PODWYKONAWCY
 
 
Serwis GDDKiA - Serwis dla podwykonawców
 
Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy
 
 
 
 
 
Luty 2020
 

Podwykonawcy z zakresu robót budowlanych („Podwykonawcy / dalsi Podwykonawcy”):

 

Lp.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Status

 Umowa (U),

Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

1.

ELEKTROMONTER Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy

Wykonanie zasilania tymczasowego

zgłoszenie PU

A1A/BS/155/2018 z dnia 17.12.2018 r.

U

Umowa nr 006/D/2D7N/2018

przekazanie podpisanej U

A1A/BS/202/2019 z dnia 21.01.2019 r.

U

Umowa nr 006/D/2D7N/2018

A1A/BS/230/2019 z dnia 05.02.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 006/D/2D7N/2018

zgłoszenie PA / brak uwag

A1A/BS/603/2019 z dnia 25.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.81.2019.6.SP  z dnia 08.07.2019 r.

A

Aneksu nr 1 do Umowy nr 006/D/2D7N/2018 z dnia 10.07.2019

przekazanie podpisanego A / akceptacja

A1A/BS/653/2019 z dnia 10.07.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.81.2019.7.SP  z dnia 16.07.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 2 do Umowy nr 006/D/2D7N/2018 z dnia 10.07.2019

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/1193/2020 z dnia 08.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.81.2020.8.WM z dnia 17.01.2020 r.

A

 Aneks nr 2 z dnia 04.02.2020r. do Umowy nr 006/D/2D7N/2018 z dnia 21.07.2019

agłoszenie A / akceptacja

A1A/AP/1288/2020 z dnia 04.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.81.2020.9.SP z dnia 14.02.2020r.

2.

NOTEX Tomasz Nowacki

PU

Projekt Umowy nr 031/D/2D7N/2018

frezowanie nawierzchni bitumicznych i stabilizacji

zgłoszenie PU / brak akceptacji

A1A/BS/295/2019 z dnia 12.03.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/185/2019 z dnia 19.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.114.2019.1.KK  z dnia 26.03.2019 r.

A1A/BS/334/2019 z dnia 27.03.2019 r.

zgłoszenie - wyjaśnienia

O.Ł.KP2.A1A.4170.114.2019.2.KK z dnia 10.04.2019

brak akceptacji

U

Umowa nr 031/D/2D7N/2018 z dnia 11.04.2019 r.

przekazanie podpisanej U

A1A/BS/380/2019 z dnia 12.04.2019 r.

3.

LEMAR Mariusz Leńczowski

PU

Projekt Umowy nr 026/D/2D7N/2018

roboty ziemne

zgłoszenie PU / brak akceptacji

A1A/BS/301/2019 z dnia 14.03.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/191/2019 z dnia 19.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.117.2019.1.KK z dnia 28.03.2019 r.

PU

Aktualizacja Projektu Umowy nr 026/D/2D7N/2018

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/582/2019 z dnia 18.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.117.2019.2.SP z dnia 01.07.2019 r.

U

Umowa nr 026/D/2D7N/2018 z dnia 06.08.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/732/2019 z dnia 06.08.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.117.2019.3.SP z dnia 20.08.2019 r.

4.

ELEKTROMONTER Paweł Lech

 PU

Projekt Umowy nr 032/U/2D7N/2018

montaż i demontaż zasilania tymczasowego obiektów/placów itp.

zgłoszenie PU / brak akceptacji

A1A/BS/302/2019 z dnia 14.03.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/186/2019 z dnia 19.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2019.1.KK z dnia 28.03.2019 r.

 U

Umowa nr 032/U/2D7N/2018 z dnia 28.03.2019

przekazanie podpisanej U - wyjaśnienia

A1A/BS/342/2019 z dnia 29.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2019.2.KK z dnia 10.04.2019 r.

brak akceptacji

A1A/BS/413/2019 z dnia 25.04.2019 r.

prośba o weryfikację stanowiska

O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2019.3.KK z dnia 25.04.2019

brak uwag

5.

Henryk Jurzysta USŁUGI INSTALACYJNO-SANITARNE, WOD-KAN, CO, GAZ

PU

Projekt Umowy nr 027/U/2D7N/2018

kompleksowa przebudowa sieci wod-kan

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/350/2019 z dnia 04.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.126.2019.1.KK z dnia 16.04.2019 r.

U

Umowa nr 027/U/2D7N/2018 z dnia 25.04.2019

przekazanie podpisanej U / akceptacja warunkowa

A1A/BS/416/2019 z dnia 25.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.126.2019.2.KK z dnia 30.04.2019 r.

PA

Projekt Aneksu do Umowy nr 027/U/2D7N/2018

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/1178/2019 z dnia 20.12.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.126.2020.3.WM z dnia 02.01.2020r.

A

Aneks nr 1 z dnia 08.01.2020 do Umowy nr 27/U/2D7N/2018 z dnia 25.04.2019 r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/BS/1196/2020 z dnia 08.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.126.2020.4.WM z dnia 17.01.2020r.

6.

PGW Polska Grupa Wyburzeniowa Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 023/M/2D7N/2018

rozbiórka obiektów inżynierskich

zgłoszenie PU /

A1A/BS/356/2019 z dnia 05.04.2019 r.

U

Umowa nr 023/M/2D7N/2018 z dnia 11.04.2019 r,

przekazanie podpisanej U - wyjaśnienia / akceptacja

A1A/BS/374/2019 z dnia 11.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.129.2019.1.KK z dnia 17.04.2019 r.

7.

ZRI Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. J.

PU

Projekt Umowy nr 042/M/2D7N/2018

wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/405/2019 z dnia 19.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.143.2019.1.KK z dnia 30.04.2019 r.

PU

Aktualizacja Projektu Umowy nr 042/M/2D7N/2018

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/504/2019 z dnia 29.05.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.143.2019.2.SP z 11.06.2019 r.

U

Umowa nr 042/M/2D7N/2018 z dnia 18.06.2019 r.

przekazanie podpisanej U / uwagi / wyjaśnienia / akceptacja

 A1A/BS/580/2019 z dnia 18.06.2019 r.

 O.Ł.KP2.A1A.4170.143.2019.3.SP z dnia 21.06.2019 r.

A1A/BS/601/2019 z dnia 25.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.143.2019.4.SP z dnia 26.06.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy 042/M/2D7N/2018 z dnia 18.06.2019r.

zgłoszenie PA /
akceptacja

 A1A/BS/1194/2020 z dnia 08.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.143.2020.4.WM z dnia 17.01.2020r.

A

 Aneks nr 1 z dnia 29.01.2020r. do Umowy 042/M/2D7N/2018 z dnia 18.06.2019r.

zgłoszenie A / akceptacja

 A1A/BS/1263/2020 z dnia 29.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.143.2020.5.SP z dnia 07.02.2020r.

8.

Grzegorz Marszałek "G&B" FHU

PU

Projekt Umowy nr 037/M/2D7N/2018

wykonanie robót ziemnych na obiektach inżynierskich

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/411/2019 z dnia 23.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.145.2019.1.KK z dnia 30.04.2019 r.

U

Umowa nr 037/M/2D7N/2018 z dnia 09.05.2019 r.

przekazanie podpisanej U - wyjaśnienia / akceptacja

A1A/BS/447/2019 z dnia 10.05.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.145.2019.2.SP z dnia 22.05.2019

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 037/M/2D7N/2018 z dnia 09.05.2019 r.

zgłoszenie PA /

A1A/BS/682/2019 z dnia 19.07.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 23.07.2019 do Umowy nr 037/M/2D7N/2018 z dnia 09.05.2019 r.

przekazanie podpisanego A / akceptacja

A1A/BS/710/2019 z dnia 26.07.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.145.2019.3.SP z dnia 08.08.2019

9.

STALWORLD Sp. z o.o. Sp.K.

PU

Projekt Umowy nr 040/M/2D7N/2018

montaż zbrojenia prefabrykowanego i inn.

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/424/2019 z dnia 29.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.148.2019.1.SP z dnia 13.05.2019

Aktualizacja Projektu Umowy nr 040/M/2D7N/2018

zgłoszenie aktulalizacji / akceptacja

A1A/BS/462/2019 z dnia 16.05.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.148.2019.2.SP z dnia 20.05.2019

U

Umowa nr 040/M/2D7N/2018 z dnia 28.05.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/498/2019 z dnia 28.05.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.148.2019.3.SP z dnia 06.06.2019 r.

dalszy Podwykonawca
Damian Siara

PU

Projekt Umowy nr 01/DS./2019

montaż zbrojenia prefabrykowanego i inn.

