GALERIA
 
 

Październik 2019

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

04.10.2019

km 336+100 Wykonywanie podłoża w korycie wykopu pod 3 pas

 

 

 

04.10.2019

km 336+400 Profilowanie skarpy

 
 

 

04.10.2019

km 337+500 Roboty ziemne przy obiekcie WA-284

 
 

 

04.10.2019

km 340+100 Transport urobku

 
 

 

04.10.2019

km 343+600 Roboty ziemne w pobliżu obiektu WA-289

 
 

 

04.10.2019

km 344+400 Roboty ziemne w pasie rozdziału

 
 

 

04.10.2019

km 345+000 Frezowanie nawierzchni

 
 

 

04.10.2019

km 345+000 Składowisko materiałów sanitarnych

 
 

 

04.10.2019

km 345+400 Zaawansowanie wykonania podbudowy betonowej

 
 

 

04.10.2019

km 345+500 Roboty ziemne w ciągu głównym

 
 

 

04.10.2019

km 345+800 Transport po nowej drodze technologicznej

 
 

 

04.10.2019

km 346+000 Roboty ziemne w ciągu głównym

 
 

 

04.10.2019

km 346+500 Roboty ziemne

 
 

 

04.10.2019

km 346+500 Roboty ziemne

 
 

 

04.10.2019

km 348+400 Prace poszerzenie pod 3 pas wraz ze skarpą + wykonywanie odwodnienia w skarpie

 
 

 

04.10.2019

km 349+500 Roboty ziemne poza ciągiem głównym

 
 

 

04.10.2019

km 350+000 Roboty ziemne poza jezdnią lewą

 
 

 

04.10.2019

km 350+000 Roboty ziemne poza jezdnią lewą

 
 

 

04.10.2019

WD-293 Roboty zbrojarskie oraz betonowanie

 
 

 

04.10.2019

WD-293 Roboty zbrojarskie skrzydełka obiektu

 

 

 

11.10.2019

km 336 800 Sfrezowana nawierzchnia ciągu głównego

 

 

 

11.10.2019

km 337 800 Prace ziemne przy budowie nasypu

 

 

 

11.10.2019

km 337 800 Prace ziemne przy budowie nasypu

 

 

 

11.10.2019

km 338 300 Roboty ziemne w ciągu głównym

 

 

 

11.10.2019

km 338 800 Roboty ziemne

 

 

 

11.10.2019

km 339 200 Betonowanie przepustu

 

 

 

11.10.2019

km 339 300 Prace geodezyjne

 

 

 

11.10.2019

km 339 800 Roboty ziemne w ciągu głównym

 

 

 

11.10.2019

km 343 700 Widok na WA-289

 

 

 

11.10.2019

km 344 600 Zbrojenie przepustu

 

 

 

11.10.2019

km 344 800 Skarpowanie nasypu

 

 

 

11.10.2019

km 345 200 Roboty ziemne

 

 

 

11.10.2019

km 345 400 Roboty ziemne przy przepuście

 

 

 

11.10.2019

km 346 000 Roboty ziemne

 

 

 

11.10.2019

km 346 600 Zagęszczanie podłoża w pasie rozdziału

 

 

 

11.10.2019

km 346 800 Roboty ziemne w pasie rozdziału

 

 

 

11.10.2019

km 348 700 Praca nad ustrojem nośnym obiektu WD-293

 

 

 

11.10.2019

km 349 600 Układanie prefabrykatów

 

 

 

11.10.2019

WA-284 Deskowanie skrzydełka

 

 

 

11.10.2019

WA-284 Deskowanie skrzydełka

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

15.10.2019

WD-283

 

 

 

23.10.2019

km 336 800 Roboty ziemne poza ciągiem głównym

 

 

 

23.10.2019

km 337 600 Wykonane izolacje przy obiekcie WA-284

 

 

 

23.10.2019

km 338 700 Roboty ziemne po stronie jezdni lewej

 

 

 

23.10.2019

km 338 700 Roboty ziemne po stronie jezdni lewej

 

 

 

23.10.2019

km 340 100 Roboty ziemne przy jezdni lewej

 

 

 

23.10.2019

km 340 400 Roboty ziemne przy jezdni lewej

 

 

 

23.10.2019

km 343 700 Roboty ziemne przy obiekcie WA-289

 

 

 

23.10.2019

km 343 700 Roboty ziemne przy obiekcie WA-289

 

 

 

23.10.2019

km 343 700 Wykonana izolacje na obiekcie WA-289

 

 

 

23.10.2019

km 344 400 Roboty zbrojarskie przy przepuście

 

 

 

23.10.2019

km 346 400 Układanie podbudowy w pasie rozdziału

 

 

 

23.10.2019

km 346 900 Roboty ziemne w miejscu trzeciego pasa

 

 

 

23.10.2019

km 347 100 Zagęszczenie podbudowy w ciągu głównym

 

 

 

23.10.2019

km 348 000 Zabijanie ścian szczelnych

 

 

 

23.10.2019

km 348 000 Zabijanie ścian szczelnych

 

 

 

23.10.2019

km 348 700 Praca nad ustrojem nośnym obiektu WD-293

 

 

 

23.10.2019

km 348 700 Praca nad ustrojem nośnym obiektu WD-293

 

 

 

23.10.2019

km 348 700 Sprężanie obiektu WD-293

 

 

 

23.10.2019

km 349+600 Roboty przy obiekcie WA-294

 

 

 

23.10.2019

km 347+300 Zagęszczanie podbudowy

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283

 

 

 

29.10.2019

WD-283