POSTĘP ROBÓT
 
 

Grudzień 2022

 

 

Po wystawionym w dniu 31.08.2022 roku Świadectwie Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu od dnia 01.09.2022 roku rozpoczął się Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, w którym to raz na miesiąc odbywa się przegląd zrealizowanej inwestycji. Z przeglądu sporządzany jest stosowny raport, w którym ujmowane są ujawnione w danym okresie wady/ usterki drogowe, mostowe oraz branżowe wraz z dokumentacją fotograficzną, lokalizacją oraz terminem usunięcia. Usunięte usterki / wady kwitowane / potwierdzane są w kolejnych raportach.