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/518/2019 z dnia 31.05.2019 r.

 O.Ł.KP2.A1A.4170.172.2019.1.SP z dnia 14.06.2019 r.

U

Umowa nr 01/DS./2019 z dnia 18.06.2019 r.

przekazanie podpisanej U / uwagi

A1A/BS/588/2019 z dnia 19.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.172.2019.2.SP z dnia 25.06.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 01/DS./2019 z dnia 18.06.2019 r.

zgłoszenie PA / uwagi

A1A/BS/607/2019 z dnia 27.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.172.2019.3.SP z dnia 02.07.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 01/DS./2019 z dnia 18.06.2019 r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/693/2019 z dnia 04.07.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.172.2019.4.SP z dnia 09.07.2019 r.

A

Aneks nr 1 dnia 15.07.2019 r. do Umowy nr 01/DS./2019 z dnia 18.06.2019 r.

przekazanie podpisanego A / akceptacja

A1A/BS/673/2019 z dnia 17.07.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.172.2019.5.WM z dnia 23.07.2019 r.

10.

Paweł Kowalski STALMAX

PU

Projekt Umowy nr 039/M/2D7N/2018

montaż zbrojenia prefabrykowanego i inn.

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/437/2019 z dnia 07.05.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.154.2019.1.SP z dnia 20.05.2019

U

Umowa nr 039/M/2D7N/2018 z dnia 22.05.2019 r.

przekazanie podpisanej U - wyjaśnienia / akceptacja

A1A/BS/475/2019 z dnia 22.05.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.154.2019.2.SP z dnia 05.06.2019

11.

P2P sp. z o.o. sp.k.

PU

Projekt Umowy nr 038/M/2D7N/2018

roboty zbrojarsko-ciesielskie

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/448/2019 z dnia 10.05.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.155.2019.1.SP z dnia 21.05.2019

Aktualizacja Projektu Umowy nr 038/M/2D7N/2018

zgłoszenie / brak uwag

A1A/BS/596/2019 z dnia 24.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.155.2019.2.SP z dnia 05.07.2019

U

Umowa nr 038/M/2D7N/2018 z dnia 09.07.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/650/2019 z dnia 09.07.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.155.2019.3.WM z dnia 16.07.2019

 12.

Mil Constructrion Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 047/M/2D7N/2018

wykonanie przepustów skrzynkowych

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/463/2019 z dnia 16.05.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.166.2019.1.SP z dnia 30.05.2019

Aktualizacja Projektu Umowy nr 047/M/2D7N/2018

zgłoszenie / brak uwag

 A1A/BS/571/2019 z dnia 13.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.166.2019.2.SP z dnia 26.06.2019 r.

U

Umowa nr 046/M/2D7N/2018 z dnia 09.07.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/649/2019 z dnia 09.07.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.166.2019.3.WM z dnia 16.07.2019 r.

13.

Keller - Polska
sp. z o .o.

PU

Projekt Umowy nr 045/M/2D7N/2018

roboty związane z posadowieniem obiektów WA-289, WD-293, WA-294, WA-296 oraz PZDZs-4

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/544/2019 z dnia 10.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.175.2019.1.SP z dnia 17.06.2019 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU

A1A/BS/557/2019 z dnia 11.06.2019 r.

Aktualizacja Projektu Umowy

aktualizacja PU /
uwagi

A1A/BS/638/2019 z dnia 04.07.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.175.2019.2.KK z dnia 18.07.2019 r.

U

Umowa nr 045/M/2D7N/2018 z dnia 22.07.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/692/2019 z dnia 22.07.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.175.2019.3.SP z dnia 01.08.2019 r.

PA

Projekt Aneksu do umowy nr 045/M/2D7N/2018 z dnia 22.07.2019 r.

rozszerzenie zakresu wzmocnienia podłoża w rejonie WA-296

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/1170/2019 z dnia 16.12.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.175.2019.4.WM z dnia 23.12.2019 r.

A

 Aneksu do umowy nr 045/M/2D7N/2018 z dnia 22.07.2019 r.

zgłoszenie A / zatwierdzenie

A1A/BS/1264/2020 z dnia 29.01.2020 r. (złożone 31.01.2020r.)

O.Ł.KP2.A1A.4170.175.2020.5.SP z dnia 05.02.2020 r.

14.

Ekotrex sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 064/U/2D7N/2018

przebudowa drenażu rozlicznego

zgłoszenie PU / brak uwag

 A1A/BS/579/2019 z dnia 18.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.182.2019.1.SP z dnia 01.07.2019 r.

U

Umowa nr 064/U/2D7N/2018  z dnia 04.07.2019

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/634/2019 z dnia 04.07.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.182.2019.2.SP z dnia 10.07.2019 r.

15.

Rafbud Mosty
sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 059/M/2D7N/2018

roboty budowlane zbrojarsko-ciesielskie (dotyczy obiektów WD-288, PZSDz-4, WD-293)

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/587/2019 z dnia 19.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.183.2019.1.SP z dnia 01.07.2019 r.

U

Umowa nr 059/M/2D7N/2018 z dnia 12.08.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/747/2019 z dnia 12.08.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.183.2019.2.SP z dnia 27.08.2019

PA

Aneks nr 1 do Umowy 059/M/2D7N/2018 z dnia 12.08.2019 r.

zgłoszenie PA / brak uwag

A1A/BS/1018/2019 z dnia 30.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.183.2019.3.SP z dnia 12.11.2019r.

PA

Aneks nr 1 do Umowy 059/M/2D7N/2018 z dnia 12.08.2019 r. (zmiana projektu)

zgłoszenie PA /

A1A/AP/1384/2020 z dnia 28.02.2020 r.

16.

B2 sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 071/M/2D7N/2018

dostawa i montaż łożysk mostowych na obiektach inżynierskich

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/722/2019 z dnia 01.08.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.200.2019.1.SP z dnia 14.08.2019 r.

U

Umowa nr 071/M/2D7N/2018 z dnia 19.08.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/761/2019 z dnia 19.08.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.200.2019.2.SP z dnia 30.08.2019

PA

Aneks nr 1 do Umowy 071/M/2D7N/2018

zgłoszenie PA / brak uwag

A1A/BS/944/2019 z dnia 09.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.200.2019.3.SP z dnia 25.10.2019

A

Aneks nr 1 do Umowy 071/M/2D7N/2018 z dnia 29.10.2019 r.

przekazanie podpisanego A / akceptacja

A1A/BS/1008/2019 z dnia 29.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.200.2019.4.SP z dnia 12.11.2019r.

PA

Projekt Aneksu nr 2 do Umowy 071/M/2D7N/2018 z dnia 19.08.2019r.

zgłoszenie PA /

A1A/AP/1350/2020 z dnia 18.02.2020 r.

17.

DARKBUD Dariusz Chojnacki

PU

Projekt Umowy nr 070/M/2D7N/2018

wykonanie izolacji na obiektach

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/777/2019 z dnia 21.08.2019 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU / brak uwag

A1A/BS/794/2019 z dnia 27.08.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.206.2019.1.SP z dnia 02.09.2019

U

Umowa nr 070/M/2D7N/2018 z dnia 24.09.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/890/2019 z dnia 24.09.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.206.2019.2.SP z dnia 30.10.2019

18.

ELEKTROMONTER Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 079/U/2D7N/2018

przebudowa sieci sN i nN

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/786/2019 z dnia 23.08.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.207.2019.1.SP z dnia 03.09.2019

Uzupełnienie Projektu Umowy

aktualizacja PU / brak uwag

A1A/BS/965/2019 z dnia 15.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.207.2019.2.SP z dnia 25.10.2019

U

Umowa nr 079/2D7N/2018 z dnia 29.10.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/1012/2019 z dnia 29.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.207.2019.3.SP z dnia 12.11.2019r.

19.

Secondo Silesia sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 083/2D7N/2018

Roboty kanalizacyjne

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/835/2019 z dnia 06.09.2019 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU

A1A/BS/846/2019 z dnia 10.09.2019 r.

Aktualizacja Projektu Umowy

aktualizacja PU / brak uwag

A1A/BS/860/2019 z dnia 12.09.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.212.2019.1.SP z dnia 17.09.2019 r.

