POSTĘP ROBÓT
 
 

Luty 2020

 

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące roboty:


1) WD-283 – prace rozbiórkowe,
– beton podkładowy pod fundament oś A,B,C,
– zbrojenie i betonowanie fundamentu oś B i C,
– zbrojenie korpusu przyczółka podpory C,
– zbrojenie i betonowanie fundamentu podpory A,
– zbrojenie i betonowanie słupów podpory B,
2) PzDSz-4 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego,
– izolacja korpusów,
3) WD-285 – zbrojenie i deskowanie przyczółka w osi A, C,
– betonowanie korpusu w osi C
4) WD-286 – wykonanie kolumn DSM podpór A,B,C,
– beton podkładowy pod fundament osi C,B,A;
– zbrojenie fundamentu podpora A, B
5) WD-287 – wykop i wymiana gruntu – podpora A,B,C,
– beton podkładowy pod fundament w osi A,
– zbrojenie i betonowanie fundamentu w osi A i B,
6) WD-288 – rozbiórka obiektu,
– zabezpieczenie ścianką szczelną podpora B,
– beton podkładowy podpory B,
– platforma pod kolumny DSM podpory w osi C,
7) WD-290 – rozbiórka obiektu,
– zabezpieczenie ścianką szczelną podpora B,
– beton podkładowy podpory B i C,
– zbrojenie i betonowanie fundamentu podpory B,
8) WD-291 – rozbiórka podpór 1,2,
– platforma pod kolumny DSM,
– kolumny DSM podpory A,B,C
9) WD-292 – rozbiórka podpór,
– wzmocnienie DSM podpora A,B,C,D,E,
– beton podkładowy pod fundament oś D i E,
– zbrojenie i betonowanie fundamentu oś B,
– zbrojenie fundamentu w osi A,C,D,E, Zbrojenie słupów podpory B,
10) WD-293 – betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach w osi C,
– montaż krawężników na dojazdach do Twardosławic,
11) PZM-39 – ułożenie prefabrykatów,
– wypełnienie gruntem półek dla zwierząt,
– izolacja cienka,
– zasypka przepustu,
– zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej i wlotu,
12) PZM-42 – ułożenie prefabrykatów,
– wypełnienie gruntem półek dla zwierząt,
– izolacja cienka,
– zasypka przepustu,
– zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej i wlotu,
13) PZM-44 – płyta fundamentowa I etap,
– ułożenie prefabrykatów I etap,
14) WA-296 – wykonanie pali CFA (WA-296 J.L./ 296 Z),
– wykop pod ławy fundamentowe (WA-296/296W),
– rozkuwanie głowic pali (WA-296/296W),
15) KD-295a – deskowanie, zbrojenie i betonowanie oczepu filara B,
– wbicie ścianek szczelnych w osiach D i E,
– wzmocnienie kolumnami DSM w osiach C,D,E,
– zbrojenie i betonowanie korpusu przyczółka w osi G,
– zbrojenie i betonowanie ław C,D,E
16) budowa nasypu L03, L04L, L08, JZR Wschód, 350+700+350+820P, DP10, najazd KD-295a, 342+100+342+700L
17) wykop – rozbiórka starych łącznic Węzeł Bełchatów, rowy odwadniające, 342+900-343+050P poszerzenie
18) humusowanie 338+400-338+600 P
19) odhumusowanie zbiorników Sr-A-27/1, Sr-A-28/1, Węzeł Bełchatów, 341+900-342+400L, 342+400-343+300L
20) GWN – 342+610-342+700P, 349+620-349+900P,349+550-349+600P, L02P,
21) GWN warstwa gruntu związana cementem - 337+000-337+100P, 337+550-337+650P, 342+610-342+700P
22) ustawienie krawężników i obrzeży na ławie z betonu DP10
23) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – DP10
24) wykonanie pali pod ekrany EP02B, EP05, EP02, EP01
25) wzmocnienie podłoża - wykonanie kolumn przemieszczeniowych CSC na węźle Bełchatów w rejonie WA-296, oraz na L03L
26) budowa kanalizacji deszczowej w trasie głównej
27) budowa przepustów rurowych
28) przebudowa sieci nN i sN