. U Umowa nr 38/TG/2D7N/2019 z dnia 26.02.2019r. Wprowadzenie i utrzymanie oznakowania
A1A/BS/273/2019 z dnia 27.02.2019
 
 
 
  Dostawcy:
 
Lp. Dostawcy Typ dokumentu: Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….  Zakres umowy
 Umowa (U),
Aneks (A)
1. NORDKALK Sp. z o.o. U Zlecenie do Umowy ramowej BZC/216/NDK/2009+Aneks nr 1 z dnia 27.04.2018 r. Dostawa kruszyw
A1/GDDKIA/MG/007/2018 z dnia 14.08.2018 r.
2. Zbych-Pol & Mobet U Umowa nr 011/M/2D7N/2018 z dnia 15.02.2019r. Dostawa przepustów
Sp. z o.o. A1A/BS/0259/2019 z dnia 18.02.2019 r.
3. KWAZAR CORPORATION Sp. z o.o. U Umowa nr 017/D/2D7N/2018 z dnia 15.02.2019r. Dostawa oznakowania (ograniczniki skrajni U-21)
A1A/BS/258/2019 z dnia 18.02.2019 r.
4. Sławomir Danielak Kopalnia Kruszywa Naturalnego, Usługi Transportowo-Sprzętowe U Umowa nr 46/PD/2D7N/2019 z dnia 07.03.2019 Dostawa gruntu niewysadzinowego
A1A/BS/294/2019 z dnia 13.03.2019 r.
5. Bielinex-Beton Sp. z o.o. U Umowa nr 60/PD/2D7N/2019 z dnia 19.03.2019 stabilizacja loco wytwórnia
A1A/BS/322/2019 z dnia 22.03.2019 r.
6. Sławomir Danielak Kopalnia Kruszywa Naturalnego, Usługi Transportowo-Sprzętowe U Umowa nr 022/2D7N/2018 z dnia 25.03.2019 r. Dostawa gruntu niewysadzinowego
A1A/BS/324/2019 z dnia 25.03.2019 r.