U

Umowa nr 083/2D7N/2018 z dnia 07.10.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/934/2019 z dnia 08.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.212.2019.1.SP z dnia 18.10.2019 r.

20.

Furel Inwestycje Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 084/2D7N/2018

Roboty teletechniczne

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/836/2019 z dnia 06.09.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.211.2019.1.SP z dnia 17.09.2019 r.

U

Umowa nr 084/2D7N/2018 z dnia 29.10.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/1010/2019 z dnia 29.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.211.2019.2.SP z dnia 12.11.2019r.

21.

PRO-BUD Andrzej Jezionek

PU

Projekt Umowy nr 087/2D7N/2018

Montaż przepustów

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/896/2019 z dnia 25.09.2019 r.

U

Umowa nr 087/2D7N/2018 z dnia 30.09.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/917/2019 z dnia 03.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.215.2019.1.SP z dnia 09.10.2019 r.

22.

Energry System Toruń sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 029/2D7N/2018

Roboty budowalne w zakresie przebudowy kolizji wysokiego ciśnienia oraz rurociągu paliwowego

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/935/2019 z dnia 08.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.220.2019.1.SP z dnia 22.10.2019 r.

U

Umowa nr 029/U/2D7N/2018 z dnia 13.11.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja z uwagą

A1A/BS/1064/2019 z dnia 13.11.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.220.2019.2.SP z dnia 20.11.2019r.

22.

Freyssinet Polska sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 085/2D7N/2018

Roboty budowalne w zakresie sprężania obiektów inżynierskich

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/937/2019 z dnia 08.10.2019 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU / brak uwag

A1A/BS/952/2019 z dnia 11.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.218.2019.1.SP z dnia 22.10.2019 r.

Aktualizacja Projektu Umowy

aktualizacja PU / akceptacja

A1A/BS/1227/2020 z dnia 08.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.218.2020.2.SP z dnia 22.01.2020r.

U

Umowa nr 085/2D7N/2018 z dnia 14.02.2020 r.

zgłoszenie U /

A1A/AP/1340/2020 z dnia 14.02.2020 r.

23.

Płacheta Krzysztof "OGRÓD MARZEŃ"

PU

Projekt Umowy nr 089/2D7N/2018

Roboty budowalne - wykonanie zakresu robót związanych ze zbiornikami retencyjnymi

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/958/2019 z dnia 14.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.221.2019.1.SP z dnia 25.10.2019 r.

U

Umowa nr 089/2D7N/2018 z dnia 30.10.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/1016/2019 z dnia 30.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.221.2019.2.SP z dnia 12.11.2019r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 089/2D7N/2018 z dnia 30.10.2019 r.

zgłoszenie PA /

A1A/AP/1358/2019 z dnia 19.02.2020 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 20.02.2020r. do Umowy nr 089/2D7N/2018 z dnia 30.10.2019 r.

zgłoszenie A /

A1A/AP/1369/2020 z dnia 24.02.2020 r.

24.

EWMAR-BUD Ewelina Szywalska

PU

Projekt Umowy nr 090/2D7N/2018

Roboty budowalne - wykonanie zakresu robót związanych ze zbiornkiami retencyjnymi

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/961/2019 z dnia 14.10.2019 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU / brak uwag

A1A/BS/988/2019 z dnia 23.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.222.2019.1.SP z dnia 25.10.2019 r.

U

Umowa nr 090/2D7N/2018 z dnia 13.11.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/1063/2019 z dnia 13.11.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.222.2019.2.SP z dnia 25.10.2019 r.

25.

DWD System Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 072/M/2D7N/2018

Roboty budowalne - Dostawa i montaż kolektorów mostowych

zgłoszenie PU / uwagi IK

A1A/BS/1016/2019 z dnia 30.10.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/609/2019 z dnia 05.11.2019

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU / akceptacja

A1A/BS/1042/2019 z dnia 05.11.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.227.2019.1.SP z dnia 12.11.2019

26.

Masdrog Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 094/2D7N/2018

Roboty budowalne - wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej

zgłoszenie PU /

A1A/BS/1019/2019 z dnia 30.10.2019 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU / akceptacja

A1A/BS/1065/2019 z dnia 12.11.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.228.2019.1.SP z dnia 14.11.2019r.

U

 Umowa nr 094/2D7N/2018 z dnia 26.11.2019r.

zgłoszenie / akceptacja

A1A/BS/1130/2019 z dnia 02.12.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.228.2019.2.WM z dnia 16.12.2019 r.

PA

 Projekt Aneksu do Umowy nr 094/2D7N/2018 z dnia 26.11.2019r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/1171/2019 z dnia 16.12.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.228.2019.3.WM z dnia 23.12.2019 r.

A

 Aneks nr 1 z dnia 09.01.2020 r do Umowy nr 094/2D7N/2018 z dnia 26.11.2019r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/BS/1195/2020 z dnia 09.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.228.2020.4.WM z dnia 17.01.2020 r.

27.

Menard Polska Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 088/2D7N/2018

Roboty budowalne - wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn DSM

zgłoszenie PU / akceptacja z uwagą

A1A/BS/1041/2019 z dnia 05.11.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.231.2019.1.SP z dnia 14.11.2019r.

U

Umowa nr 088/2D7N/2018 z dnia 18.11.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/1088/2019 z dnia 19.11.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.231.2019.2.SP z dnia 28.11.2019r.

PA

 Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 088/2D7N/2018 z dnia 18.11.2019r.

zgłoszenie PA /

A1A/BS/1337/2020 z dnia 14.02.2020 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 14.02.2020r. do Umowy nr 088/2D7N/2018 z dnia 18.11.2019r.

zgłoszenie A /

A1A/BS/1354/2020 z dnia 19.02.2020 r.

28.

R.D.M. Śródmieście Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 095/2D7N/2018

Roboty budowalne - nawierzchnia z asfaltu lanego - obiekty inżynierskie

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/1061/2019 z dnia 12.11.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/628/2019 z dnia 15.11.2019r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU / akceptacja

A1A/BS/1067/2019 z dnia 14.11.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.232.2019.1.SP z dnia 20.11.2019r.

29.

Zakład Budownictwa Wodnego BUD-WOD Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 099/2D7N/2018

Roboty budowalne - wykonanie robót związanych ze zbiornikami retencyjnymi

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1068/2019 z dnia 14.11.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.234.2019.1.WM z dnia 28.11.2019r.

U

 Umowa nr 099/2D7N/2018 z dnia 16.12.2019r.

zgłoszenie / akceptacja

A1A/BS/1167/2019 z dnia 16.12.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.234.2019.2.WM z dnia 23.12.2019 r.

30.

Przedsiębiorstwo Handolowo-Usługowe KADAKRYL - Michał Jurewicz

PU

Projekt Umowy nr 104/2D7N/2018

Roboty budowalne - Zabezpieczenie powierzchni betonowych

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1114/2019 z dnia 28.11.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.241.2019.1.WM z dnia 13.12.2019 r.

U

 Umowa nr 104/2D7N/2018 z dnia 20.01.2020r.

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/BS/1240/2020 z dnia 20.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.241.2019.2.SP z dnia 30.01.2020r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 104/2D7N/2018 z dnia 20.01.2020r.

zgłoszenie PA / zatwierdzenie

A1A/AP/1244/2020 z dnia 22.01.2020 r.

O.Ł.LP2.A1A.4170.241.2020.3.SP z dnia 11.02.2020r.

A

Aneksu nr 1 z dnia 04.02.2020r. do Umowy nr 104/2D7N/2018 z dnia 20.01.2020r.

zgłoszenie A /

A1A/AP/1285/2020 z dnia 04.02.2020 r.

31.

IBM Rafbud Mosty Sp. z o.o. Sp. k.

PU

Projekt Umowy nr 109/2D7N/2018

Roboty budowalne - zbrojarsko ciesielskie

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1169/2019 z dnia 16.12.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.243.2019.1.WM z dnia 23.12.2019 r.

32.

Krzysztof Nyga KN-System

PU

Projekt Umowy nr 108/2D7N/2018

Roboty budowalne - zbrojarsko ciesielskie

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1179/2019 z dnia 20.12.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.245.2020.1.WM z dnia 02.01.2020r.

U

 Umowa nr 108/2D7N/2018 z dnia 15.01.2020r.

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/BS/1229/2020 z dnia 16.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.245.2020.2.SP z dnia 20.01.2020r.

33.

Elektromonter sp. z o.o. sp.k.

PU

Projekt Umowy nr 91/2D7N/2018

Roboty budowalne - Oświetlenie i zasilanie

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1192/2020 z dnia 08.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.249.2020.1.WM z dnia 17.01.2020 r.

U

Umowy nr 91/2D7N/2018 z dnia 21.01.2020r.

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/BS/1241/2020 z dnia 21.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.249.2020.2.SP z dnia 27.01.2020 r.

34.

Stal-Bud sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 107/2D7N/2018

Roboty budowalne - dostawa i montaż balustrad na obiektach inżynierskich

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1224/2020 z dnia 15.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.254.2020.1.WM z dnia 22.01.2020 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU /

A1A/BS/1232/2020 z dnia 17.01.2020 r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr 107/2D7N/2018

aktualizacja PU / akceptacja

A1A/BS/1330/2020 z dnia 11.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.254.2020.2.SP z dnia 18.02.2020r.

U

Umowa nr 107/2D7N/2018 z dnia 20.02.2020r.

zgłoszenie U/

A1A/BS/1361/2020 z dnia 20.02.2020 r.

35.

MOSTO-BUD Magorzata Świtas

PU

Projekt Umowy nr 112/2D7N/2018

Roboty budowalne - montaż zbrojenia prefabrykowanego

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1226/2020 z dnia 15.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.251.2020.1.WM z dnia 21.01.2020r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU /

A1A/BS/1251/2020 z dnia 23.01.2020 r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr 112/2D7N/2018

aktualizacja PU /

A1A/BS/1382/2019 z dnia 27.02.2020 r.

36.

SEMAKOP SŁAWOMIR KUTA

PU

Projekt Umowy nr 114/2D7N/2018

Roboty budowalne - roboty ziemne na obiektach inżynierskich

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1230/2020 z dnia 16.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.252.2020.1.WM z dnia 22.01.2020r.

U

Umowa nr 114/2D7N/2018 z dnia 02.04.2020r.

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/BS/1289/2020 z dnia 04.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.252.2020.2.SP z dnia 14.02.2020r.

37.

Budorealizacja sp. z o.o. sp.k.

PU

Projekt Umowy nr 096/2D7N/2018

Roboty budowalne - roboty ziemne

zgłoszenie PU / uzupełnienie / uwagi

A1A/BS/1245/2020 z dnia 22.01.2020 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

A1A/BS/1250/2020 z dnia 23.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.257.2020.1.WM z dnia 28.01.2020r.

U

Umowa nr 096/2D7N/2018 z dnia 29.01.2020r.

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/BS/1266/2020 z dnia 29.01.2020 r. (złożono 31.01.2020r.)

O.Ł.KP2.A1A.4170.257.2020.3.SP z dnia 07.02.2020r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 096/2D7N/2018 z dnia 29.01.2020r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/1266/2020 z dnia 29.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.257.2020.2.SP z dnia 31.01.2020r.

A

 Aneksu nr 1 z dnia 04.02.2020r  do Umowy nr 096/2D7N/2018 z dnia 29.01.2020r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/AP/1284/2020 z dnia 04.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.257.2020.3.SP z dnia 07.02.2020r.

38.

FBSERWIS S.A.

PU

Projekt Umowy nr 119/2D7N/2018

Roboty budowalne - rozbiórka barier enegrochłonnych z odwozem

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/1246/2020 z dnia 22.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.255.2020.1.WM z dnia 27.01.2020r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr 119/2D7N/2018

zgłoszenie aktualizacji PU / akceptacja

A1A/BS/1296/2020 z dnia 05.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.255.2020.2.SP z dnia 10.02.2020r.

U

Umowa nr 119/2D7N/2018 z dnia 25.02.2020r.

zgloszenie U /

A1A/BS/1378/2020 z dnia 25.02.2020 r.

39.

SGD PRO sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 116/2D7N/2018

Roboty budowalne - wykonanie ekranów akustycznych

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1292/2020 z dnia 05.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.259.2020.1.SP z dnia 12.02.2020r.

dalszy Podwykonawca
Eniway Konstrukcje Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 01/A1 TUSZYN/2020

Roboty budowalne - wykonanie ekranów akustycznych

zgłoszenie PU /

A1A/BS/1359/2020 z dnia 20.02.2020 r.

40.

Tadex-Pol Park Technologiczny sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 123/2D7N/2018

Roboty budowalne - zakres zbrojarsko - ciesielski

zgłoszenie PU /

A1A/BS/1360/2020 z dnia 20.02.2020 r.

 

Podwykonawcy z zakresu dostaw („Dostawcy”):

Lp.

Dostawcy

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Status

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

NORDKALK Sp. z o.o.

U

Zlecenie nr 01/04/2U16/OUS/2018/NDK/A1A ODC. A/JK z dnia 27.04.2018 r.
do Umowy ramowej BZC/216/NDK/2009+Aneks nr 1

Dostawa kruszyw

zgłoszenie

A1/GDDKIA/MG/007/2018 z dnia 14.08.2018 r.

U

Zlecenie nr 028/2D7N/2018 z dnia 09.04.2019 r.
do Umowy ramowej BZC/216/NDK/2009+Aneks nr 1

Dostawa kruszyw

zgłoszenie / uwagi

A1A/BS/367/2019 z dnia 09.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.128.2019.1.KK z dnia 16.04.2019 r.

A1A/BS/392/2019 z dnia 17.04.2019 r.

zgłoszenie - odwołanie

2.

Zbych-Pol & Mobet
Sp. z o.o.

U

Umowa nr 011/M/2D7N/2018 z dnia 15.02.2019r.

Dostawa przepustów

zgłoszenie

A1A/BS/0259/2019 z dnia 18.02.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 29.04.2019 do Umowy nr 011/M/2D7N/2018 z dnia 15.02.2019r.

zgłoszenie

A1A/BS/426/2019 z dnia 29.04.2019 r.

3.

KWAZAR CORPORATION Sp. z o.o.

U

Umowa nr 017/D/2D7N/2018 z dnia 15.02.2019r.

Dostawa oznakowania (ograniczniki skrajni U-21)

zgłoszenie

A1A/BS/258/2019 z dnia 18.02.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 29.11.2019 do Umowy nr 017/D/2D7N/2018 z dnia 15.02.2019r.

zgłoszenie

A1A/BS/1087/2019 z dnia 19.11.2019 r.

A

Aneks nr 2 z dnia 20.01.2020 do Umowy nr 017/D/2D7N/2018 z dnia 15.02.2019r.

zgłoszenie

A1A/BS/1234/2020 z dnia 20.01.2020 r.

4.

Sławomir Danielak Kopalnia Kruszywa Naturalnego, Usługi Transportowo-Sprzętowe

U

Umowa nr 46/PD/2D7N/2019 z dnia 07.03.2019

Dostawa gruntu niewysadzinowego

zgłoszenie

A1A/BS/294/2019 z dnia 13.03.2019 r.

5.

Bielinex-Beton Sp. z o.o.

U

Umowa nr 60/PD/2D7N/2019 z dnia 19.03.2019

stabilizacja loco wytwórnia

zgłoszenie

A1A/BS/322/2019 z dnia 22.03.2019 r.

6.

Sławomir Danielak Kopalnia Kruszywa Naturalnego, Usługi Transportowo-Sprzętowe

U

Umowa nr 022/2D7N/2018 z dnia 25.03.2019 r.

Dostawa gruntu niewysadzinowego

zgłoszenie

A1A/BS/324/2019 z dnia 25.03.2019 r.

7.

Konsorcjum Stali S.A.

U

Zlecenie nr 034/M/2D7N/2018 z dnia 23.04.2018 r.
do Umowy ramowej BZC/250/2012

dostawa stali zbrojeniowej

zgłoszenie

A1A/BS/408/2019 z dnia 23.04.2019 r.

U

Zlecenie nr 102/2D7N/2018 z dnia 08.01.2020r.
do Umowy ramowej BZC/250/2012

zgłoszenie

A1A/BS/1197/2020 z dnia 09.01.2020 r.

8.

TAMTRON S.A.

U

Umowa nr 036/2D7N/2018 z dnia 26.04.2019 r.

dzierżawa sprzętu

zgłoszenie

A1A/BS/425/2019 z dnia 29.04.2019 r.

A

Umowa nr 036/2D7N/2018 z dnia 26.04.2019 r.

zgłoszenie

A1A/BS/548/2019 z dnia 10.06.2019 r.

9.

 Tartak Zofia Paras

U

Umowa nr 131/RJ/2D7N/2019 z dnia 16.05.2019 r.

dostawa wyrobów drewnianych

zgłoszenie

A1A/BS/467/2019 z dnia 17.05.2019 r.

10.

Cementownia Warta S.A.

U

Umowa nr 009/2D7N/2019 z dnia 28.05.2019 r.

dostawa cementu

zgłoszenie

A1A/BS/500/2019 z dnia 28.05.2019 r.

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 009/2D7N/2019 z dnia 11.07.2019 r.

zgłoszenie

A1A/BS/661/2019 z dnia 11.07.2019 r.

11.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A

U

Umowa nr FS/01/05/2019 z dnia 28.05.2019 r.

sprzedaż kruszyw

zgłoszenie

A1A/BS/500/2019 z dnia 31.05.2019 r.

12.

ADC Metal Hurt-Detal - Damian Domankiewicz

U

Umowa nr 171/BS/2D7N/2019 z dnia 27.06.2019

sprzedaż materiałów technicznych dla potrzeb budowy

zgłoszenie

A1A/BS/606/2019 z dnia 27.06.2019 r.

13.

OLA International Sp. z o.o.

U

Umowa nr 01/05/2U12/OUS/2019/OLA ODC. A/JK z dnia 16.07.2019 r. (do umowy BZC 2019/03)

sprzedaż materiałów technicznych dla potrzeb budowy

zgłoszenie

A1A/BS/677/2019 z dnia 18.07.2019 r.

14.

Pol-Euro Sp. z o.o.

U

Umowa nr 060/2D7N/2018 z dnia 13.08.2019 r.

sprzedaż paliwa

zgłoszenie

A1A/BS/752/2019 z dnia 13.08.2019 r.

15.

Geoindex sp. z o.o.

U

Umowa nr 077/2D7N/2018 z dnia 25.09.2019 r.

sprzedaż mat bentonitowych

zgłoszenie

A1A/BS/894/2019 z dnia 25.09.2019 r.

16.

Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o.

U

Umowa nr 056/U/2D7N/2018 z dnia 27.09.2019 r.

Dostawa wpustów betonowych

zgłoszenie

A1A/BS/903/2019 z dnia 27.09.2019 r.

17.

KOMPANIA GÓRNICZA sp. z o.o.

U

Umowa nr 114/09/2UO7/OUS/2019/KG/A1 ODC. A/JK z dnia 06.10.2019 r.

Dostawa grysu do produkcji MMA

zgłoszenie

A1A/BS/903/2019 z dnia 27.09.2019 r.

18.

Bidger sp. z o.o.

U

Umowa nr 078/M/2D7N/2018 z dnia 14.10.2019 r.

Dostawa desek gzymsowych

zgłoszenie

A1A/BS/959/2019 z dnia 14.10.2019 r.

19.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz

U

Umowa nr 076/U/2D7N/2018 z dnia 21.10.2019 r.

Dostawa studni oraz osadników

zgłoszenie

A1A/BS/959/2019 z dnia 14.10.2019 r.

20.

Kaczmarek Malewo sz.j.

U

Umowa nr 074/U/2D7N/2018 z dnia 29.10.2019 r.

Dostawa rur

zgłoszenie

A1A/BS/959/2019 z dnia 14.10.2019 r.

21.

Józef Gromiec D&J-G
Kamieniarstwo Export-Import

U

Umowa nr 082/M/2D7N/2018 z dnia 31.10.2019 r.

Dostawa krawężników kamiennych

zgłoszenie / uwagi

A1A/BS/1021/2019 z dnia 31.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.229.2019.1.SP z dnia 13.11.2019r.

A

Aneks nr 1 z dnia 26.11.2019 r. do Umowy nr 082/2D7N/2019 z dnia 31.10.2019 r.

zgłoszenie

A1A/BS/1103/2019 z dnia 11.07.2019 r.

22.

HTI BP spółka z o.o. Sp. k

U

Zlecenie nr 203/2D7N/FC/2019 z dnia 31.10.2019 r. do Umowy ramowej
BZC/307/2013 z dnia 30.04.2013r.

Dostawa wlotów kolektorów

zgłoszenie

A1A/BS/1023/2019 z dnia 31.10.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 14.01.2020r.  do Zamówienia nr 203/2D7N/FC/2019 z dnia 31.10.2019 r. do Umowy ramowej
BZC/307/2013 z dnia 30.04.2013r.

zgłoszenie

A1A/BS/1222/2020 z dnia 14.01.2020 r.

U

Zlecenie nr 106/2D7N/2018 z dnia 14.01.2020 r. do Umowy ramowej
BZC/307/2013 z dnia 30.04.2013r.

Dostawa prefabrykatów typu "L"

zgłoszenie

A1A/BS/1221/2020 z dnia 14.01.2020 r.

U

Zlecenie nr 121/2D7N/2018 z dnia 25.02.2020 r. do Umowy ramowej
BZC/307/2013 z dnia 30.04.2013r.

Dostawa prefabrykatów ścieku trójkątnego

zgłoszenie

A1A/BS/1377/2020 z dnia 25.02.2020 r.

23.

Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych "BOSTA-BETON" sp. z o.o.

U

Umowa nr 081/M/2D7N/2018 z dnia 19.11.2019 r.

Dostawa mas betonowych

zgłoszenie

A1A/BS/1023/2019 z dnia 31.10.2019 r.

24.

ADC Metal Hurt-Detal - Damian Domankiewicz

U

Umowa nr 100/2D7N/2018 z dnia 20.11.2019 r.

sprzedaż materiałów technicznych dla potrzeb budowy

zgłoszenie

A1A/BS/1090/2019 z dnia 20.11.2019 r.

25.

POLBRUK S.A

U

Zlecenie nr 092/2D7N/2018 z dnia 26.11.2019 r. do Umowy ramowej
BZC/1/2016

Dostawa płyt ażurowych

zgłoszenie

A1A/BS/1023/2019 z dnia 31.10.2019 r.

26.

Horizont Rolos Sp. z o.o.
Dwa zamówienia w pismie

U

Umowa nr 320/AŚ/2D7N/2019 z dnia 26.11.2019 r.

Dostawa oznakowania (ograniczniki skrajni U-21)

zgłoszenie

Umowa nr 254/AP/2D7N/2019 z dnia 11.09.2019 r.

A1A/BS/1105/2019 z dnia 26.11.2019 r.

27.

Cemex Polska sp. z o.o.

U

Umowa nr 068/2D7N/2018 z dnia 29.11.2019 r. do Umowy ramowej
BZC/271/2011

Dostawa betonu

zgłoszenie

A1A/BS/1117/2019 z dnia 29.11.2019 r.

28.

ViaCon Polska Sp. z o.o.

U

Umowa nr 277/2D7N/FC/2019 z dnia 05.12.2019 r. do Umowy ramowej
BZC/119/2006 z dnia 14/02/2006

Dostawa rur stalowych

zgłoszenie

A1A/BS/1157/2019 z dnia 10.12.2019 r.

29.

Bazalt S.A.

U

Umowa nr 075/U/2D7N/2019 z dnia 11.12.2019 r. do Umowy ramowej
BZC/20/2015 z dnia 1.06.2015r.

Dostawa rur żelbetowych

zgłoszenie

A1A/BS/1159/2019 z dnia 11.12.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 04.02.2020r. do umowy nr 075/U/2D7N/2018 z dnia 11.12.2019r.

Dostawa rur żelbetowych

zgłoszenie

A1A/BS/1159/2019 z dnia 04.02.2020 r.

30.

BSK Return S.A.

U

Umowa nr 113/U/2D7N/2018 z dnia 15.01.2020 r.

dostawa stali zbrojeniowej

zgłoszenie

A1A/BS/1228/2020 z dnia 15.01.2020 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 27.02.2020r. do umowy nr 113/2D7N/2018 z dnia 15.01.2020r.

zgłoszenie

A1A/AP/1383/2020 z dnia 27.02.2020 r.

31.

WKG sp. z o.o. sp. k.

U

Umowa nr 54/05/2U07/OUS/2019/WKG/A1 ODC.A/JK z dnia 05.02.2020 r.

dostawa kruszywa wypełniające (mączka wapienna)

zgłoszenie

A1A/AP/1293/2020 z dnia 05.02.2020 r.

32.

Neptun sp. z o.o.

U

Umowa nr 105/2D7N/2018 z dnia 14.02.2020 r.

dostawa rur GRP

zgłoszenie

A1A/AP/1341/2020 z dnia 14.02.2020 r.

33.

FHU MAX-POL Mrożek Paweł

U

Umowa nr 02/12/2U07/OUS/2019/MAX/A1 ODC.A/KM z dnia 19.02.2020 r.

Dostawa grysów z kopalni Miedzianka do WMB Rzgów-Łódź

zgłoszenie

A1A/AP/1355/2020 z dnia 19.02.2020 r.

 

Podwykonawcy z zakresu usług („Usługodawcy”):  

Lp.

Usługodawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Status

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

Instytut Badawczy
Dróg i Mostów

U

Umowy nr 001/2TBP/2018 z dnia 05.10.2018 r.

Badania istniejącej nawierzchni i projekt konstrukcji nawierzchni

zgłoszenie

A1A/MG/057/2018 z dnia 11.10.2018 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 18.07.2019 r. do Umowy nr 001/2TBP/2018 z dnia 05.10.2018 r.

zgłoszenie

A1A/BS/683/2019 z dnia 19.07.2019 r.

2.

ARTIS-PROJEKT Henryk Zobel

U

Umowy nr 002/2TBP/2018 z dnia 17.10.2018 r.

Ekspertyza obiektów mostowych

zgłoszenie

A1A/MG/067/2018 z dnia 23.10.2018 r.

3.

EIA CONSULTING Ewa Namerła

U

Umowy nr 003/2TBP/2018 z dnia 22.10.2018 r

Inwentaryzacja środowiskowa

zgłoszenie

A1A/MG/070/2018 z dnia 25.10.2018 r.

4.

MENTOR CONSULTING
sp. z o. o. sp. k.

U

Umowy nr 003/2D7N/2018 z dnia 26.10.2018 r.

Nadzór przyrodniczy

zgłoszenie

A1A/MG/077/2018 z dnia 31.10.2018 r.

5.

TRAKT
sp. z o. o. sp. k.

U

Umowy nr 004/2TBP/2018 z dnia 05.11.2018 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej

zgłoszenie

A1A/DR/080/2018 z dnia 03.12.2018 r.

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 004/2TBP/2018 z dnia 05.11.2018 r.

zgłoszenie

A1A/BS/945/2018 z dnia 10.10.2019 r.

A

Aneks nr 2 do Umowy nr 004/2TBP/2018 z dnia 05.11.2018 r.

zgłoszenie

A1A/BS/1202/2020 z dnia 09.01.2020 r.

6.

GEOTEKO Projekty i Konsultacje

U

Umowy nr 005/2TBP/2018 z dnia 29.11.2018 r.

Wykonanie badań geotechnicznych

zgłoszenie

A1A/BS/129/2018 z dnia 05.12.2018 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 15.05.2019 do Umowy nr 005/2TBP/2018 z dnia 29.11.2018 r.

zgłoszenie

A1A/BS/464/2018 z dnia 16.05.2019 r.

A

Aneks nr 2 z dnia 18.06.2019 do Umowy nr 005/2TBP/2018 z dnia 29.11.2018 r.

zgłoszenie

A1A/BS/589/2018 z dnia 19.06.2019 r.

7.

GEO - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

U

Umowy nr 5/2D7N/2018 z dnia 03.12.2018 r.

Geodezja

zgłoszenie

A1A/BS/139/2018 z dnia 07.12.2018 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 06.02.2020r. do Umowy nr 5/2D7N/2018 z dnia 03.12.2018 r.

zgłoszenie

A1A/AP/1311/2020 z dnia 06.02.2020 r.

8.

Instytut Badawczy
Dróg i Mostów

U

Umowy nr 016/2D7N/2018 z dnia 10.01.2019 r.

Opracowanie opinii technicznych

zgłoszenie

A1A/BS/184/2019 z dnia 10.01.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 04.03.2019 r.

zgłoszenie

A1A/BS/288/2019 z dnia 07.03.2019 r.

9.

Zakład Usług Komunalnych HAK Stanisław Burczyński

U

Umowa nr 018/2D7N/2018 z dnia 27.02.2019

Wywożenie odpadów stałych

zgłoszenie

A1A/BS/277/2019 z dnia 28.02.2018 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 21.05.2019 r. do Umowy nr 018/2D7N/2018 z dnia 27.02.2019

zgłoszenie

A1A/BS/478/20188 z dnia 21.05.2019 r.

A

Aneks nr 2 z dnia 09.01.2020 r. do Umowy nr 018/2D7N/2018 z dnia 27.02.2019

zgłoszenie

A1A/BS/1200/2020 z dnia 09.01.2020 r.

A

Aneks nr 3 z dnia 19.02.2020 r. do Umowy nr 018/2D7N/2018 z dnia 27.02.2019

zgłoszenie

A1A/BS/1356/2020 z dnia 19.02.2020 r.

10.

Maciej Rostowski
COLMARK-SERVICE

U

Umowa nr 021/2D7N/2018 z dnia 26.02.2018

Utrzymanie systemów teleinformatycznych

zgłoszenie

A1A/BS/275/2019 z dnia 27.02.2019

11.

FB Serwis S.A.

U

Umowa nr 38/TG/2D7N/2019 z dnia 26.02.2019r.

Wprowadzenie i utrzymanie oznakowania

zgłoszenie

A1A/BS/273/2019 z dnia 27.02.2019

12.

PAKO-TRANS Przemysław Pawlak

U

Umowa nr 80/RJ/2D7N/2019 z dnia 01.04.2019

transport kruszyw

zgłoszenie

A1A/BS/348/2019 z dnia 03.04.2019

U

Umowa nr 052/D/2D7N/2018 z dnia 10.07.2019 r.

zgłoszenie

A1A/BS/348/2019 z dnia 03.04.2019

13.

Algeco Polska Sp. z o.o.

U

Umowa nr 74/RJ/2D7N/2019 z dnia 05.04.2019

wynajem kontenera magazynowego/socjalnego

zgłoszenie

A1A/BS/355/2019 z dnia 05.04.2019 r.

14.

FPHU "TRANS-BUD" Krzysztof Kowalski

U

Umowa nr 087/2D7N/GS/2018 z dnia 15.04.2019

dostawa cementu CEM II/B-M(V-LL) 32,5R

zgłoszenie

A1A/BS/389/2019 z dnia 16.04.2019 r.

15.

P.H.U. Sandra Kail

U

Umowa nr 057/SW/2D7N/2019 z dnia 15.04.2019

kompleksowa obsługa Kontraktu polegająca na zbieraniu martwych zwierząt z terenu Kontraktu wraz z przekazaniem ich do utylizacji oraz udzielanie pomocy zwierzętom rannym

zgłoszenie

A1A/BS/391/2019 z dnia 17.04.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 21.05.2019 r do Umowy nr 057/SW/2D7N/2019 z dnia 15.04.2019

zgłoszenie

A1A/BS/477/2019 z dnia 17.05.2019 r.

16.

ZONE HUNTERS Sp. z o.o. Sp. K.

U

Umowa nr 020/2D7N/2018 z dnia 19.04.2019

świadczenie usług ochrony

zgłoszenie

A1A/BS/409/2019 z dnia 23.04.2019 r.

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 020/2D7N/2018 z dnia 14.02.2020r.

zgłoszenie

A1A/AP/1339/2020 z dnia 14.02.2020 r.

17.

FBSerwis S.A.

U

Umowa nr 033/D/2D7N/2018 z dnia 19.04.2019

wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

zgłoszenie

A1A/BS/410/2019 z dnia 23.04.2019 r.

A

Aneks nr 1 do Umowy 033/D/2D7N/2018 z dnia 02.12.2019 r.

Wprowadzenie i utrzymanie oznakowania

zgłoszenie

A1A/BS/1125/2019 z dnia 02.12.2019 r.

A

Aneks nr 2 z dnia 04.02.2020r. do Umowy 033/D/2D7N/2018 z dnia 19.04.2019 r.

Wprowadzenie i utrzymanie oznakowania

zgłoszenie

A1A/AP/1286/2019 z dnia 04.02.2020 r.

A

Aneks nr 3 z dnia 14.02.2020r. do Umowy 033/D/2D7N/2018 z dnia 19.04.2019 r.

Wprowadzenie i utrzymanie oznakowania

zgłoszenie

A1A/AP/1338/2019 z dnia 14.02.2020 r.

18.

FHU POL-AGRA Krzysztof Borecki

U

Umowa nr 041/2D7N/2018 z dnia 29.04.2019

wykonanie drobnych prac na kontrakcie w rozliczeniu godzinowym

zgłoszenie

A1A/BS/427/2019 z dnia 29.04.2019 r.

19.

Mobil Serwis Sp. zo.o.

U

Umowa nr 108/RJ/2D7N/2019 z dnia 29.04.2019

wynajem sprzętu drobnego

zgłoszenie

A1A/BS/431/2019 z dnia 30.04.2019 r.

20.

Atut Rental Sp. z o.o.

U

Umowa nr 107/RJ/2D7N/2019 z dnia 29.04.2019

wynajem sprzętu drobnego

zgłoszenie

A1A/BS/432/2019 z dnia 30.04.2019 r.

21.

PHU Trans-Sped Sławomir Przydacz

U

Umowa nr 63/RJ/2D7N/2019 z dnia 20.03.2019
Umowa nr 124/RJ/2D7N/2019 z dnia 09.05.2019

usługa HDS z przyczepą

zgłoszenie

A1A/BS/449/2019 z dnia 10.05.2019 r.

U

Umowa nr 067/D/2D7N/2018 z dnia 22.07.2019

usługa HDS i ładowarką kołową

zgłoszenie

A1A/BS/689/2019 z dnia 22.07.2019 r.

22.

PPHU Trans-Tom Tomasz Kopera

U

Umowa nr 66/PD/2D7N/2019 z dnia 22.03.2019
Umowa nr 121/RJ/2D7N/2019 z dnia 07.05.2019

transport dłużycą

zgłoszenie

A1A/BS/450/2019 z dnia 10.05.2019 r.

23.

Saferoad Grawil Sp. z o.o.

U

Umowa nr 114/TG/2D7N/2019 z dnia 08.05.2019

oznakowanie

zgłoszenie

A1A/BS/450/2019 z dnia 10.05.2019 r.

24.

Energy Minerals s.c. Wojciech Tarabasz, Łukasz Kowalski

U

Umowa nr 049/D/2D7N/2018 z dnia 22.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

zgłoszenie

A1A/BS/479/2019 z dnia 21.05.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 21.08.2019 r do Umowy nr 049/D/2D7N/2018 z dnia 22.05.2019 r.

zgłoszenie

A1A/BS/772/2019 z dnia 21.08.2019 r.

25.

Rolniczy Zakład Produkcyjno-Usługowy BRAWOLEX sp. z o. o.

U

Umowa nr 053/D/2D7N/2018 z dnia 28.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

zgłoszenie

A1A/BS/497/2019 z dnia 28.05.2019 r.

26.

 Trans-Mar Marcin Szlosek

U

Umowa nr 138/RJ/2D7N/2019 z dnia 28.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

zgłoszenie

A1A/BS/508/2019 z dnia 28.05.2019 r.

U

Umowa nr 065/D/2D7N/2018 z dnia 04.07.2019

zgłoszenie

A1A/BS/610/2019 z dnia 01.07.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 29.08.2019 r do Umowy nr 065/D/2D7N/2018 z dnia 04.07.2019

zgłoszenie

A1A/BS/809/2019 z dnia 29.08.2019 r.

27.

Usługi Transportowe, Handel art. Przemysłowymi Krzysztof Kszczot

U

Umowa nr 123/RJ/2D7N/2019 z dnia 12.04.2019 r.
Umowa nr 128/RJ/2D7N/2019 z dnia 28.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

zgłoszenie

A1A/BS/509/2019 z dnia 28.05.2019 r.

U

Umowa nr 054/D/2D7N/2018 z dnia 22.07.2019 r.

zgłoszenie

A1A/BS/690/2019 z dnia 22.07.2019 r.

28.

V2B Poland Maciej Krajewski

U

Umowa nr 1/PJ/2D7N/2018 z dnia 14.08.2018 r.
Umowa nr 26/TG/2D7N/2019 z dnia 17.01.2019 r.
Umowa nr 137/TG/2D7N/2019 z dnia 24.05.2019 r.

inwentaryzacje

zgłoszenie

A1A/BS/511/2019 z dnia 29.05.2019 r.

U

Umowa nr 068/D/2D7N/2018 z dnia 22.07.2019 r.

zgłoszenie

A1A/BS/687/2019 z dnia 22.07.2019 r.

A

Aneks nr 1 do Umowa nr 068/D/2D7N/2018 z dnia 08.11.2019

zgłoszenie

A1A/BS/1013/2019 z dnia 29.10.2019 r.

29.

ALEXANDRIA - Aleksandra Chełmińska

U

Umowa nr 044/D/2D7N/2018 z dnia 31.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

zgłoszenie

A1A/BS/519/2019 z dnia 31.05.2019 r.

30.

Tranzet Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe s.c. Iwona Furmańczyk, Jarosław Furmańczyk

U

Umowa nr 048/D/2D7N/2018 z dnia 31.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

zgłoszenie

A1A/BS/520/2019 z dnia 31.05.2019 r.

31.

Firma Transportowa DAR-BET Dariusz Małota

U

Umowa nr 047/D/2D7N/2018 z dnia 31.05.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

zgłoszenie

A1A/BS/521/2019 z dnia 31.05.2019 r.

32.

ULMA Construccion Polska S.A.

U

Umowa nr 057/2D7N/2018 z dnia 10.06.2019 (do umowy ramowej BZC/115/2005 z dnia 31.10.2006)

deskowania

zgłoszenie

A1A/BS/549/2019 z dnia 10.06.2019

33.

EPORE Sp. z o.o.

U

Umowa nr 025/2D7N/2018 z dnia 10.06.2019 r.

dostawa EPO GRUNTU

zgłoszenie

A1A/BS/550/2019 z dnia 10.06.2019 r.

34.

PHU EURO-TRANS Sp. z o.o.

U

Umowa nr 157/AG/2D7N/2019 z dnia 07.06.2019 r.

usługa transportu drogowego towarów

zgłoszenie

A1A/BS/559/2019 z dnia 11.06.2019 r.

U

Umowa nr 069/D/2D7N/2018 z dnia 22.07.2019 r. (do Umowy BZC/321/2014 z dnia 07.01.2014 r.)

zgłoszenie

A1A/BS/688/2019 z dnia 22.06.2019 r.

35.

P.W. DŹWIGAR Grzegorz Wójcik

U

Umowa nr 155/AG/2D7N/2019 z dnia 01.07.2019

wynajem dźwigu

zgłoszenie

A1A/BS/610/2019 z dnia 01.07.2019 r.

U

Umowa nr 073/D/2D7N/2018 z dnia 05.09.2019

wynajem dźwigu i ładowarki teleskopowej z obsługą

zgłoszenie

A1A/BS/830/2019 z dnia 05.09.2019 r.

36.

PHU KOMINKI Sebastian Dzikorski

U

Umowa nr 051/D/2D7N/2018 z dnia 04.07.2019

usługa transportu drogowego towarów

zgłoszenie

A1A/BS/636/2019 z dnia 04.07.2019 r.

37.

TRANS-PIOTR Piasecki Piotr

U

Umowa nr 061/D/2D7N/2018 z dnia 09.07.2019

usługa transportu drogowego towarów

zgłoszenie

A1A/BS/652/2019 z dnia 09.07.2019 r.

38.

PPHU LEN-BUD Krystian Lenarczyk

U

Umowa nr161/AG/2D7N/2018 z dnia 22.07.2019

usługa ciągnik z beczką

zgłoszenie

A1A/BS/691/2019 z dnia 22.07.2019 r.

39.

PPHU TRANS-TOM Agnieszka Kopera

U

Umowa nr 209/AG/2D7N/2019 z dnia 07.08.2019

usługa koparką kołową

zgłoszenie

A1A/BS/735/2019 z dnia 07.08.2019 r.

U

Umowa nr 097/2D7N/2018 z dnia 02.12.2019

zgłoszenie

A1A/BS/1131/2019 z dnia 02.12.2019 r.

40.

Płacheta Krzysztof OGRÓD MARZEŃ

U

Umowa nr 212/AG/2D7N/2019 z dnia 19.08.2019

wynajem ciągnika z beczką

zgłoszenie

A1A/BS/763/2019 z dnia 19.08.2019 r.

41.

PPHU TRANS-PIK Piotr Kopacz

U

Umowa nr 066/D/2D7N/2018 z dnia 21.08.2019

usługa transportu drogowego towarów

zgłoszenie

A1A/BS/771/2019 z dnia 21.08.2019 r.

A

Aneks nr 1 do Umowa nr 066/D/2D7N/2018 z dnia 29.10.2019

zgłoszenie

A1A/BS/1013/2019 z dnia 29.10.2019 r.

42.

VALANGA DEVELOPMENT Sp. z o.o.

U

Umowa nr 187/AG/2D7N/2019 z dnia 02.10.2019

usługa transportu drogowego towarów

zgłoszenie

A1A/BS/926/2019 z dnia 04.10.2019 r.

43.

FUH Anna Leńczowska

U

Umowa nr 45a/TG/2D7N/2019 z dnia 23.10.2019

usługa równiarką, walcem gładkim stalowym

zgłoszenie

A1A/BS/926/2019 z dnia 04.10.2019 r.

44.

PKP CARGO S.A.

U

Umowa  nr 84/07/2U07/OUS/2019/PKPCARGO/MK  z dnia 25.10.2019

usługa przewozu towarów

 zgłoszenie / uwagi IK

A1A/BS/1027/2019 z dnia 31.10.2019 r.

Pismo IK A1-A/IK/BUICH/PW/611/2019 z dnia 05.11.2019r.

A1A/BS/OUS/1066/2019 z dnia 31.10.2019 r.

stanowisko WK / brak akceptacji

O.Ł.KP2.A1A.4170.250.2020.1.SP z dnia 17.01.2020

A1A/BS/1265/2020 z dnia 29.01.2020 (oświadczenie PKP CARGO)

stanowisko WK /

45.

Birex Firma Usługowo-handlowa Radosław Banaszyński

U

Zlecenie 01/10/2U07/OUS/2019/BIREX/A1 ODC.A/KM  z dnia 07.10.2019 do Umowy Ramowej nr BZC/294/B/2012 + aneks nr 1 i 2 z dnia 02.11.2012

usługa rozładunku i przewozu grysów

zgłoszenie

A1A/BS/1027/2019 z dnia 31.10.2019 r.

46.

FB Serwis S.A.

U

Umowa nr 080/2D7N/2018 z dnia 02.12.2019r.

Kompleksowe utrzymanie Autostrady A1 w obrębie realizacji Kontraktu

zgłoszenie

A1A/BS/1126/2019 z dnia 02.12.2019 r.

47.

SEMAKOP Sławomir Kuta

U

Umowa nr 102/2D7N/2018 z dnia 02.12.2019 r.

usługa sprzętu budowalnego wraz z operatorem

zgłoszenie

A1A/BS/1127/2019 z dnia 02.12.2019 r.

48.

CGL Sp. z o.o. Sp. k

U

Umowa nr 333/PD/2D7N/2019 z dnia 03.12.2019 r.

usługa koparki gąsienicowej long z systemem

zgłoszenie

A1A/BS/1134/2019 z dnia 03.12.2019 r.

49.

LETRANS Sławomir Leńczowski

U

Umowa nr 187/PD/2D7N/2019 z dnia 12.12.2019 r.

usługa koparki gąsienicowej  z systemem

zgłoszenie

Umowa nr 328/PD/2D7N/2019 z dnia 19.06.2019 r.

A1A/BS/1162/2019 z dnia 12.12.2019 r.

50.

FHU MAX-POL MROŻEK PAWEŁ

U

Umowa 01/11/2U07/OUS/2019/MAX/A1 ODC.A/JK z dnia 10.01.2020r.

usługa transportu drogowego towarów

zgłoszenie

A1A/BS/1223/2020 z dnia 14.01.2020 r.

51.

Piachtrans Grzegorz Piasecki

U

Umowa 363/AG/2D7N/2019 z dnia 08.01.2020r.

usługa koparka gąsienicową

zgłoszenie

A1A/BS/1198/2020 z dnia 09.01.2020 r.

52.

Z.U.E.M.B.H.T i P. Jan Leńczowski

U

Umowa 368/RJ/2D7N/2019 z dnia 09.01.2020r.

usługa transportu niskopodwoziowego

zgłoszenie

A1A/BS/1199/2020 z dnia 09.01.2020 r.

53.

CGL Sp. z o.o. Sp. k

U

Umowa nr 408/AG/2D7N/2020 z dnia 05.02.2020 r.

usługa koparki gąsienicowej z systemem, beczki do zraszania dróg

zgłoszenie

A1A/AP/1134/2020 z dnia 11.02.2020 r.

 

Podwykonawcy z zakresu usług („dalsi Usługodawcy Podwykonawców Robót”):  

Lp.

Dostawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Status

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

dalszy Usługodawca (dot. Umowy 059/M/2D7N/2018 - RAFBUD MOSTY SP. Z O.O.)

IBM RAFBUD MOSTY SP. Z O.O. SP. K.

U

Umowa z dnia 02.09.2019 r.
(na okres 02.09.2019-30.11.2019)

Usługa pracowników budowalnych

zgłoszenie

A1A/BS/817/2019 z dnia 03.09.2019 r.

2.

dalszy Usługodawca (dot. Umowy 083/2D7N/2018 - Secondo Silesia Sp. z o.o.)

Niwel-Kop Michał Kisiel

U

Umowa nr 0112/BUDIMEX/A1/A/2019 z dnia 02.12.2019

Usługa koparko ładowarką

zgłoszenie

A1A/BS/1139/2019 z dnia 05.12.2019 r.

3.

dalszy Usługodawca (dot. Umowy 046/M/2D7N/2018 - Mil Construction Sp. z o.o.)

PHU EUROSPRZĘT Mieczysław Wieczorek

U

Umowa z dnia 25.06.2019 r.
(na okres 27.06-03.07.2019 r.)

wynajem dźwigu

umowa
< 50.000 PLN

A1A/BS/651/2019 z dnia 09.07.2019 r.

U

Umowa z dnia 08.07.2019 r.
(na okres 09-12.07.2019 r.)

wynajem dźwigu

umowa
< 50.000 PLN

A1A/BS/651/2019 z dnia 09.07.2019 r.

U

Umowa z dnia 25.07.2019 r.
(na okres 29-31.07.2019 r.)

wynajem dźwigu

umowa
< 50.000 PLN

A1A/BS/716/2019 z dnia 30.07.2019 r.

U

Umowa z dnia 14.08.2019 r.
(na okres 20-22.08.2019 r.)

wynajem dźwigu

umowa
< 50.000 PLN

A1A/BS/759/2019 z dnia 19.08.2019 r.

U

Umowa z dnia 30.08.2019 r.
(na okres 02-05.09.2019 r.)

wynajem dźwigu

umowa
< 50.000 PLN

A1A/BS/816/2019 z dnia 03.09.2019 r.

U

Umowa z dnia 08.10.2019 r.
(na okres 10-11.10.2019 r.)

wynajem dźwigu

umowa
< 50.000 PLN

A1A/BS/946/2019 z dnia 10.10.2019 r.

U

Umowa z dnia 14.10.2019 r.
(na okres 15.10.2019 r.)

wynajem dźwigu

umowa
< 50.000 PLN

A1A/BS/964/2019 z dnia 15.10.2019 r.

U

Umowa z dnia 14.10.2019 r.
(na okres 15.10.2019 r.)

wynajem dźwigu

umowa
< 50.000 PLN

A1A/BS/987/2019 z dnia 21.10.2019 r.

U

Umowa z dnia 31.01.2020 r.
(na okres 03-04.02.2020 r.)

wynajem dźwigu

zgłoszenie

A1A/AP/1282/2020 z dnia 04.02.2020 r.

U

Umowa z dnia 07.02.2020 r.
(na okres 10.02.2020 r.)

wynajem dźwigu

zgłoszenie

A1A/AP/1325/2020 z dnia 11.02.2020 r.

U

Umowa z dnia 12.02.2020 r.
(na okres 17.02.2020 r.)

wynajem dźwigu

zgłoszenie

A1A/AP/1331/2020 z dnia 12.02.2020 r.